Baner
Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Kredyt ratalny banku Credit Agricole

Doceniony przez Klientów za niskie koszty, sprawną obsługę, małą ilość formalności, dużą dostępność.

Dostępny jest w sklepach stacjonarnych w całej Polsce i w sklepach internetowych. Znajdź sklep oznaczony logo banku.

Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Sposób na udane zakupy

Dzięki ratom możesz sobie pozwolić na wymarzone zakupy, wtedy kiedy ich potrzebujesz. Wygodnie - na miejscu w sklepie, w którym robisz zakupy. Kredyt możesz otrzymać już od 100 zł do 80 000 zł w sklepie stacjonarnym i od 300 zł do 20 000 zł w sklepie internetowym.

Kredyt ratalny Banku Credit Agricole - Kredyt ratalny

Przyjazne zasady spłaty kredytu

Spłatę rat dopasuj do swoich potrzeb i możliwości. Możesz ją rozłożyć na 96 miesięcy - przy zakupach w sklepie stacjonarnym lub na 48 miesięcy przy zakupach w sklepie internetowym. Możesz także określić comiesięczną datę spłaty, odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie. Dzięki optymalnie dopasowanym ratom, spłata kredytu znacząco nie obciąży Twojego budżetu.

Sposób na pozytywną historię kredytową

Jeśli nie masz jeszcze stałych dochodów, możesz wziąć kredyt z rodzicem i rozpocząć budowę własnej, pozytywnej historii kredytowej. W przyszłości łatwiej uzyskasz inne kredyty.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Możesz otrzymać wyższą kwotę kredytu, ubiegając się o kredyt z małżonkiem lub bliskim krewnym.

Minimum formalności i dokumentów

Aby uzyskać kredyt, potrzebny będzie Twój dokument tożsamości. Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody, w zależności od ich źródła. Sprawdź tutaj lub zapytaj sprzedawcę w sklepie stacjonarnym.

Podgląd online

Miej kontrolę nad swoim kredytem dzięki dostępowi przez Serwis internetowy CA24 i aplikację CA24 Mobile . Informacje o kredycie są dostępne gdziekolwiek jesteś.

Szczegóły

Jak kupować na raty

Zobacz jak łatwo kupować na raty w sklepie stacjonarnym i internetowym

W sklepie
stacjonarnym

W sklepie
internetowym

W sklepie
internetowym
z odbiorem osobistym

W sklepie stacjonarnym

sklep
Odwiedź sklep lub punkt sprzedaży jednego z naszych Partnerów
zakupy
Znajdź interesujące Cię produkty lub usługi
płatność
Wybierz formę płatności
- raty banku Credit Agricole i z pomocą Sprzedawcy złóż wniosek kredytowy
umowa
Odbierz SMS od Banku z jednorazowym kodem i potwierdź zawarcie umowy wpisując kod.
Umowę, zabezpieczoną hasłem możesz otrzymać na swój adres e-mail. W niektórych sklepach umowę podpiszesz w wersji papierowej
odbiór zakupów
Zakupy odbierzesz od razu
pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

W sklepie internetowym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje raty banku Credit Agricole
zakupy
Wybierz towar i złóż zamówienie
- gdy wartość zakupów przekroczy 300 zł skorzystaj z rat
płatność
Wybierz sposób dostawy oraz formę płatności - raty banku Credit Agricole
umowa
Podpisz umowę
 • umowę otrzymasz w formie elektronicznej e-mailem, wystarczy przelew 1 zł i skany Twoich dokumentów (jeżeli masz internetowe konto bankowe)
 • lub umowę dostarczy kurier w formie papierowej i odbierze od Ciebie kopie dokumentów
realizacja i odbiór
Bank wyśle do sklepu potwierdzenie uruchomienia umowy. Sklep zrealizuje zamówienie i wyśle do Ciebie towar.

W sklepie internetowym z odbiorem osobistym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje raty banku Credit Agricole
zakupy
Wybierz towar i złóż zamówienie
- gdy wartość zakupów przekroczy 300 zł skorzystaj z rat
płatność
Wybierz sposób dostawy oraz formę płatności - raty banku Credit Agricole
umowa
Umowę podpiszesz na miejscu w sklepie
realizacja i odbiór
Zakupy odbierzesz od razu po podpisaniu umowy. Pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

Oprocentowanie i opłaty

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych na zakup towarów/usług

Obowiązująca:

 • dla umów kredytu na zakup towarów/usług zawieranych poza lokalem sprzedawcy: od 9 marca 2018 roku,
 • dla pozostałych umów kredytu na zakup towarów/usług: od 11 marca 2018 roku

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytudo 50% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1) opłata pobierana z góry

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Tabela oprocentowania kredytów na zakup towarów/usług

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
do 96 miesięcymax 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Informacja o ryzyku kredytowym

Ryzyko zmiany cen rynkowych zabezpieczeń związane jest z faktem, iż wartość rzeczy, na której zostało na rzecz Banku ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia, może ulegać zmianie i nie pokrywać w pełni zobowiązania wynikające z zawartej umowy. W szczególności zmniejszenie wartości przewłaszczonej rzeczy nie ma wpływu na wysokość zaciągniętego kredytu. Ryzyko to występuje w umowach kredytu na zakup towarów/usług.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty lub paszport

W przypadku obcokrajowców:

 • obywatele EOG i Szwajcarii: paszport/ dowód osobisty/ karta pobytu oraz dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, zezwolenie na pobyt, wiza, legitymacja studencka);
 • obywatele spoza EOG i Szwajcarii: paszport/karta pobytu oraz dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, zezwolenie na pobyt, wiza, legitymacja studencka).

Jeśli wymagane dokumenty nie zwierają numeru PESEL, należy dodatkowo dostarczyć dokument zawierający numer PESEL.

Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

Umowa o pracę

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy (oryginał) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące (za 1 lub 2 miesiące w przypadku okresu zatrudnienia poniżej 3 miesięcy) - wzór zaświadczenia znajduje się tutaj );
 2. Imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia- za dowolny miesiąc z okresu 3 ostatnich miesięcy;
 3. PIT 11/PIT 40 - ważny do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );
 4. Dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto za dowolny miesiąc z okresu 3 ostatnich miesięcy (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia).

Emerytura

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku, kopia 1 ), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto, np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku) pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia - kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
 3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia (nie starsze niż sprzed roku);
 4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );
 5. Legitymacja emeryta- legitymacja wyłącznie z symbolem zawierającym literę „E”, tylko w przypadku braku innego dokumentu (kopia 1 ). W przypadku legitymacji emeryta do systemu zostanie wpisana kwota najniższej emerytury ZUS.

Zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku, kopia 1 ), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto, np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji);
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia/ zasiłku przedemerytalnego (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku- kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
 3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia (nie starsze niż sprzed roku);
 4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego (kopia 1 );

Renta:

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający okres na jaki zostało przyznane świadczenie (jeden z poniższych):
  1. decyzja o przyznaniu świadczenia,
  2. legitymacja rencisty,
  3. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ,
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu;
  oraz
 2. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający kwotę świadczenia (jeden z poniższych):
  1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
  2. Decyzja o przyznaniu świadczenia/ zasiłku przedemerytalnego (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku- kopia 1 lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
  4. PIT11/PIT40 ważny do końca kolejnego roku podatkowego.

Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy

Wymagany dokument:

 1. Zaświadczenie (oryginał) zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia.

Gospodarstwo rolne

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez min. 3 miesiące:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną,
  • Decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok.
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego (kopia 1 )

Produkcja rolna

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia produkcji rolnej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu za 3 ostatnie miesiące (jeden z poniższych):
  • faktur y,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw;
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego (kopia 1 )

Działy specjalne produkcji rolnej

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia 1 ) potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • PIT7 - decyzja zawierająca kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • faktur y za 3 ostatnie miesiące,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw za 3 ostatnie miesiące;
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia 1 )
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie zaliczek na podatek dochodowy:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał) o niezaleganiu z podatkami, lub
  • dowody wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (kopia 1 )

Działalność gospodarcza:

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (jeden z poniższych):
  • potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wyciąg / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia do ZUS/KRUS lub dokument potwierdzający opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (oryginał)o niezaleganiu ze składkami,
  • dowody wpłaty składek ZUS/KRUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (kopia 1 ),
  • zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  • dowody wpłaty podatku dochodowego (kopia 1 ).
 1. Dokument pozwalający na ustalenie wysokości dochodu za 3 ostatnie miesiące (uzależniony od formy opodatkowania):
  1. Książka przychodów i rozchodów (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT-36/PIT-36L,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca.
  2. Pełna księgowość/księgi rachunkowe (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT 36/PIT 36L,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • rachunek zysków i strat od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca,
   • bilans za zamknięty rok podatkowy.
  3. Ryczałt ewidencjonowany (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT28/PIT28B,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego.
  4. Karta podatkowa:
   • decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na dany rok (kopia 1 ).

Wynajem lokali/dzierżawa gruntu

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 1 miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie okresu dochodu:
  • umowa najmu lub dzierżawy (kopia 1 );
oraz
 1. Dokument pozwalający na ustalenie kwoty dochodu (jeden z poniższych):
  • umowa najmu lub dzierżawy – pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu,
  • zeznanie roczne PIT36/PIT36L za ostatni rok podatkowy lub PIT28 (w przypadku rozliczania na ryczałcie);
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacanie podatku:
  • dowód opłacenia podatku dochodowego za ostatni miesiąc (kopia 1 ).

Duchowni i osoby zakonne

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej,
  • decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatkowej.

Kontrakty marynarskie

Honorowane są wyłącznie zaświadczenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów (wzór znajduje się tutaj ),
  • książeczka żeglarska (kopia 1 )- w tym strony z danymi osobowymi i czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy.

Pozostałe kontrakty

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez podmiot, z którym zawarto kontrakt (wzór znajduje się tutaj );
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji);
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Kontrakt żołnierski

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawnioną do wypłaty wynagrodzenia (wzór znajduje się tutaj ),
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku 2 , zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Umowa zlecenie/o dzieło/agencyjna

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający okres dochodu (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy (kopie 1 ) potwierdzające okres zatrudnienia przez ostatnie 3 miesiące,
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową za ostatnie 3 miesiące;
oraz
 1. Dokument pozwalający na obliczenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy/wystawione rachunki (kopie 1 ),
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową,
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 2 , zestawienie operacji na rachunku 2 , zaświadczenie z banku 3 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczego transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług (kredyt ratalny), możesz od niej odstąpić.

Aby to zrobić, skorzystaj z formularza .

Współpraca

Przejdź na stronę dedykowaną Partnerom biznesowym i dowiedz się więcej o możliwości współpracy z bankiem Credit Agricole. Jeśli prowadzisz sklep lub firmę usługową - udostępnij klientom raty banku Credit Agricole.

Kontakt

Jeśli chcesz zapytać o ofertę:

 • zadzwoń: 801 33 00 33 (koszt zgodny z taryfą operatora) ; +48 71 35 49 553

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku