TopEnergiaSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki ze światowego sektora energii elektrycznej i zarządzania zasobami wodnymi. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym TopEnergia.

100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

TopEnergia to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście koszyka akcji czterech spółek z sektora energii elektrycznej i zarządzania zasobami wodnymi.

Jeśli kurs akcji każdej ze spółek będzie równy lub powyżej 95% wartości początkowej, otrzymasz do 25% zysku po 5 latach inwestycji. W przypadku spadku wartości produktu lub nieosiągnięcia bariery, masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 100% po 5 latach.

Jakie spółki pracują na Twój zysk

Możliwy zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TopEnergia zależy od notowań koszyka spółek złożonego z czterech firm. Na zysk z produktu pracują 4 spółki sektora energii elektrycznej i zarządzania zasobami wodnymi: Suez Environnement (Francja), E.ON (Niemcy), Enagas (Hiszpania), Fortum (Finlandia). Mają one stabilne przychody i ugruntowaną pozycję firm użyteczności publicznej na rynku europejskim. Realizują zrównoważoną politykę energetyczną stając się nowoczesnymi platformami transformacji energetycznej oraz definiują nowy sposób zarządzania zasobami wodnymi. Działalność badawczo-rozwojowa stanowi jeden z kluczowych obszarów ich działalności, co przekłada się na innowacyjność, tak aby wartość spółek mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia