Z myślą o bliskichWsparcie w sfinansowaniu kosztów pogrzebu

Pożegnanie bliskiej osoby to trudny moment. A zorganizowanie ceremonii zwykle przewyższa kwotę, którą na ten cel wypłaca ZUS. Ubezpieczenie „Z myślą o bliskich” stanowi wsparcie finansowe osób, które będą pokrywać wydatki związane z pochówkiem ubezpieczonego.

Gwarantowane świadczenie uzupełniające zasiłek pogrzebowy

W zależności od Twoich oczekiwań i możliwości finansowych, możesz wybrać jedną z czterech sum ubezpieczenia:

 • 3 000 zł
 • 5 000 zł
 • 7 000 zł
 • 10 000 zł

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego - oznacza to, że uprawnione osoby otrzymają kwotę świadczenia identyczną, jak wybrana suma ubezpieczenia.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia?

 • Dożywotnia ochrona

  Jeśli regularnie wnosisz składkę ubezpieczeniową, Twoje ubezpieczenie jest bezterminowe.

 • Stała składka ubezpieczeniowa

  Wysokość składki nie zmienia się przez cały okres ubezpieczenia. Zależy ona wyłącznie od Twojego wieku w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz od wybranej sumy ubezpieczenia.

 • Bez potwierdzania stanu zdrowia

  Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaświadczeń od lekarzy, badań lekarskich ani ankiet. Dzięki temu możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia jeszcze szybciej i łatwiej.

 • Ubezpieczenie nawet dla osób w wieku 85 lat

  Oferta skierowana jest do osób w wieku od 55 do 85 lat. Oznacza to, że umowę ubezpieczenia możesz podpisać najpóźniej na dzień przed ukończeniem 86 roku życia. Im wcześniej zdecydujesz się na ochronę, tym niższa będzie Twoja składka ubezpieczeniowa.

 • Szybka wypłata środków

  Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest nawet w ciągu 4 dni, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentacji roszczeniowej wymaganej przez ubezpieczyciela.

Wygodne opłacanie składki

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie.

Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana - miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Na filmie zobaczysz jak działa ubezpieczenie Z myślą o biskich. A szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w broszurze informacyjnej.

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE)

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego partnerzy, prowadzący partnerskie placówki bankowe

Ubezpieczony: osoba fizyczna

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej – w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – znajdziesz w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie "Z myślą o bliskich". Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia określa Tabela składek ubezpieczeniowych CALIE.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CALIE znajdziesz na www.ca-ubezpieczenia.pl/pl/dane-osobowe

Dokumenty i opłaty

Tabela składek miesięcznych

Wiek Klienta w momencie zakupu
Z myślą o bliskich
Suma ubezpieczenia
3 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
55 - 59 18 zł 30 zł 43 zł 61 zł
60 - 64 23 zł 38 zł 53 zł 76 zł
65 - 69 29 zł 48 zł 67 zł 96 zł
70 - 74 37 zł 62 zł 87 zł 125 zł
75 - 79 50 zł 83 zł 116 zł 165 zł
80 - 85 65 zł 109 zł 152 zł 217 zł
Jak zgłosić roszczenie?

Pytania i odpowiedzi

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z wariantów ubezpieczenia na życie. W przypadku zachorowania na jedną z wymienionych chorób, ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego, które może przeznaczyć na szybszy powrót do zdrowia. W przypadku ciężkich chorób środki finansowe przeznaczone na zakup leków, wizyty u wybitnych specjalistów, czy rehabilitację mogą znacząco przyczynić się do poprawy naszego stanu zdrowia.

Poważne zachorowanie obejmuje choroby takie jak nowotwór złośliwy, zawał mięśnia sercowego, przewlekłą niewydolność nerek, przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu, utratę wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała czy paraliż.

Więcej o zaletach ubezpieczenia na życie przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie pozwala na pokrycie czy zwrot kosztów leczenia, w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Ubezpieczenie może obejmować także Twoich bliskich. To jedno z podstawowych ubezpieczeń, które warto wykupić z myślą o sobie jak i naszych bliskich. W przypadku śmierci, osoba wskazana na polisie otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego, co w niejednej sytuacji pozwoli rodzinie ponownie stanąć na nogi. W tych najtrudniejszych momentach liczy się każda pomoc i dobrze jeśli nie musimy dodatkowo martwić się finansowymi kłopotami. Ubezpieczenie na życie można zakupić w różnych wariantach i warto, aby posiadało ono ochronę na wypadek poważnego zachorowania i hospitalizacji. W przypadku zachorowania, otrzymamy środki finansowe, które mogą pomóc nam w powrocie do zdrowia, jeśli sfinansujemy z nich rehabilitację, droższe leki, wizyty u najlepszych specjalistów. W przypadku pobytu w szpitalu, otrzymamy świadczenie za każdy dzień pobytu (od 3 doby). To co ważne, ubezpieczenie możemy mieć ze składką miesięczną, co stanowi niewielki wydatek i nie obciąży naszego budżetu domowego.

Więcej o zaletach ubezpieczenia na życie przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej

Dlaczego warto ubezpieczyć kredyt?

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia. Twoja sytuacja życiowa może się zmieniać w czasie spłaty kredytu, ubezpieczenie pozwala na ograniczenie ryzyka, że kredyt nie zostanie spłacony, czy też Twoi bliscy nie zostaną obciążeni spłatą w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

Zobacz więcej

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia. W przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia części lub reszty zadłużenia. Ubezpieczenie pomoże zapewnić stabilność finansową naszym bliskim na wypadek naszej śmierci. Dla nas samych, może okazać się zbawienne, gdy stracimy pracę, bądź czasowo nie będziemy do niej zdolni i będziemy przebywać na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. To ważne, aby w tak ciężkich chwilach nie martwić się o spłatę zadłużenia naszych kredytów. To, co istotne, to fakt, że opłata ubezpieczeniowa zostanie doliczona do kwoty uzyskanego kredytu i wraz z nim zostanie rozłożona na raty. Nie obciąża to budżetu domowego wysoką kwotą jednorazowej składki.

Zobacz więcej

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą włączyć dziecko do własnego ubezpieczenia lub wykupić osobny pakiet ubezpieczeniowy. W ramach ochrony możemy liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia w przypadku orzeczenia o trwałym uszczerbku na zdrowiu, ale również na pokrycie kosztów rehabilitacji, czy zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycznego. W przypadku najmłodszych ważna jest możliwość skorzystania z domowej wizyty lekarza pierwszego kontaktu, jak również z korepetycji, które są udzielane w miejscu pobytu dziecka.

Więcej o wyborze ubezpieczenia szkolnego przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www