Cele kredytowania

Na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, nabycie lokalu w spółdzielni mieszkaniowej i na sfinansowanie wielu innych form nabycia własnej nieruchomości.


Wszystko o kredycie

Wybierz ten kredyt, jeśli planujesz budowę domu, a także rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę nieruchomości. Kredytem możesz także sfinansować budowę domu letniskowego.


Wszystko o kredycie

Z tym kredytem przeprowadzisz remont, wykończenie, modernizację lub adaptację Twojego mieszkania lub domu.


Wszystko o kredycie

Na zakup działki o dowolnym przeznaczeniu: budowlanej, budowlanej z rozpoczętą budową domu lub rekreacyjnej.


Wszystko o kredycie

Jeśli chcesz zmienić warunki kredytu hipotecznego w innym banku na bardziej korzystne, jeśli kupiłeś nieruchomość za gotówkę, a potrzebujesz pieniędzy na inny cel, ten kredyt jest dla Ciebie.


Wszystko o kredycie

Dlaczego warto wziąć kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole?

Sam decydujesz o wysokości swojej raty

W Banku Credit Agricole to Ty decydujesz o wysokości swojej raty. Biorąc kredyt mieszkaniowy, możesz skorzystać z ofert dodatkowych produktów - ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości, karty kredytowej, Programu Systematycznego Oszczędzania. Wybierz te, które są odpowiednie dla Ciebie, a przy okazji obniż marżę swojego kredytu. Niższa marża oznacza niższe raty co miesiąc.

0% prowizji za udzielenie kredytu lub niższa marża

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie oferty. Pierwsza - bez prowizji za udzielenie kredytu, ale z wyższą marżą. Druga - z niższą marżą, ale z prowizją za udzielenie kredytu. Sam wybierasz, która z nich bardziej Ci odpowiada, a następnie możesz obniżyć marżę, decydując się na skorzystanie z dodatkowych produktów.

Wcześniejsza spłata zawsze bez prowizji

Kredyt mieszkaniowy bierzesz na wiele lat, jeśli jednak będziesz chciał spłacić część lub całość zadłużenia wcześniej, masz taką możliwość. Nie pobierzemy za to prowizji, niezależnie od tego, kiedy dokonasz wcześniejszej spłaty.

Wakacje kredytowe

Po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty, raz w roku możesz otrzymać "wakacje kredytowe". Dzięki wakacjom, część miesięcznego budżetu możesz przeznaczyć na inne wydatki, bo nie płacisz kapitałowej części raty.

Kredyt od 40 000 zł

Minimalna kwota kredytu to 40 000 zł, maksymalna - zależy tylko od Twojej zdolności kredytowej i wartości nieruchomości, którą chcesz nabyć. Kwota ta nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości, a w przypadku zakupu działki - 50% wartości gruntu.

Ubezpieczenia do kredytu

Kredyt hipoteczny jest dużym zobowiązaniem finansowym, często zaciąganym na całe życie. Dlatego, razem z kredytem mieszkaniowym warto skorzystać z odpowiedniego ubezpieczenia - zapewni Ci ono pomoc w spłacie kredytu w trudnych sytuacjach życiowych oraz zabezpieczy Twoje mienie. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu nieruchomości.

Karencja w spłacie kapitału

Dajemy Ci możliwość złapania finansowego "oddechu" w początkowym okresie spłaty kredytu - możesz odroczyć płatność kapitałowej części raty. Do 12 miesięcy w przypadku: kupna mieszkania lub domu na rynku wtórnym, remontu, zakupu działki, przeniesienia kredytu do Credit Agricole. Do 36 miesięcy w przypadku: kupna mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, budowy domu, zakupu działki z rozpoczętą budową domu.

Pomoc w wycenie nieruchomości

Nie musisz szukać rzeczoznawcy na własną rękę. Za naszym pośrednictwem, wykonasz operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości.

Vademecum kredytów hipotecznych

Najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym zebrane w jednym miejscu.

Kalkulator kredytowy

Oprocentowanie i opłaty

Dokumenty

Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator służy do obliczania orientacyjnej wysokości rat kredytu hipotecznego. Podając kwotę kredytu, okres spłaty oraz wybierając rodzaj rat kredytu, poznasz szczegóły ofert, z których możesz wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie.

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

lata

Rodzaj raty

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Proszę zaznaczyć wpływy

Ubezpieczenia:

Pozostałe:

Twoje wyliczenia

rodzaj oferty
wysokość pierwszej raty
oprocentowanie
kwota prowizji

Prowizja 0%

%

(stopa bazowa % + marża %)

0 zł

Niższa marża

%

(stopa bazowa % + marża %)

2% od kwoty kredytu
kwota prowizji może zostać doliczona do kredytu
nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
Konto z wpływem wynagrodzenia w kwocie:
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości
Karta kredytowa
Indywidualna Linia Kredytowa

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek mieszkaniowych
TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa
Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,80%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej.

Za stopę bazową przyjmujemy Rynkową Stopę Referencyjną:

  • WIBOR 3M dla PLN
  • LIBOR 3 M dla CHF
  • EURIBOR 3M dla EUR
Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania
STOPY BAZOWE ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI ZMIANY OPROCENTOWANIA

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 22 lipca 2017 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika o charakterze referencyjnym WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podpisana zostanie umowa kredytu. Jeżeli 25-ty dzień miesiąca nie jest dniem roboczym podmiotu publikującego ten wskaźnik i dniem roboczym Banku, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Szczegółowe informacje na temat wskaźnika o charakterze referencyjnym WIBOR 3M znajdują się na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,65 %0,25 %
CHF**LIBOR-0,80 %0,10 %

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do dnia 08.05.2011r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,65%0,25%
EUR**EURIBOR-0,25%0,20%

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 09.05.2011r. do dnia 21.07.2017 r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

Walutawskaźnik o charakterze referencyjnym Stopa bazowa
PLN*WIBOR 3M**1,72%

*Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 22.07.2017 roku.

**Dla kredytów udzielonych od dnia 22.07.2017 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika o charakterze referencyjnym WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podpisana zostanie umowa kredytu. Jeżeli 25-ty dzień miesiąca nie jest dniem roboczym podmiotu publikującego ten wskaźnik i dniem roboczym Banku, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Wybrane opłaty

Dokumenty

Dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym

Karta InformacyjnaDokumenty związane z opłatami dla KlientaWNIOSEK KREDYTOWY:INNE

Ubezpieczenie nieruchomości

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.ADOKUMENTY ARCHIWALNE Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce

Kursy walut

2018-05-21, g. 08:46
 KupnoSprzedażSpread
CHF3,61683,72700,1102
EUR4,24134,37050,1292
Tabela może ulec zmianie w trakcie dnia roboczegoPełna historia kursów walut

Ważne informacje

Dla klientów banku Credit Agricole - kredytobiorców kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF)
Dla klientów banku Credit Agricole - kredytobiorców kredytów denominowanych (EUR)

W związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r. określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie www.bgk.pl