Kredyty hipoteczne

 • kredyt już od 10% wkładu własnego
 • niższa marża
  Jeśli masz u nas konto osobiste od min. 3 miesięcy i wniesiesz przynajmniej 20% wkładu własnego, możesz skorzystać z oferty kredytu z marżą niższą o 0,71p.p.

  Jeśli masz u nas konto osobiste od min. 3 miesięcy i wniesiesz przynajmniej 20% wkładu własnego, możesz skorzystać z oferty kredytu z marżą niższą o 0,4 p.p.

 • stałe oprocentowanie przez pierwszych 7 lat przy RRSO 8,18%
 • oprocentowanie zmienne przy RRSO 8,69%
 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę
 • okres kredytowania do 35 lat
 • nawet 36 miesięcy karencji przy wypłacie kredytu

Skontaktuj się z ekspertem kredytowym

Jeśli spłacasz już kredyt hipoteczny w Credit Agricole, przejedź do strony Mam już kredyt i sprawdź przydatne informacje.

Sprawdź wysokość rat i warunki kredytu
Wyliczenia przygotowaliśmy przy założeniu, że masz u nas konto od min. 3 miesięcy

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości
40 000 zł
3 500 000 zl

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

1 rok
35 lat

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Przez wynagrodzenie rozumie się: wynagrodzenie z umowy o pracę wraz z dodatkami, dochody z umów zleceń, o dzieło, renty/emerytury, a także wpłaty z rachunku firmowego lub od kontrahentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
Ubezpieczenia
Przystąpienie przynajmniej jednego z kredytobiorców do ubezpieczenia na życie z oferty Banku, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu.
Ubezpieczenie nieruchomości w ramach oferty Banku przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytowej.

Kalkulacja raty dla oferty „Prosto do domu” (w pakiecie z usługami dodatkowymi)

Miesięczna rata

Oprocentowanie

%

Prowizja

0 zł
 
Oprocentowanie
Prowizja

Kalkulacja raty dla oferty „Prosto do domu” (w pakiecie standard)

Miesięczna rata

Oprocentowanie

%

Prowizja

0 zł
Obniż ratę kredytu wybierając usługi dodatkowe*kwota prowizji może zostać doliczona do kredytu; w symulacji przyjęto założenie, że prowizja zostanie zapłacona gotówką
Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj oprocentowania
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
konto z przelewem wynagrodzenia min. 2 500 zł
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości

Harmonogram rat:

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Pytania i odpowiedzi
Ustawowe wakacje kredytowe

Sprawdź inne kredyty w naszej ofercie

 • 7 lat

  okres stałego oprocentowania

 • do 35 lat

  okres kredytowania

 • PLN

  waluta kredytu

 • tylko 10%

  wkładu własnego

 • 0% prowizji

  za wcześniejszą spłatę

Masz już kredyt hipoteczny w Credit Agricole?

Kredyt lub pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat oznacza, że raty Twojego kredytu nie zmienią się przez 7 lat. Nie będą one zależeć od wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Oparte będą o stałą stopę bazową obowiązującą przez 7 lat.

Oprocentowanie okresowo stałe w okresie 7 lat możesz wybrać w:

 • kredycie mieszkaniowym,
 • kredycie konsolidacyjnym,
 • pożyczce hipotecznej.

Na czym polega kredyt i pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą oprocentowania przez 7 lat

 • Czas spłaty Twojego kredytu lub pożyczki nie może być krótszy niż 7 lat – okres obowiązywania stałej stopy procentowej.
 • Podczas obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie możesz zmienić oprocentowania kredytu na zmienne.
 • Wysokość oprocentowania stałego (na okres 7 lat) wyliczamy jako sumę stałej stopy bazowej i marży. Wysokość stopy bazowej wyznaczymy na dzień wydania decyzji kredytowej i nie zmieni się  ona w ciągu 7 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
 • Jeśli w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie zmieni się wysokość marży (na przykład z powodu braku wpisu hipoteki, braku ustanowienia innego zabezpieczenia kredytu lub jeśli zrezygnujesz z dodatkowych produktów), to nie zmieni się też wysokość oprocentowania kredytu.
 • Najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem okresu stałego oprocentowania, wyślemy Ci ofertę dalszej spłaty kredytu z oprocentowaniem stałym i zmiennym, razem z wyliczeniem jego wartości na kolejny okres. Przy wyliczeniu nowego oprocentowania uwzględnimy marżę z umowy kredytu lub pożyczki.  
 • Jeśli na dalszy okres spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe, przygotujemy dla Ciebie aneks z nowymi warunkami (zgodnie z ofertą).  
 • Jeśli  wybierzesz oprocentowanie zmienne lub nie potwierdzisz nam z jakiego oprocentowania chcesz korzystać przy dalszej spłacie kredytu, przyjmiemy że wybierasz oprocentowanie zmienne. Zmienimy je w dniu płatności Twojej ostatniej raty z okresu stałego oprocentowania. 

WAŻNA INFORMACJA

Jeśli zdecydujesz się na kredyt z oprocentowaniem stałym, przez 7 lat, musisz wziąć pod uwagę ryzyko związane ze stałą stopą procentową. Polega ono na tym, że jeśli w okresie obowiązywania oprocentowania stałego, będzie istotna zmiana wskaźnika referencyjnego WIBOR 3, to nie wpłynie to na wysokość Twojej raty i na całkowity koszt kredytu. Ewentualną zmianę wartości wskaźnika referencyjnego odczujesz dopiero po 7 latach. Jeśli w tym czasie wskaźnik WIBOR 3 istotnie się zmieni, Twoje raty, całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty mogą wzrosnąć skokowo, niezależnie od tego czy na dalszy czas spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe czy zmienne.

Kredyt lub pożyczka hipoteczna ze zmienną stopą procentową oznacza, że raty Twojego kredytu mogą być różne przez cały okres spłaty. Będą one zależeć od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Jeśli wybierzesz ofertę kredytu lub pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem zmiennym, wysokość oprocentowania obliczymy jako sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.

WAŻNE INFORMACJE

 • Elementem zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, jego zmiana wpływa na oprocentowanie Twojego kredytu lub pożyczki. Oznacza to, że jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie - Twoje raty będą wyższe. Jeśli wskaźnik zmaleje – Twoje raty będą niższe.
 • Jeśli suma wskaźnika referencyjnego i naszej marży wyniesie zero lub przyjmie wartość ujemną -  oprocentowanie Twojego kredytu będzie miało wartość zero. 
 • Podczas spłaty kredytu wartość wskaźnika WIBOR 3M może się istotnie zmienić. Jeśli wskaźnik wzrośnie, wzrosną również raty Twojego kredytu. Jeśli wartość wskaźnika zmaleje, raty Twojego kredytu obniżą się. Jest też ryzyko, że wskaźnik ten może przestać być opracowywany i publikowany. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach jak będziemy działać jeśli wystąpi znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych

Zobacz też nasze kredyty hipoteczne oparte na stałej stopie procentowej w okresie 7 lat.

Dokumenty

Dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Formularz klienta

Wniosek kredytowy

Pozostałe dokumenty

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Życie TU S.A.

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Oprocentowanie i opłaty

Kursy walut 2024-07-12, g. 08:46

Kursy walut mogą zmieniać sie w ciągu dnia roboczego

WalutaKupnoSprzedażSpread
CHF4,31204,44340,1314
EUR4,19854,32630,1278

Pełna historia kursów walut

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia