Ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Produkty strukturyzowane

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest oprocentowanie lokat terminowych w banku Credit Agricole?

Tabela oprocentowania lokat znajduje się na stronach internetowych Banku

Zobacz więcej

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania szacunkowej* kwoty odsetek z lokaty to:

Kwota zdeponowana x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365 dni

Od naliczonych odsetek pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych.

* Uwaga: Na koniec okresu umownego lokaty Bank sumuje odsetki naliczane na koniec każdego dnia trwania lokaty i nalicza podatek. Rzeczywista wartość odsetek może się więc nieznacznie różnić od kwoty wyliczonej na podstawie ww. wzoru.

Zapraszmy także do skorzystania z naszego wygodnego kalkulatora oszczędności.

Zobacz więcej

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

  • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty ;
  • stopa zmienna - wysokość oprocentowania może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.
Zobacz więcej

Czy są jakieś konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu powoduje utratę całości odsetek, zgodnie z Regulaminem konta.

Zobacz więcej

Jak założyć lokatę przez serwis CA24 eBank?

Aby założyć lokatę przez serwis CA24 eBank, należy wybrać z menu: moje produkty -> oszczędności -> lokaty -> otwórz nową lokatę – określ kwotę, jaką chcesz przeznaczyć na lokatę, zaznacz, czy interesują Cię oferty standardowe czy specjalne, ustaw oprocentowanie (stałe/zmienne), przejdź na dół ekranu i wybierz interesującą Cię ofertę -> określ parametry lokaty -> kliknij dalej i zatwierdź lokatę hasłem jednorazowym SMS.

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www