Pytania i odpowiedzi

Czy posiadając umowę o pracę na czas określony mogę otrzymać kredyt w Crédit Agricole?

TAK. W przypadku zatrudnienia na czas określony termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy.

Zobacz więcej

Czy zamiast zaświadczenia o zarobkach mogę przedstawić inny dokument wnioskując o kredyt gotówkowy?

TAK, może to być m.in. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku z okresu 3 ostatnich miesięcy, PIT 11 lub PIT 40 (do 30.06).

Jeśli wynagrodzenie wpływa na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. wówczas zaświadczenie nie jest potrzebne.

Zobacz więcej

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt w Crédit Agricole?

Kredyt może być przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (Dowodem osobistym, Paszportem, Kartą stałego pobytu),
  4. ma nadany numer ewidencyjny PESEL,
  5. ma ukończone 21 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  7. posiada zdolność kredytową.
Zobacz więcej

Czy mogę połączyć klika kredytów w jeden, tak aby płacić jedną ratę?

TAK, zapraszamy do skorzystania z oferty kredytu konsolidacyjnego. Jeśli masz kilka kredytów, możesz zamienić je na jeden oraz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredytem konsolidacyjnym możesz zastąpić kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym i płacić jedną ratę w miesiącu (jeden termin i jedna kwota)

Zobacz więcej

Na jaki maksymalny okres mogę wziąć kredyt gotówkowy?

Maksymalny okres kredytowania to nawet 10 lat (120 m-cy).

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www