Pakiet ŻycieTrzy ubezpieczenia chroniące Twoje życie i zdrowie aż do 65 roku życia

Pakiet Życie to finansowe zabezpieczenie Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie. To także dodatkowe pieniądze dla Ciebie, jeśli poważnie zachorujesz. Mogą Ci znacząco pomóc w powrocie do zdrowia.

W skład Pakietu Życie wchodzą:

 • Ubezpieczenie na życie

  Zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie Twojej śmierci.

 • Poważne Zachorowanie

  Oferuje wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania jednej z katalogu 10 najczęściej występujących chorób lub zabiegów chirurgicznych, w tym nowotworu złośliwego i zawału serca.

 • Hospitalizacja

  To dodatkowy zastrzyk pieniędzy na wypadek pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie ubezpieczeniowe pokryje dodatkowe koszty leczenia i uzupełni Twój dochód.

Możesz wybrać samą ochronę życia, czyli Ubezpieczenie na Życie, lub rozszerzyć ją o dodatkowe ubezpieczenia chroniące Twoje zdrowie – Poważne Zachorowanie i Hospitalizację. Decydując się na zakup wszystkich trzech ubezpieczeń, zapłacisz 15% mniej za ubezpieczenia dodatkowe.

Dlaczego warto skorzystać z Pakietu Życie w naszym banku?

 • prosta i szybka wypłata 100% sumy ubezpieczenia
 • w przypadku Poważnego Zachorowania wypłata jest dokonywana po zdiagnozowaniu choroby
 • pewne zabezpieczenie finansowe Twoich bliskich – pieniądze z polisy są wypłacane bez postępowania spadkowego i są wolne od podatku
 • minimum formalności – nie wymagamy zaświadczeń ani badań lekarskich

Wysokie sumy ubezpieczenia - nawet 200 tysięcy złotych

To Ty decydujesz o wysokości ochrony dla siebie i bliskich. Wypłacone świadczenie na wypadek śmierci może wynieść od 10 000 zł do 200 000 zł, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku jest ono podwajane.

Konkretna pomoc na poważne zachorowania

Wsparcie finansowe w 10 przypadkach. Suma ubezpieczenia do 100 tysięcy złotych.

Poważne Zachorowanie zapewni Ci tak potrzebne wsparcie w finansowaniu leczenia poważnej choroby. Świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo na wypadek diagnozy aż 10 chorób lub zabiegów operacyjnych: nowotworu złośliwego, zawału serca, przewlekłej niewydolności nerek, przeszczepu narządu, udaru mózgu, łagodnego nowotworu mózgu, utraty wzroku, stwardnienia rozsianego, poważnego oparzenia ciała, paraliżu.

Hospitalizacja

W razie nieplanowego pobytu w szpitalu, z ubezpieczeniem dodatkowym Hospitalizacja, dostaniesz wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego.

Świadczenie będzie wypłacone za każdy dzień pobytu od 3 dnia do maksymalnie 180 dni. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu trafiłeś do szpitala.

Składka dopasowana do Twoich możliwości finansowych

Koszt ochrony na wypadek śmierci, poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu zaczyna się już od niewiele ponad 1 zł dziennie.

Taka składka dotyczy osoby w wieku 18-45 lat, sumy Ubezpieczenia na Życie i Poważnego Zachorowania w wysokości 10 000 zł wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego Hospitalizacja. Łączny koszt ochrony ubezpieczeniowej dla tych założeń to 33,70 zł miesięcznie.

Pełną tabelę składek znajdziesz tutaj.

Wygodne opłacanie składki

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie.

Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana - miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

Czy wiesz, że?

 • Polacy żyją krócej niż pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej – mężczyźni średnio o 4,6 lat, a kobiety prawie o 2 lata.
 • Choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe są odpowiedzialne za prawie 70% zgonów w Polsce.
 • Wypadki pochłaniają prawie 30% ofiar. Najczęściej Polacy umierają z powodu różnych upadków, w drugiej kolejności w wypadkach komunikacyjnych.

Dane na podstawie raportu „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2018.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE)

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego partnerzy, prowadzący partnerskie placówki bankowe

Ubezpieczony: osoba fizyczna

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej – w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – znajdziesz w Ogólnych Warunkach Indywidualnych Ubezpieczeń „Pakiet Życie”. Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia określa Tabela składek ubezpieczeniowych CALIE.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CALIE znajdziesz na www.ca-ubezpieczenia.pl/pl/dane-osobowe

Dokumenty


Zakres i sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie

Zakres Suma ubezpieczenia
Śmierć od 10 000 do 200 000 zł
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku od 20 000 do 400 000 zł

Poważne Zachorowanie

Zakres Suma ubezpieczenia
Diagnoza 1 z katalogu 10 zachorowań 1 od 10 000 do 100 000 zł

1 nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekła niewydolność nerek, przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu, utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała, paraliż.

Hospitalizacja

Zakres Suma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu 75 zł za każdy dzień hospitalizacji (już od 3 dnia)
Jak zgłosić roszczenie?

Pytania i odpowiedzi

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z wariantów ubezpieczenia na życie. W przypadku zachorowania na jedną z wymienionych chorób, ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego, które może przeznaczyć na szybszy powrót do zdrowia. W przypadku ciężkich chorób środki finansowe przeznaczone na zakup leków, wizyty u wybitnych specjalistów, czy rehabilitację mogą znacząco przyczynić się do poprawy naszego stanu zdrowia.

Poważne zachorowanie obejmuje choroby takie jak nowotwór złośliwy, zawał mięśnia sercowego, przewlekłą niewydolność nerek, przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu, utratę wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała czy paraliż.

Więcej o zaletach ubezpieczenia na życie przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie pozwala na pokrycie czy zwrot kosztów leczenia, w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Ubezpieczenie może obejmować także Twoich bliskich. To jedno z podstawowych ubezpieczeń, które warto wykupić z myślą o sobie jak i naszych bliskich. W przypadku śmierci, osoba wskazana na polisie otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego, co w niejednej sytuacji pozwoli rodzinie ponownie stanąć na nogi. W tych najtrudniejszych momentach liczy się każda pomoc i dobrze jeśli nie musimy dodatkowo martwić się finansowymi kłopotami. Ubezpieczenie na życie można zakupić w różnych wariantach i warto, aby posiadało ono ochronę na wypadek poważnego zachorowania i hospitalizacji. W przypadku zachorowania, otrzymamy środki finansowe, które mogą pomóc nam w powrocie do zdrowia, jeśli sfinansujemy z nich rehabilitację, droższe leki, wizyty u najlepszych specjalistów. W przypadku pobytu w szpitalu, otrzymamy świadczenie za każdy dzień pobytu (od 3 doby). To co ważne, ubezpieczenie możemy mieć ze składką miesięczną, co stanowi niewielki wydatek i nie obciąży naszego budżetu domowego.

Więcej o zaletach ubezpieczenia na życie przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej

Dlaczego warto ubezpieczyć kredyt?

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia. Twoja sytuacja życiowa może się zmieniać w czasie spłaty kredytu, ubezpieczenie pozwala na ograniczenie ryzyka, że kredyt nie zostanie spłacony, czy też Twoi bliscy nie zostaną obciążeni spłatą w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

Zobacz więcej

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia. W przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia części lub reszty zadłużenia. Ubezpieczenie pomoże zapewnić stabilność finansową naszym bliskim na wypadek naszej śmierci. Dla nas samych, może okazać się zbawienne, gdy stracimy pracę, bądź czasowo nie będziemy do niej zdolni i będziemy przebywać na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. To ważne, aby w tak ciężkich chwilach nie martwić się o spłatę zadłużenia naszych kredytów. To, co istotne, to fakt, że opłata ubezpieczeniowa zostanie doliczona do kwoty uzyskanego kredytu i wraz z nim zostanie rozłożona na raty. Nie obciąża to budżetu domowego wysoką kwotą jednorazowej składki.

Zobacz więcej

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą włączyć dziecko do własnego ubezpieczenia lub wykupić osobny pakiet ubezpieczeniowy. W ramach ochrony możemy liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia w przypadku orzeczenia o trwałym uszczerbku na zdrowiu, ale również na pokrycie kosztów rehabilitacji, czy zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycznego. W przypadku najmłodszych ważna jest możliwość skorzystania z domowej wizyty lekarza pierwszego kontaktu, jak również z korepetycji, które są udzielane w miejscu pobytu dziecka.

Więcej o wyborze ubezpieczenia szkolnego przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www