TOP AI SECTOR INDEX

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks wyselekcjonowanych spółek europejskich i amerykańskich, które wykorzystują w swojej działalności biznesowej sztuczną inteligencję. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie TOP AI SECTOR INDEX.

TOP AI SECTOR INDEX to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index będącego częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

120% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 120% Zwrotu z indeksu po 4 latach i 11 dniach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest, jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji z ostatniego roku trwania produktu: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 (miesięczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 102% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 102% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia: 4 lat i 11 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.
Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o opłatę początkową, zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa – opłata początkowa = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 102% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek europejskich i amerykańskich, które wykorzystują w swojej działalności biznesowej sztuczną inteligencje (AI – artificial intelligence)

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TOP AI SECTOR INDEX zależy od notowań indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index. Na wartość indeksu pracuje 60 spółek najwyższej kapitalizacji rynkowej dla każdego z regionów (50% USA i 50% Europa), który wykorzystuje w swojej działalności biznesowej sztuczną inteligencję. Spółki, które wchodzą w skład indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index mogą ulegać wymianie. Dopasowanie składu indeksu odbywa się w okresach rocznych z kwartalnymi dostosowaniami wag poszczególnych spółek w indeksie.

Ochrona kapitału, dzięki zielonym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Solactive Transatlantic Artificial Intelligence 60 EUR Index 4% AR Index wchodzą również zielone obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia