Baner
Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Kredyt ratalny banku Credit Agricole

Doceniony przez Klientów za niskie koszty, sprawną obsługę, małą ilość formalności, dużą dostępność.

Dostępny jest w sklepach stacjonarnych w całej Polsce i w sklepach internetowych. Znajdź sklep oznaczony logo banku.

Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Sposób na udane zakupy

Dzięki ratom możesz sobie pozwolić na wymarzone zakupy, wtedy kiedy ich potrzebujesz. Wygodnie - na miejscu w sklepie, w którym robisz zakupy. Kredyt możesz otrzymać już od 100 zł do 80 000 zł w sklepie stacjonarnym i od 500 zł do 20 000 zł w sklepie internetowym.

Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Przyjazne zasady spłaty kredytu

Spłatę rat dopasuj do swoich potrzeb i możliwości. Możesz ją rozłożyć na 96 miesięcy - przy zakupach w sklepie stacjonarnym lub na 48 miesięcy przy zakupach w sklepie internetowym. Możesz także określić comiesięczną datę spłaty, odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie. Dzięki optymalnie dopasowanym ratom, spłata kredytu znacząco nie obciąży Twojego budżetu.

Sposób na pozytywną historię kredytową

Jeśli nie masz jeszcze stałych dochodów, możesz wziąć kredyt z rodzicem i rozpocząć budowę własnej, pozytywnej historii kredytowej. W przyszłości łatwiej uzyskasz inne kredyty.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Możesz otrzymać wyższą kwotę kredytu, ubiegając się o kredyt z małżonkiem lub bliskim krewnym.

Minimum formalności i dokumentów

Aby uzyskać kredyt, potrzebny będzie Twój dokument tożsamości. Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody, w zależności od ich źródła. Sprawdź tutaj lub zapytaj sprzedawcę w sklepie stacjonarnym.

Podgląd online

Miej kontrolę nad swoim kredytem dzięki dostępowi przez Serwis internetowy CA24 i aplikację CA24 Mobile . Informacje o kredycie są dostępne gdziekolwiek jesteś.

Szczegóły

Symulator ratalny

Jak kupować na raty

Zobacz jak łatwo kupować na raty w sklepie stacjonarnym i internetowym

W sklepie
stacjonarnym

W sklepie
internetowym

W sklepie
internetowym
z odbiorem osobistym

W sklepie stacjonarnym

sklep
Odwiedź sklep lub punkt sprzedaży jednego z naszych Partnerów
zakupy
Znajdź interesujące Cię produkty lub usługi
płatność
Wybierz formę płatności
- raty banku Crdit Agricole i z pomocą Sprzedawcy złóż wniosek kredytowy
umowa
Odbierz SMS od Banku z jednorazowym kodem i potwierdź zawarcie umowy wpisując kod.
Umowę, zabezpieczoną hasłem możesz otrzymać na swój adres e-mail. W niektórych sklepach umowę podpiszesz w wersji papierowej
odbiór zakupów
Zakupy odbierzesz od razu
pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

W sklepie internetowym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje raty banku Credit Agricole
zakupy
Wybierz towar i złóż zamówienie
- gdy wartość zakupów przekroczy 300 zł skorzystaj z rat
płatność
Wybierz sposób dostawy oraz formę płatności - raty banku Credit Agricole
umowa
Podpisz umowę
 • umowę otrzymasz w formie elektronicznej e-mailem, wystarczy przelew 1 zł i skany Twoich dokumentów (jeżeli masz internetowe konto bankowe)
 • lub umowę dostarczy kurier w formie papierowej i odbierze od Ciebie kopie dokumentów
realizacja i odbiór
Bank wyśle do sklepu potwierdzenie uruchomienia umowy. Sklep zrealizuje zamówienie i wyśle do Ciebie towar.

W sklepie internetowym z odbiorem osobistym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje raty banku Credit Agricole
zakupy
Wybierz towar i złóż zamówienie
- gdy wartość zakupów przekroczy 300 zł skorzystaj z rat
płatność
Wybierz sposób dostawy oraz formę płatności - raty banku Credit Agricole
umowa
Umowę podpiszesz na miejscu w sklepie
realizacja i odbiór
Zakupy odbierzesz od razu po podpisaniu umowy. Pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

Oprocentowanie i opłaty

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych na zakup towarów/usług

Obowiązująca:

 • dla umów kredytu na zakup towarów/usług zawieranych poza lokalem sprzedawcy: od 9 marca 2018 roku,
 • dla pozostałych umów kredytu na zakup towarów/usług: od 11 marca 2018 roku

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytudo 50% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1) opłata pobierana z góry

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Tabela oprocentowania kredytów na zakup towarów/usług

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
do 96 miesięcymax 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Informacja o ryzyku kredytowym

Ryzyko zmiany cen rynkowych zabezpieczeń związane jest z faktem, iż wartość rzeczy, na której zostało na rzecz Banku ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia, może ulegać zmianie i nie pokrywać w pełni zobowiązania wynikające z zawartej umowy. W szczególności zmniejszenie wartości przewłaszczonej rzeczy nie ma wpływu na wysokość zaciągniętego kredytu. Ryzyko to występuje w umowach kredytu na zakup towarów/usług.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty lub paszport

W przypadku obcokrajowców:

 • obywatele UE/EFTA: paszport/dowód osobisty, dokument potwierdzający status rezydenta oraz dokument z nadanym nr PESEL;
 • obywatele spoza UE: karta pobytu oraz dokument z nadanym nr PESEL.

Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

Umowa o pracę

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy (oryginał) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące (za 1 lub 2 miesiące w przypadku okresu zatrudnienia poniżej 3 miesięcy) - wzór zaświadczenia znajduje się tutaj );
 2. Imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia- za dowolny miesiąc z okresu 3 ostatnich miesięcy;
 3. PIT 11/PIT 40 - ważny do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );
 4. Dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto za dowolny miesiąc z okresu 3 ostatnich miesięcy (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia).

Emerytura

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku, kopia 1 ), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto, np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku) pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia - kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
 3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia (nie starsze niż sprzed roku);
 4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );
 5. Legitymacja emeryta- legitymacja wyłącznie z symbolem zawierającym literę „E”, tylko w przypadku braku innego dokumentu (kopia 1 ). W przypadku legitymacji emeryta do systemu zostanie wpisana kwota najniższej emerytury ZUS.

Zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku, kopia 1 ), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto, np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji);
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia/ zasiłku przedemerytalnego (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku- kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
 3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia (nie starsze niż sprzed roku);
 4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );

Renta:

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający okres na jaki zostało przyznane świadczenie (jeden z poniższych):
  1. decyzja o przyznaniu świadczenia,
  2. legitymacja rencisty,
  3. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ,
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu;
  oraz
 2. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający kwotę świadczenia (jeden z poniższych):
  1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
  2. Decyzja o przyznaniu świadczenia/ zasiłku przedemerytalnego (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku- kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
  4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego.

Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy

Wymagany dokument:

 1. Zaświadczenie (oryginał) zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia.

Gospodarstwo rolne

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez min. 3 miesiące:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną,
  • Decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok.
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego (kopia 1 )

Produkcja rolna

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia produkcji rolnej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu za 3 ostatnie miesiące (jeden z poniższych):
  • faktur y,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw;
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego (kopia 1 )

Działy specjalne produkcji rolnej

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • PIT7 - decyzja zawierająca kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • faktur y za 3 ostatnie miesiące,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw za 3 ostatnie miesiące;
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie zaliczek na podatek dochodowy:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał) o niezaleganiu z podatkami, lub
  • dowody wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (kopia 1 )

Działalność gospodarcza:

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (jeden z poniższych):
  • potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wyciąg / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia do ZUS/KRUS lub dokument potwierdzający opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (oryginał)o niezaleganiu ze składkami,
  • dowody wpłaty składek ZUS/KRUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (kopia 1 ),
  • zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  • dowody wpłaty podatku dochodowego (kopia 1 ).
 1. Dokument pozwalający na ustalenie wysokości dochodu za 3 ostatnie miesiące (uzależniony od formy opodatkowania):
  1. Książka przychodów i rozchodów (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT-36/PIT-36L,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca.
  2. Pełna księgowość/księgi rachunkowe (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT 36/PIT 36L,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • rachunek zysków i strat od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca,
   • bilans za zamknięty rok podatkowy.
  3. Ryczałt ewidencjonowany (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT28/PIT28B,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego.
  4. Karta podatkowa:
   • decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na dany rok (kopia 1 ).

Wynajem lokali/dzierżawa gruntu

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 1 miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie okresu dochodu:
  • umowa najmu lub dzierżawy (kopia 1 );
oraz
 1. Dokument pozwalający na ustalenie kwoty dochodu (jeden z poniższych):
  • umowa najmu lub dzierżawy – pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu,
  • zeznanie roczne PIT36/PIT36L za ostatni rok podatkowy lub PIT28 (w przypadku rozliczania na ryczałcie);
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacanie podatku:
  • dowód opłacenia podatku dochodowego za ostatni miesiąc (kopia 1 ).

Duchowni i osoby zakonne

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej,
  • decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatkowej.

Kontrakty marynarskie

Honorowane są wyłącznie zaświadczenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów (wzór znajduje się tutaj ),
  • książeczka żeglarska (kopia 1 )- w tym strony z danymi osobowymi i czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy.

Pozostałe kontrakty

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez podmiot, z którym zawarto kontrakt (wzór znajduje się tutaj );
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji);
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Kontrakt żołnierski

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawnioną do wypłaty wynagrodzenia (wzór znajduje się tutaj ),
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku 2 , zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Umowa zlecenie/o dzieło/agencyjna

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający okres dochodu (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy (kopie 1 ) potwierdzające okres zatrudnienia przez ostatnie 3 miesiące,
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową za ostatnie 3 miesiące;
oraz
 1. Dokument pozwalający na obliczenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy/wystawione rachunki (kopie 1 ),
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową,
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku 2 , zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług (kredyt ratalny), możesz od niej odstąpić.

Aby to zrobić, skorzystaj z formularza .

Współpraca

Przejdź na stronę dedykowaną Partnerom biznesowym i dowiedz się więcej o możliwości współpracy z bankiem Credit Agricole. Jeśli prowadzisz sklep lub firmę usługową - udostępnij klientom raty banku Credit Agricole.

Kontakt

Jeśli chcesz zapytać o ofertę:

 • zadzwoń: 801 33 00 33 (koszt zgodny z taryfą operatora) ; +48 71 35 49 553

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku