Inwest KlimatSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, które daje inwestycja w światowe spółki, które dbają o środowisko poprzez niską emisję CO2 do atmosfery. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Inwest Klimat.

100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

Inwest Klimat to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select (IXGLCSP).
Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 100% średniego wzrostu indeksu z 4 kolejnych lat. W przypadku spadku wartości indeksu masz gwarancję ochrony 100% zainwestowanego kapitału po 4 latach inwestycji.

Jakie spółki pracują na Twój zysk

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Inwest Klimat zależy od notowań indeksu giełdowego iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select, złożonego ze specjalnie wyselekcjonowanych firm. Na wartość pracuje 30 spółek z różnych sektorów gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, które charakteryzują się przede wszystkim niską emisją CO2 do atmosfery oraz brakiem zaangażowania w działalność kontrowersyjną, np. sprzedaż broni palnej. Mają one stabilne przychody i ugruntowaną pozycję firm dbających o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia