Ubezpieczenia - Pakiet Życie Trzy ubezpieczenia chroniące Twoje życie i zdrowie aż do 65 roku życia

Pakiet Życie to finansowe zabezpieczenie Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie. To także dodatkowe pieniądze dla Ciebie, jeśli poważnie zachorujesz. Mogą Ci znacząco pomóc w powrocie do zdrowia.

W skład Pakietu Życie wchodzą:

 • Ubezpieczenie na życie

  Zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie Twojej śmierci.

 • Poważne Zachorowanie

  Oferuje wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania jednej z katalogu 10 najczęściej występujących chorób lub zabiegów chirurgicznych, w tym nowotworu złośliwego i zawału serca.

 • Hospitalizacja

  To dodatkowy zastrzyk pieniędzy na wypadek pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie ubezpieczeniowe pokryje dodatkowe koszty leczenia i uzupełni Twój dochód.

Możesz wybrać samą ochronę życia, czyli Ubezpieczenie na Życie, lub rozszerzyć ją o dodatkowe ubezpieczenia chroniące Twoje zdrowie – Poważne Zachorowanie i Hospitalizację. Decydując się na zakup wszystkich trzech ubezpieczeń, zapłacisz 15% mniej za ubezpieczenia dodatkowe.

Dlaczego warto skorzystać z Pakietu Życie w naszym banku?

 • prosta i szybka wypłata 100% sumy ubezpieczenia
 • w przypadku Poważnego Zachorowania wypłata jest dokonywana po zdiagnozowaniu choroby
 • pewne zabezpieczenie finansowe Twoich bliskich – pieniądze z polisy są wypłacane bez postępowania spadkowego i są wolne od podatku
 • minimum formalności – nie wymagamy zaświadczeń ani badań lekarskich

Ubezpieczenie na Życie

Poważne Zachorowanie

Hospitalizacja

Wiek ubezpieczonego

lat

Składka miesięczna

Suma ubezpieczenia PZ nie może być większa niż SU na życieDopuszczalny wiek to 18 - 65 lat

Ubezpieczenie na Życie

Poważne Zachorowanie

Hospitalizacja

Łączna składka miesięczna:

120 zł

Oferta Powitalna Ubezpieczenia 2024

15% niższa składka przez pierwsze 6 miesięcy, wystarczy tylko, że:

 • masz Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie VIP nie dłużej niż 3 miesiące,
 • zgodzisz się na otrzymywanie ofert marketingowych od nas i podmiotów, które z nami współpracują
 • zawrzesz umowę ubezpieczenia Pakiet Życie.

Wysokie sumy ubezpieczenia - nawet 200 tysięcy złotych

To Ty decydujesz o wysokości ochrony dla siebie i bliskich. Wypłacone świadczenie na wypadek śmierci może wynieść od 10 000 zł do 200 000 zł, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku jest ono podwajane.

Konkretna pomoc na poważne zachorowania

Wsparcie finansowe w 10 przypadkach. Suma ubezpieczenia do 100 tysięcy złotych.

Poważne Zachorowanie zapewni Ci tak potrzebne wsparcie w finansowaniu leczenia poważnej choroby. Świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo na wypadek diagnozy aż 10 chorób lub zabiegów operacyjnych: nowotworu złośliwego, zawału serca, przewlekłej niewydolności nerek, przeszczepu narządu, udaru mózgu, łagodnego nowotworu mózgu, utraty wzroku, stwardnienia rozsianego, poważnego oparzenia ciała, paraliżu.

Ubezpieczenie od choroby i kosztów leczenia

Hospitalizacja

W razie nieplanowego pobytu w szpitalu, z ubezpieczeniem dodatkowym Hospitalizacja, dostaniesz wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego.

Świadczenie będzie wypłacone za każdy dzień pobytu od 3 dnia do maksymalnie 180 dni.

Składka dopasowana do Twoich możliwości finansowych

Koszt ochrony na wypadek śmierci, poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu zaczyna się już od niewiele ponad 1 zł dziennie.

Taka składka dotyczy osoby w wieku 18-45 lat, sumy Ubezpieczenia na Życie i Poważnego Zachorowania w wysokości 10 000 zł wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego Hospitalizacja. Łączny koszt ochrony ubezpieczeniowej dla tych założeń to 33,70 zł miesięcznie.

Pełną tabelę składek znajdziesz tutaj.

Oblicz składkę

Wygodne opłacanie składki

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie.

Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana - miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

Czy wiesz, że?

 • Polacy żyją krócej niż pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej – mężczyźni średnio o 4,6 lat, a kobiety prawie o 2 lata.
 • Choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe są odpowiedzialne za prawie 70% zgonów w Polsce.
 • Wypadki pochłaniają prawie 30% ofiar. Najczęściej Polacy umierają z powodu różnych upadków, w drugiej kolejności w wypadkach komunikacyjnych.

Dane na podstawie raportu „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2018.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Życie TU S.A.

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego partnerzy, prowadzący partnerskie placówki bankowe

Ubezpieczony: osoba fizyczna

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej - w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - znajdziesz w Ogólnych Warunkach Indywidualnych Ubezpieczeń „Pakiet Życie”. Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia określa Tabela składek ubezpieczeniowych CA Życie TU S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CA Życie TU S.A. znajdziesz na www.ca-ubezpieczenia.pl/pl/dane-osobowe

Dokumenty

Zakres i sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie

ZakresSuma ubezpieczenia
Śmierćod 10 000 do 200 000 zł
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadkuod 20 000 do 400 000 zł

Poważne Zachorowanie

ZakresSuma ubezpieczenia
Diagnoza 1 z katalogu 10 zachorowań 1od 10 000 do 100 000 zł

1 nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekła niewydolność nerek, przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu, utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała, paraliż.

Hospitalizacja

ZakresSuma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu75 zł za każdy dzień hospitalizacji (już od 3 dnia)
Jak zgłosić roszczenie?

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia