InwestFarmacja IISUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki ze światowego sektora farmacji. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym InwestFarmacja II.

100% ochrony zainwestowanego kapitału po 5 latach

InwestFarmacja II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście koszyka akcji czterech spółek z sektora farmacji. Jeśli kurs każdej ze spółek wzrośnie o min. 2% w stosunku do jej wartości początkowej, masz szansę otrzymać do 20% zysku po 5 latach inwestycji. W przypadku spadku wartości produktu lub nieosiągnięcia bariery masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 100% po 5 latach.

Jakie spółki pracują na Twój zysk

Możliwy zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym InwestFarmacja II zależy od notowań koszyka spółek złożonego z czterech firm. Na zysk z produktu pracują 4 spółki z sektora farmacji o zasięgu ogólnoświatowym: PFIZER INC. (Stany Zjednoczone), CIGNA CORP (Stany Zjednoczone), NOVARTIS AG-REG (Szwajcaria), SANOFI (Francja). Mają one stabilne przychody i posiadają odziały oraz ośrodki badawcze na całym świecie. Działalność badawczo rozwojowa stanowi jeden z kluczowych obszarów ich działalności i innowacyjności, tak aby wartość spółek mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia