EkoZysk IIISUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EkoZysk III.

65% udział we wzroście indeksu

EkoZysk III to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 65% średniego wzrostu z trzech kolejnych lat. W przypadku spadku indeksu masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 100%.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków)
minimalny zysk na koniec = 98% zainwestowanego kapitału x 100%
.

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk III zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Na wartość indeksu pracują europejskie spółki z sektora zielonej gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, wybrane z szerszego indeksu – MSCI Europe IMI (MXEUIM Index). Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby zrównoważyć proporcje spółek indeksie. Zakres akcji jest określony przez dział MSCI ESG Research zgodnie z tzw. zielonymi kryteriami wyboru, które skupiają się na firmach oferujących produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia