EkoZysk VInwestuj w zieloną gospodarkę

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EkoZysk V.

110% udział we wzroście indeksu

EkoZysk V to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), który jest częścią aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel. Jeśli indeks wzrośnie, do lub ponad zakładaną wartość początkową, Twój udział w zysku wyniesie 110% po 5 latach. Jeśli indeks spadnie poniżej 90% wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 90% po 5 latach inwestycji. Trzecim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy wartość indeksu będzie pomiędzy 90% a 100% jego wartości początkowej – dostaniesz wtedy kwotę gwarantowaną (90% składki inwestowanej) powiększoną o premię z przedziału od 0% do 10%.

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji wartość indeksu wyniesie 90% lub będzie poniżej tej wartości, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 90% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, gdy nie zrezygnujesz wcześniej z ubezpieczenia i nie zakończy się ono przed końcem okresu ubezpieczenia.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia, zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk V zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Na wartość indeksu pracują europejskie spółki z sektora zielonej gospodarki, które działają na całym świecie. Zostały wybrane z szerszego indeksu - MSCI Europe IMI (MXEUIM Index). Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, tak aby wartość indeksu mogła stale wzrastać. Zakres akcji jest określony przez dział MSCI ESG Research zgodnie z tzw. zielonymi kryteriami wyboru, które skupiają się na firmach oferujących produkty i usługi, które przyczyniają się do ochrony środowiska.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jego wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia