Invest Medica IISUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Ubezpieczenie i inwestycja w jednym

Invest Medica II to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Korzystając z tego produktu inwestujesz we wzrost indeksu europejskich spółek sektora ochrony zdrowia - STOXX Europe 600 Health Care.

100% udziału we wzroście indeksu

To produkt, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu STOXX Europe 600 Health Care. Umożliwia on udział w średnim wzroście indeksu w 100% , dzięki czemu Twoje potencjalne zyski mogą być wyższe niż na lokacie.

Ochrona kapitału na koniec inwestycji

Kwota wpłaconej składki, po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie na koniec okresu inwestycji.

Inwestycja w sektor ochrony zdrowia

Invest Medica II opiera się na indeksie bazowym STOXX Europe 600 Health Care, który reprezentuje europejskie spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu globalnym. Spółki te przechodzą kwartalną weryfikację, tak aby tylko najlepsze z nich pracowały na Twoją przyszłą premię.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia