Kredyt ratalny Wygodne raty dla Ciebie

 • na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych (sklepy oznaczone naszym logo)
 • na finansowanie tego, co potrzebujesz:
  • towarów np. AGD, RTV, mebli, sprzętu ogrodniczego, materiałów budowlanych
  • usług np. remontowych, turystycznych
  • zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC (u agentów ubezpieczeniowych)
 • to bezpieczeństwo dla Twojego domowego budżetu: spłatę możesz rozłożyć nawet na 96 rat
 • to łatwy sposób na budowanie pozytywnej historii kredytowej
  • jeśli nie masz jeszcze stałych dochodów, możesz wziąć kredyt z rodzicem i zacząć budować własną historię kredytową

Ulubione raty Polaków

według badań przeprowadzanych przez Redakcję Strefy Gospodarki - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej

Kolejny raz otrzymaliśmy tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości

Jesteśmy siedmiokrotnym zdobywcą złotego godła Konsumencki Lider Jakości, trzykrotnym zdobywcą tytułu Grand Prix oraz nagrody Konsumencki Lider Jakości - Lider Dekady 2011-2021 w kategorii kredytu ratalnego.

Obrazek prezentujący nagrody konsumencki lider jakości

Klienci doceniają nas za:

 • Niskie koszty

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania z 16.08.2023 r. wynosi 9,22%.
  Koszt kredytu zależy od oferty dostępnej w danym sklepie.

 • Minimum formalności

  Kredyt możesz otrzymać tylko na podstawie dowodu osobistego. W niektórych sytuacjach możemy potrzebować także dokument zaświadczający Twoje dochody - sprawdź szczegóły tutaj

 • Dostępność

  Z naszej oferty skorzystasz w tysiącach sklepach stacjonarnych, internetowych oraz u wybranych agentów ubezpieczeniowych w całej Polsce. Szukaj punktów oznaczonych logo banku.

Kup na raty i zyskaj ubezpieczenie gratis

Teraz możesz kupić rower (zwykły lub elektryczny), hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego na nasze raty, a my opłacimy jego ubezpieczenie na 12 miesięcy.

Jak skorzystasz:

 • znajdź sklep naszego partnera, zobaczysz w nich nasze materiały reklamowe
 • kup na nasze raty swój wymarzony rower, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego
 • od razu rozpoczniemy jego ochronę! (od dnia zawarcia umowy o kredyt)

Ubezpieczenie od kradzieży obejmuje kradzież, rabunek i kradzież z włamaniem. Więcej informacji »

Zakupy stacjonarne

 
 • Wybierz produkt, który Cię interesuje

 • Z pomocą sprzedawcy lub agenta złóż wniosek

 • Potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS

 • Umowę zabezpieczoną hasłem możesz otrzymać na swój adres e-mail

 

Kredyt na zakup towarów i usług

 • dostępny od 100 do 80 000 zł
 • spłatę możesz rozłożyć nawet na 96 miesięcy

Kredyt na zakup ubezpieczenia OC/AC

 • dostępny od 100 do 30 000 zł
 • spłatę możesz rozłożyć nawet na 11 miesięcy

Zakupy przez internet

 

Kredyt na zakup towarów i usług

 • dostępny od 300 do 35 000 zł
 • spłatę możesz rozłożyć nawet na 48 miesięcy

Kredyt na zakup ubezpieczenia OC/AC

 • dostępny od 300 do 20 000 zł
 • spłatę możesz rozłożyć nawet na 11 miesięcy
 
 • Wybierz produkt, który Cię interesuje

 • Wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową

 • Przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego (jeśli jest wymagane)

 • Zaakceptuj regulamin i potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS

Umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail, a sklep rozpocznie realizację Twojego zamówienia

Ile to kosztuje?
Dokumenty

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty lub paszport

W przypadku obcokrajowców:

 • obywatele EOG i Szwajcarii: paszport/ dowód osobisty/ karta pobytu oraz dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, zezwolenie na pobyt, wiza, legitymacja studencka);
 • obywatele spoza EOG i Szwajcarii: paszport/karta pobytu/zgoda na pobyt tolerowany oraz dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, zezwolenie na pobyt, wiza, legitymacja studencka).

Jeśli wymagane dokumenty nie zwierają numeru PESEL, należy dodatkowo dostarczyć dokument potwierdzający numer PESEL wydany przez właściwy urząd miasta/gminy.

Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

Umowa o pracę

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy (oryginał) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące - wzór zaświadczenia znajduje się tutaj;
 2. Imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia - z okresu 3 ostatnich miesięcy;
 3. PIT-11 - ważny do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego (kopia z oryginałem do wglądu);
 4. Dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto za okres 6 ostatnich miesięcy (np. wyciąg z konta bankowego1, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku2, wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia).

Emerytura / zasiłek przedemerytalny

Wymagany jeden z poniższych dokumentów:

 1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku, kopia z oryginałem do wglądu), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto, np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 2 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku) pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia - kopia z oryginałem do wglądu lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
 3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia (nie starsze niż sprzed roku);
 4. PIT-11A / PIT-40A ważny do końca kolejnego roku podatkowego (kopia z oryginałem do wglądu);
 5. Legitymacja emeryta- legitymacja wyłącznie z symbolem zawierającym literę „E”, tylko w przypadku braku innego dokumentu (kopia z oryginałem do wglądu). W przypadku legitymacji emeryta do systemu zostanie wpisana kwota najniższej emerytury ZUS.

Renta

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia z oryginałem do wglądu) potwierdzający okres na jaki zostało przyznane świadczenie (jeden z poniższych):
  1. decyzja o przyznaniu świadczenia,
  2. legitymacja rencisty,
  3. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ,
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu;
  oraz

 2. Dokument (kopia z oryginałem do wglądu) potwierdzający kwotę świadczenia (jeden z poniższych):
  1. Odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku), np. dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu świadczenia na konto np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 2 , potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji;
  2. Decyzja o przyznaniu świadczenia/ zasiłku przedemerytalnego (nie starsza niż sprzed roku), np. decyzja o waloryzacji świadczenia, decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, decyzja o przeliczeniu świadczenia, decyzja potwierdzająca przeniesienie w stan spoczynku- kopia z oryginałem do wglądu lub wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  3. Zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
  4. PIT-11A / PIT-40A ważny do końca kolejnego roku podatkowego.

Zasiłek chorobowy / rehabilitacyjny / wyrównawczy

Wymagany dokument:

 1. Zaświadczenie (oryginał) zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia.

Gospodarstwo rolne

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego przez min. 12 miesięcy:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną,
  • Decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia z oryginałem do wglądu)
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego za ostatni kwartał (kopia z oryginałem do wglądu)

Produkcja rolna

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia produkcji rolnej przez min. 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodu za 12 ostatnich miesięcy(jeden z poniższych):
  • faktury,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw;
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej (kopia z oryginałem do wglądu)
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie podatku rolnego za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, lub
  • Dowód opłacenia podatku rolnego za ostatni kwartał (kopia z oryginałem do wglądu)

Działy specjalne produkcji rolnej

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez min. 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia z oryginałem do wglądu) potwierdzający wysokość dochodu (jeden z poniższych):
  • PIT7 - decyzja zawierająca kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • faktury za 6 lub 12 ostatnich miesięcy,
  • umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw za 12 ostatnich miesięcy:
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych za ostatni kwartał:
  • Zaświadczenie z KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami, lub
  • Dowód opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej, płatnej kwartalnie (kopia z oryginałem do wglądu)
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacenie zaliczek na podatek dochodowy:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał) o niezaleganiu z podatkami, lub
  • dowody wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (kopia z oryginałem do wglądu)

Działalność gospodarcza

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (jeden z poniższych):
  • potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG,
  • wyciąg / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia do ZUS/KRUS lub dokument potwierdzający opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za 3 ostatnie miesiące (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (oryginał) o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni),
  • dowody wpłaty składek ZUS/KRUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (kopia z oryginałem do wglądu),
  • zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
  • dowody wpłaty podatku dochodowego (nie starsze niż 30 dni - kopia z oryginałem do wglądu).
 1. Dokument pozwalający na ustalenie wysokości dochodu za 12 ostatnich miesięcy (uzależniony od formy opodatkowania):
  1. Książka przychodów i rozchodów (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT-36 / PIT-36L (akceptujemy wydrukowany PIT elektroniczny potwierdzony przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru),
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca.
  2. Pełna księgowość/księgi rachunkowe (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT-36 / PIT-36L (akceptujemy wydrukowany PIT elektroniczny potwierdzony przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru),
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • rachunek zysków i strat od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca,
   • bilans za zamknięty rok podatkowy.
  3. Ryczałt ewidencjonowany (jeden z poniższych):
   • ostatnie złożone zeznanie roczne PIT28/PIT28B,
   • zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,
   • ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego.
  4. Karta podatkowa:
   • decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na dany rok (kopia z oryginałem do wglądu).

Wynajem lokali / dzierżawa gruntu

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 1 miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie okresu dochodu:
  • umowa najmu lub dzierżawy (kopia z oryginałem do wglądu);
oraz
 1. Dokument pozwalający na ustalenie kwoty dochodu (jeden z poniższych):
  • umowa najmu lub dzierżawy – pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu,
  • zeznanie roczne PIT-36 / PIT-36L (akceptujemy wydrukowany PIT elektroniczny potwierdzony przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru) za ostatni rok podatkowy lub PIT-28 (w przypadku rozliczania na ryczałcie);
oraz
 1. Dokument potwierdzający opłacanie podatku:
  • dowód opłacenia podatku dochodowego za ostatni miesiąc (kopia z oryginałem do wglądu).

Duchowni / osoby zakonne

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej (ważne 30 dni),
  • decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatkowej.

Kontrakty marynarskie

Honorowane są wyłącznie zaświadczenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty pozwalający na ustalenie dochodu:
  • zaświadczenie od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów (wzór znajduje się tutaj ),
  • książeczka żeglarska (kopia z oryginałem do wglądu)- w tym strony z danymi osobowymi i czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy.

Kontrakt żołnierski

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawnioną do wypłaty wynagrodzenia (wzór znajduje się tutaj ),
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 1 , zestawienie operacji na rachunku 1 , zaświadczenie z banku 2 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Pozostałe kontrakty

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument pozwalający na ustalenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden poniższych):
  • zaświadczenie (oryginał) wystawione przez podmiot, z którym zawarto kontrakt (wzór znajduje się tutaj );
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego, zestawienie operacji na rachunku, zaświadczenie z banku 2 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji);
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Umowa zlecenie / o dzieło / agencyjna

Dokumenty powinny wskazywać uzyskiwanie dochodu przez min. 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający okres dochodu (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy (kopie z oryginałem do wglądu) potwierdzające okres zatrudnienia przez ostatnie 3 miesiące,
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową za ostatnie 3 miesiące;
oraz
 1. Dokument pozwalający na obliczenie dochodu za okres 3 ostatnich miesięcy (jeden z poniższych):
  • podpisane umowy/wystawione rachunki (kopie z oryginałem do wglądu),
  • zaświadczenie (oryginał) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową,
  • dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto (np. wyciąg z konta bankowego 1 , zestawienie operacji na rachunku 1 , zaświadczenie z banku 2 , samodzielnie wydrukowane z serwisu internetowego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji),
  • imienny raport miesięczny (RMUA), pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500+)

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ może być honorowane jako źródło dochodu, w przypadku kiedy występuje jako dochód dodatkowy (nie może stanowić jedynego źródła dochodu).

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument (kopia z oryginałem do wglądu) potwierdzający okres otrzymywania świadczenia:
  • decyzja o przyznaniu świadczenia
 2. oraz
 3. Dokument (kopia z oryginałem do wglądu) potwierdzający kwotę świadczenia (jeden z poniższych):
  • decyzja o przyznaniu świadczenia
  • odcinek wypłaty świadczenia za ostatni miesiąc: dokument potwierdzający otrzymanie przekazu pocztowego lub dokument potwierdzający wpływ przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto wnioskodawcy (wyciąg z konta, zestawienie operacji, zaświadczenie z banku oraz potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji)

W terminie 14 dni od zawarcia umowy kredytu na zakup towarów / usług (kredyt ratalny), możesz od niej odstąpić. Aby to zrobić, skorzystaj z formularza .

Kontakt i współpraca

Jeśli chcesz zapytać o ofertę:

zadzwoń:

 • +48 71 35 49 553
  (koszt zgodny z taryfą operatora)

Pracujemy:

 • od poniedziałku do piątku 9:00-19:00
 • w soboty 10:00-18:00
 • w niedziele handlowe 10:00-18:00

Szukasz informacji na temat współpracy?

Przejdź na stronę dedykowaną Partnerom biznesowym i dowiedz się więcej o możliwości współpracy z bankiem Credit Agricole. Jeśli prowadzisz sklep lub firmę usługową - udostępnij klientom raty banku Credit Agricole.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia