Eksporterzy i importerzy mogą czerpać korzyści z naszej wiedzy i zindywidualizowanych usług z obszaru finansowania handlu. Dzięki naszej międzynarodowej obecności na rynkach finansowych i kontaktom z wieloma bankami partnerskimi możemy zaproponować rozwiązania dostosowane do wymagań każdego przedsiębiorstwa.

Gwarancje, e-gwarancje i poręczenia

Minimalizowanie ryzyka współpracy handlowej z kontrahentami oraz wzmocnienie wiarygodności biznesowej przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki oferowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. gwarancjom bankowym.

Ochrona międzynarodowych operacji handlowych naszych Klientów jest naszym priorytetem. Dzięki obecności na rynkach finansowych całego świata i kontaktom z innymi bankami partnerskimi dysponujemy właściwymi rozwiązaniami dopasowanymi do wymagań Klienta.

Nasza oferta obejmuje wiele rodzajów gwarancji - z możliwością wystawienia gwarancji według indywidualnego wzoru Klienta - dostosowanych do rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki realizowanych projektów.

Gwarantujemy wystawienie standardowej gwarancji bankowej w ciągu 4 dni roboczych od dnia wydania pozytywnej decyzji kredytowej.

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie finansowania handlu. Nasi doświadczeni eksperci pomagają w doborze najbardziej korzystnych i racjonalnych rozwiązań.

Gwarancje bankowe wystawiane są zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w postaci e-gwarancji.

E-gwarancje wystawiane są w formie pliku pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (aplikacja SZAFIR).

Osoby upoważnione do podpisywania e-gwarancji w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. (pełnomocnicy Banku posiadający bezpieczne podpisy kwalifikowane)>>

 1. Adamowicz Aleksandra
 2. Chudy Joanna
 3. Jaszczuk Małgorzata
 4. Krzemińska Magda
 5. Lakowski Piotr
 6. Milej Aleksandra
 7. Ostas Zofia
 8. Piraszewska Joanna
 9. Rogalewska Halina
 10. Tupta Małgorzata
 11. Urban Monika
 12. Wysocki Jacek
 13. Zatorski Maciej
 14. Ziomek Beata

Ukryj

Prawidłowo podpisana e-gwarancja musi zawierać podpisy dwóch osób z powyższej listy.

Akredytywy dokumentowe

Dzięki oferowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. akredytywom dokumentowym przedsiębiorstwa mogą zapewnić bezpieczeństwo transakcji zawieranych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Instrumenty oferowane przez nasz Bank są akceptowane przez kontrahentów i banki na całym świecie. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo jest eksporterem czy importerem, może wybrać spośród różnego rodzaju akredytyw własnych (importowych) lub akredytyw obcych (eksportowych).

Eksporterom pomagamy zminimalizować potencjalne ryzyko występujące w handlu zagranicznym, wynikające np. z sytuacji politycznej, gospodarczej lub prawnej danego kraju. Niezwykle istotną kwestią jest również niwelowanie ryzyka w przypadku nawiązania współpracy z nowym kontrahentem, a także zabezpieczenie przed ewentualną niewypłacalnością importera lub odmową zapłaty.

Importerzy korzystający z zabezpieczenia transakcji w postaci akredytywy mogą mieć pewność, że zapłata nastąpi wyłącznie za zgodne dokumenty, po spełnieniu warunków wymaganych w treści akredytywy. Korzystanie z tego instrumentu pozwala uniknąć ryzyka związanego z nieterminowymi dostawami towarów, a także zabezpiecza przed nierzetelnością i nieterminowością dostawcy.

Na życzenie beneficjenta nasz Bank dokona potwierdzenia akredytywy. Tego typu usługa stanowi dodatkowe zabezpieczenie i gwarancję uzyskania zapłaty z tytułu akredytywy.

Beneficjenci, którzy stosują w swoich rozliczeniach akredytywy z odroczonymi płatnościami mogą skorzystać z dyskonta należności z akredytywy. Dzięki temu są w stanie wcześniej uzyskać zapłatę za transakcję, a tym samym poprawić swoją płynność finansową.

Inkaso dokumentowe

Przedsiębiorstwa utrzymujące stałe kontakty handlowe z zaufanymi kontrahentami, dla jeszcze większego bezpieczeństwa transakcji, mogą skorzystać z oferowanego przez nas inkasa dokumentowego eksportowego lub importowego.

Credit Agricole Bank Polska S.A. proponuje obsługę inkasa zarówno w obrocie zagranicznym jak i krajowym. Przedsiębiorstwa sprzedające towary mogą zabezpieczyć się przed wydaniem towaru przed dokonaniem zapłaty przez drugą stronę. Z kolei przedsiębiorstwa nabywające towary zyskują pewność otrzymania dokumentów niezbędnych do dysponowania własnością przesyłanych towarów.

Inkaso dokumentowe nie wymaga wcześniejszego angażowania środków, tak jak jest to konieczne w przypadku akredytywy dokumentowej.

Korzystanie z inkasa dokumentowego oferowanego za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. gwarantuje przejrzystość i prostotę transakcji, podnosi bezpieczeństwo operacji i zmniejsza ryzyko nieotrzymania zapłaty za wystawione dokumenty.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku