Zielona Europa IIUbezpieczenie na życie i dożycie z premią

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w indeks złożony z europejskich spółek, które spełniają kryteria ESG. W Credit Agricole Bank Polska możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Zielona Europa II. Masz do wyboru dwa warianty produktu. W ramach jednej subskrypcji możesz zawrzeć oba warianty ubezpieczenia:

 1. możesz wybrać 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i udział w zysku ze zwrotu indeksu, który wynosi 100%
  lub
 2. dopuszczasz ochronę swojego kapitału w wysokości 90% na koniec okresu ubezpieczenia, przy udziale w zysku ze zwrotu indeksu, który wynosi aż 200%.

Nawet 200% udział we wzroście indeksu

Zielona Europa II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index, który jest częścią aktywów (not), w jakie inwestuje Ubezpieczyciel.

Jeśli wartość końcowa indeksu będzie większa lub równa 100% wartości początkowej indeksu, Twój udział w zysku (premia) wyniesie:

 • 100% (dla wariantu z 100% ochroną kapitału) po 5 latach okresu ubezpieczenia
  albo
 • 200% (dla wariantu z 90% ochroną kapitału) po 5 latach okres ubezpieczenia

Jeśli indeks spadnie poniżej wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału:

 1. Dla wariantu z 100% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
  Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie poniżej 100% jego wartości początkowej, wtedy świadczenie z tytułu dożycia wynosie 100% składki inwestowanej.
 2. Dla wariantu z 90% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
  Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie równa lub wyższa niż 90%, a niższa niż 100% wartości początkowej to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: świadczenie gwarantowane w wysokości 90% składki inwestowanej + premię w wysokości od 0 do 10%.

Jeżeli końcowa wartość indeksu jest niższa niż 90% jego wartości początkowej, to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: 90% składki inwestowanej.

Ochrona 90% albo 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji wartość indeksu będzie poniżej wartości początkowej, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 90% albo 100% inwestowanej składki, w zależności od wariantu ubezpieczenia, który wybrałeś/wybrałaś. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, gdy nie zrezygnujesz wcześniej z ubezpieczenia. Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (stanowiący opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana).

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek dbających o środowisko

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Europa II zależy od notowań indeksu giełdowego: MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index. Na wartość indeksu pracuje 50 spółek ze strefy euro które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego i w swojej podstawowej działalności dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zostały wybrane z szerszego indeksu - MSCI Euro Index. Budowa indeksu jest oparta o spółki redukujące emisję zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki temu inwestorzy, którzy mają w swoim portfelu inwestycyjnym zielone inwestycje, mają wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a tym samym zmniejszanie ryzyka klimatycznego. Skład indeksu weryfikowany jest kwartalnie - w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel. W skład noty oprócz indeksu MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5% Decrement Index wchodzą również „zielone obligacje” emitowane przez Credit Agricole CIB (CACIB). Zielone obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. CACIB „zielone noty” to standardowe obligacje - emitowane w ramach programu Crédit Agricole CIB EMTN , które stanowią okazję do wsparcia działań pożyczkowych Grupy Crédit Agricole w celu pomocy w przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska i wspierającą ekologiczne podejście do nowych projektów infrastrukturalnych.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia