Kredyty hipoteczne Na dobre zamieszkaj u siebie

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości
40 000 zł
3 500 000 zl

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

1 rok
35 lat

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Proszę zaznaczyć wpływy

 
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja

Prowizja 0%

%

(stopa bazowa % + marża %)

0 zł

 
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja

Niska marża

%

(stopa bazowa % + marża %)

2% od kwoty kredytu
Powyższa kalkulacja zawiera dane szacunkowe, służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek zaproszenia do zawarcia umowy kredytu na zaprezentowanych warunkach. Wysokość obniżki marzy za zakup poszczególnych produktów oraz warunki, które Kredytobiorca musi spełnić do ich otrzymania zawarte są w dokumencie "Marże i prowizje dla Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. Kredyt mieszkaniowy w PLN (standard)" dostępnym na www.credit-agricole.pl. Ostateczna wysokość marży jest ustalana w Umowie kredytowej; pozostaje ona niezmienna przez cały okres kredytowania, o ile Kredytobiorca dotrzyma warunków określonych w Umowie kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,8 %. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 203 700 zł; całkowita kwota do zapłaty 330 771,63 zł; całkowity koszt kredytu 127 071,63 zł (w tym odsetki 112 219,11 zł, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 9 653,27 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 760,25 zł, opłata za prowadzenie konta osobistego 0 zł, opłata za operat szacunkowy 420 zł, PCC 19 zł); okres kredytowania wynosi 275 miesięcy – w równych ratach; rata miesięczna 1 145,85 zł; oprocentowanie kredytu 4,1% będące sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M) obowiązującej w Banku (1,7%) i marży Banku (2,4%); dla LTV równego 80% podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 1,2% punktu procentowego za okres 6 miesięcy – 810,36 zł. Kalkulacja z 5.04.2018 .r na reprezentatywnym przykładzie. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c. W przypadku zawarcia umowy ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym również jej podwyższenia, co może spowodować zwiększenie raty kredytu. Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagane jest ustanowienie hipoteki dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Do zawarcia umowy kredytu hipotecznego wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Decyzja kredytowa podejmowana jest na podstawie oceny zdolności kredytowej. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.
Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
Konto z wpływem wynagrodzenia w kwocie:
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości
Karta kredytowa
Indywidualna Linia Kredytowa

Harmonogram rat:

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Słowniczek pojęć
Pytania i odpowiedzi
Dokumenty

Dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Wniosek kredytowy

Inne

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek mieszkaniowych

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa
Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,80%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej.

Za stopę bazową przyjmujemy Rynkową Stopę Referencyjną:

  • WIBOR 3M dla PLN
  • LIBOR 3 M dla CHF
  • EURIBOR 3M dla EUR

Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

STOPY BAZOWE ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI ZMIANY OPROCENTOWANIA

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,65 %0,25 %
CHF**LIBOR-0,80 %0,10 %

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do 08.05.2011r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., dla których w czerwcu 2019 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,68%0,25%
EUR**EURIBOR-0,2%0,20%

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od 09.05.2011r. do 24.07.2017 r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLN*WIBOR 3M**1,72%

*Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od 25.07.2017 roku.

**Dla kredytów udzielonych od 1.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl/.

Informacja o wysokości odsetek karnych

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Kursy walut 2019-06-24, g. 08:46

Kursy walut mogą zmieniać sie w ciągu dnia roboczego

WalutaKupnoSprzedażSpread
CHF3,76573,88030,1146
EUR4,19024,31780,1276

Pełna historia kursów walut

Ważne informacje

Dla klientów banku Credit Agricole - kredytobiorców kredytów denominowanych (EUR)

W związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r. określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie www.bgk.pl

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www