Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania szacunkowej* kwoty odsetek z lokaty to:

Kwota zdeponowana x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365 dni

Od naliczonych odsetek pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych.

* Uwaga: Na koniec okresu umownego lokaty Bank sumuje odsetki naliczane na koniec każdego dnia trwania lokaty i nalicza podatek. Rzeczywista wartość odsetek może się więc nieznacznie różnić od kwoty wyliczonej na podstawie ww. wzoru.

Zapraszamy także do skorzystania z wygodnego kalkulatora oszczędności. Więcej informacji o lokatach znajdziesz na naszej stronie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia