Kredyty hipoteczne

 • kredyt już od 10% wkładu własnego
 • stałe oprocentowanie przez pierwszych 7 lat przy RSSO 5,77%
 • oprocentowanie zmienne przy RSSO 5,11%
 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu lub niższa marża
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę
 • okres kredytowania do 35 lat
 • nawet 36 miesięcy karencji przy wypłacie kredytu
 • stały podgląd online oraz w aplikacji mobilnej

Skontaktuj się z ekspertem kredytowym

Sprawdź wysokość rat i warunki kredytu

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości
40 000 zł
3 500 000 zl

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

1 rok
35 lat

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Indywidualne wpłaty na konto, z wyłączeniem przelewów z innych kont prowadzonych w Banku. Minimalna wysokość wpływu to 2000 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Przez wynagrodzenie rozumie się: wynagrodzenie z umowy o pracę wraz z dodatkami, dochody z umów zleceń, o dzieło, renty/emerytury, a także wpłaty z rachunku firmowego lub od kontrahentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Proszę zaznaczyć wpływy

Ubezpieczenia
Przystąpienie przynajmniej jednego z kredytobiorców do ubezpieczenia na życie z oferty Banku, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu.
Ubezpieczenie nieruchomości w ramach oferty Banku przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytowej.
Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja

Prowizja 0%

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

0 zł

Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja*

Niższa marża

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

1% od kwoty kredytu
*kwota prowizji może zostać doliczona do kredytu; w symulacji przyjęto założenie, że prowizja zostanie zapłacona gotówką

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,11%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 427 705,69 zł; całkowity koszt kredytu 169 705,69 zł (w tym: 157 075,39 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 191,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 528,77 zł; oprocentowanie kredytu 4,56% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (2,45%) i marży banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 159,01 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Jest to suma marży Banku i zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Istnieje ryzyko zmiany oprocentowania na skutek zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego. W szczególności, gdy wskaźnik ten wzrośnie, wzrośnie oprocentowanie kredytu, wysokość raty i całkowity koszt kredytu. W związku z tym, że jednym z elementów zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, w trakcie spłaty kredytu może wystąpić ryzyko istotnej jego zmiany, wstrzymania lub zaprzestania jego publikacji. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach naszego postępowania w przypadku jego wystąpienia znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych. Pobierzesz go ze strony: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne

Jako zabezpieczenia umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości.
Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych.Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

 1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
 2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.

Materiał ma charakter informacyjny.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,77%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 448 050,90 zł; całkowity koszt kredytu 190 050,90 zł (w tym: 177 191,70 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 420,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 682,75 zł; oprocentowanie stałe kredytu 5,61 % będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (3,50 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 160,09 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 7 lat kredytowania. W okresie obowiązywania stałej stopy zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), w szczególności jego obniżenie, nie wpływa na wysokość raty. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania stałej stopy wystąpi skumulowany wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, co może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po upływie 7 lat, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się w dalszym okresie spłaty na oprocentowanie zmienne czy wybierzesz oprocentowanie stałe na kolejny okres.

Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości. Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

 1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
 2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.
Materiał ma charakter informacyjny.

Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj oprocentowania
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
konto z miesięcznym zadeklarowanym wpływem min. 2 000 zł
konto z wpływem wynagrodzenia w kwocie:
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości

Harmonogram rat:

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Pytania i odpowiedzi
 • 7 lat

  okres stałego oprocentowania

 • do 35 lat

  okres kredytowania

 • PLN

  waluta kredytu

 • tylko 10%

  wkładu własnego

 • 0% prowizji

  za wcześniejszą spłatę

Kredyt lub pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat oznacza, że raty Twojego kredytu nie zmienią się przez 7 lat. Nie będą one zależeć od wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Oprocentowanie okresowo stałe w okresie 7 lat możesz wybrać w:

 • kredycie mieszkaniowym, 
 • kredycie mieszkaniowym, 
 • pożyczce hipotecznej.

Na czym polega kredyt i pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą oprocentowania przez 7 lat

 • Czas spłaty Twojego kredytu lub pożyczki nie może być krótszy niż 7 lat – okres obowiązywania stałej stopy procentowej.
 • Podczas obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie możesz zmienić oprocentowania kredytu na zmienne.
 • Wysokość oprocentowania stałego (na okres 7 lat) wyliczamy jako sumę stałej stopy bazowej i marży. Wysokość stopy bazowej wyznaczymy na dzień wydania decyzji kredytowej i nie zmieni się  ona w ciągu 7 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
 • Jeśli w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie zmieni się wysokość marży (na przykład z powodu braku wpisu hipoteki, braku ustanowienia innego zabezpieczenia kredytu lub jeśli zrezygnujesz z dodatkowych produktów), to nie zmieni się też wysokość oprocentowania kredytu.
 • Najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem okresu stałego oprocentowania, wyślemy Ci ofertę dalszej spłaty kredytu z oprocentowaniem stałym i zmiennym, razem z wyliczeniem jego wartości na kolejny okres. Przy wyliczeniu nowego oprocentowania uwzględnimy marżę z umowy kredytu lub pożyczki.  
 • Jeśli na dalszy okres spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe, przygotujemy dla Ciebie aneks z nowymi warunkami (zgodnie z ofertą).  
 • Jeśli  wybierzesz oprocentowanie zmienne lub nie potwierdzisz nam z jakiego oprocentowania chcesz korzystać przy dalszej spłacie kredytu, przyjmiemy że wybierasz oprocentowanie zmienne. Zmienimy je w dniu płatności Twojej ostatniej raty z okresu stałego oprocentowania. 

WAŻNA INFORMACJA

Jeśli zdecydujesz się na kredyt z oprocentowaniem stałym, przez 7 lat, musisz wziąć pod uwagę ryzyko związane ze stałą stopą procentową. Polega ono na tym, że jeśli w okresie obowiązywania oprocentowania stałego, będzie istotna zmiana wskaźnika referencyjnego WIBOR 3, to nie wpłynie to na wysokość Twojej raty i na całkowity koszt kredytu. Ewentualną zmianę wartości wskaźnika referencyjnego odczujesz dopiero po 7 latach. Jeśli w tym czasie wskaźnik WIBOR 3 istotnie się zmieni, Twoje raty, całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty mogą wzrosnąć skokowo, niezależnie od tego czy na dalszy czas spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe czy zmienne.

Kredyt lub pożyczka hipoteczna ze zmienną stopą procentową oznacza, że raty Twojego kredytu mogą być różne przez cały okres spłaty. Będą one zależeć od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Jeśli wybierzesz ofertę kredytu lub pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem zmiennym, wysokość oprocentowania obliczymy jako sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.

WAŻNE INFORMACJE

 • Elementem zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, jego zmiana wpływa na oprocentowanie Twojego kredytu lub pożyczki. Oznacza to, że jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie - Twoje raty będą wyższe. Jeśli wskaźnik zmaleje – Twoje raty będą niższe.
 • Jeśli suma wskaźnika referencyjnego i naszej marży wyniesie zero lub przyjmie wartość ujemną -  oprocentowanie Twojego kredytu będzie miało wartość zero. 
 • Podczas spłaty kredytu wartość wskaźnika WIBOR 3 może się istotnie zmienić. Jest też ryzyko, że wskaźnik ten może przestać być opracowywany i publikowany. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach jak będziemy działać jeśli wystąpi znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych

Zobacz też nasze kredyty hipoteczne oparte na stałej stopie procentowej w okresie 7 lat.

Jeśli masz już kredyt lub pożyczkę hipoteczną w naszym banku, możesz zmienić oprocentowanie Twojego kredytu ze zmiennego na okresowo stałe, jeśli:

 • wypłaciliśmy Ci już wszystkie transze kredytu,
 • do zakończenia spłaty kredytu zostało Ci przynajmniej tyle samo miesięcy, ile masz do zakończenia okresu stałego oprocentowania, plus 2 miesiące (maksymalny czas potrzebny na przygotowanie aneksu),
 • masz kredyt lub pożyczkę w złotówkach (jeśli masz kredyt lub pożyczkę w obcej walucie to możesz je wcześniej przewalutować).

Jak przebiega zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego, na okresowo stałe:

 • wysokość stopy bazowej dla oprocentowania okresowo stałego ustalimy na dzień złożenia wniosku o zmianę w umowie,
 • zmiana oprocentowania kredytu (ze zmiennego na stałe) wymaga podpisania aneksu,
 • po tym jak złożysz wniosek o zmianę w umowie, aneks musimy podpisać w ciągu 2 miesięcy,
 • aneks jest bezpłatny (nie pobieramy za niego żadnej opłaty).

Ważne informacje

Zmiana wysokości opłaty za sporządzenie historii spłaty kredytu/pożyczki

Od 12 października 2020 r. dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych pobieramy niższą opłatę za sporządzenie historii spłaty kredytu/pożyczki w wysokości 50 zł.
Naliczamy obniżoną opłatę, tylko jeśli jest korzystniejsza dla klienta.

Nazwa opłaty Wysokość opłaty
Sporządzenie historii spłat kredytu/pożyczki50 PLN

Dla klientów banku Credit Agricole - kredytobiorców kredytów denominowanych (EUR)

W związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r. określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie www.bgk.pl

Dokumenty

Dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Formularz klienta

Wniosek kredytowy

Pozostałe dokumenty

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Życie TU S.A.

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Oprocentowanie i opłaty

Kursy walut 2022-01-14, g. 08:46

Kursy walut mogą zmieniać sie w ciągu dnia roboczego

WalutaKupnoSprzedażSpread
CHF4,27894,40930,1304
EUR4,46714,60310,1360

Pełna historia kursów walut

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia