EkoZyskSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Sprawdź korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W Banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EkoZysk.

100% udział we wzroście indeksu

EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, Ty zarobisz 100% średniego wzrostu z czterech kolejnych lat przy stałej ochronie zainwestowanego kapitału w wysokości 103%.

Ochrona 103% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie poniżej 3% lub ujemny, wówczas otrzymasz 103% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:
Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 103%.

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Indeks ten reprezentuje europejskie spółki o zasięgu ogólnoświatowym. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu MSCI Europe IMI (MXEUIM Index), który skupia czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach i wysokim udziale akcji pozostających w wolnym obrocie publicznym. Spółki zostały wyselekcjonowane przez profesjonalistów z Działu Badań MSCI ESG (E - Środowisko; S - Społeczna Odpowiedzialność; G - Ład korporacyjny).

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia