Siła Trzech Kontynentów

Inwestycja zakończona

Z dniem 14 lipca zakończył się 3-letni okres produktu strukturyzowanego "Siła Trzech Kontynentów".

Średnie zmiany cen akcji spółek w koszyku po I i II roku inwestycji nie pozwoliły wypracować zysku. W trzecim roku ponad połowa spółek odnotowała wzrost wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji. Ich wyniki zdołały zrekompensować ujemną wartość osiąganą przez spółki chińskie i hiszpańskie. W związku z tym średnia arytmetyczna jest dodatnia (0,802 %), co oznacza zysk z inwestycji w wysokości 0,802% osiągnięty po trzecim roku inwestycji. Szczegółowe informacje na temat wyników poszczególnych spółek można znaleźć w zakładce Notowania.

Notowania

Produkt inwestycyjny Siła Trzech Kontynentów oparty jest o wycenę koszyka akcji 15 spółek. Do koszyka wybrano po 5 spółek o największej kapitalizacji z głównych indeksów notowanych na 3 kontynentach.

Przez 3 lata, co roku, badaliśmy poziom wzrostu wartości koszyka akcji. W każdej z trzech obserwacji sprawdzaliśmy o ile procent zmieniła się wartość akcji poszczególnych spółek w stosunku do poziomu z obserwacji początkowej. Następnie sumowaliśmy wartości (procentowe zmiany wartości akcji) i wyciągaliśmy średnią arytmetyczną, która w rezultacie wyznaczała oprocentowanie za dany rok inwestycji.

Oprocentowanie z 3 lat jest sumowane na koniec inwestycji i określa poziom zysku.

Początkowa wartość spółek (z dnia obserwacji 21 lipca 2011 r.) wyznacza poziom 100%. Do tego poziomu odnosiły się kolejne obserwacje w następnych latach.

Dane z obserwacji wartości spółek po I-szym roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 23 lipca 2012 Zmiana wartości
TOTAL SA38,905 EUR35,39 EUR-9,03%
SIEMENS AG-REG93,42 EUR67,26 EUR-28,00%
TELEFONICA SA16,25 EUR9,02 EUR-44,49%
BANCO SANTANDER SA7,936 EUR4,23 EUR-46,70%
SANOFI54,85 EUR61,43 EUR12,00%
EXXON MOBIL CORP85,02 USD85,21 USD0,22%
APPLE INC387,29 USD603,83 USD55,91%
GENERAL ELECTRIC CO19,16 USD20,09 USD4,85%
CHEVRON CORP109,43 USD107,95 USD-1,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP184,90 USD190,83 USD3,21%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H6,07 HKG4,84 HKG-20,26%
IND & COMM BK OF CHINA-H5,71 HKG4,13 HKG-27,67%
BANK OF CHINA LTD-H3,51 HKG2,81 HKG-19,94%
PETROCHINA CO LTD-H11,52 HKG9,55 HKG-17,10%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H26,10 HKG21,10 HKG-19,54%
Średnia arytmetyczna-13,25%
Zysk za pierwszy rok 0,00%

Większość spółek odnotowała spadki wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji, w związku z tym średnia arytmetyczna jest ujemna (-13,25%). Oznacza to brak zysku za pierwszy rok inwestycji.

Dane z obserwacji wartości spółek po II-gim roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 22 lipca 2013 Zmiana wartości
TOTAL SA38,905 EUR40,18 EUR3,28%
SIEMENS AG-REG 90,659 ** EUR83,70 EUR-7,68%
TELEFONICA SA16,25 EUR10,06 EUR-38,09%
BANCO SANTANDER SA7,936 EUR5,02 EUR-36,76%
SANOFI54,85 EUR80,26 EUR 15,00% *
EXXON MOBIL CORP85,02 USD94,83 USD11,54%
APPLE INC387,29 USD426,31 USD10,08%
GENERAL ELECTRIC CO19,16 USD24,86 USD 15,00% *
CHEVRON CORP109,43 USD127,03 USD 15,00% *
INTL BUSINESS MACHINES CORP184,90 USD194,09 USD4,97%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H6,07 HKG5,44 HKG-10,38%
IND & COMM BK OF CHINA-H5,71 HKG4,86 HKG-14,89%
BANK OF CHINA LTD-H3,51 HKG3,15 HKG-10,26%
PETROCHINA CO LTD-H11,52 HKG9,28 HKG-19,44%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H26,10 HKG18,28 HKG-29,96%
Średnia arytmetyczna-6,17%
Zysk za drugi rok 0,00%

* Zgodnie z zasadami liczenia zysku, w przypadku wzrostu wartości cen akcji powyżej 15%, do wyliczenia średniej przyjmowana jest wartość 15%.
** W dniu 23 stycznia 2013 r. walne zgromadzenie firmy SIEMENS zatwierdziło wydzielenie spółki OSRAM LIGHT AG. W związku z tym wartość początkowa akcji SIEMENS została ponownie wyceniona zgodnie z założeniami dokumentu "SG/SGA/SGOE Debt Issuance Programme Prospectus" oraz "Technical Annex" na stronach 329-330 i obecnie wynosi 90,659 EUR.

Większość spółek odnotowała spadki wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost wartości cen akcji pozostałych spółek. W związku z tym średnia arytmetyczna jest ujemna (-6,17%). Oznacza to brak zysku za drugi rok inwestycji.

Dane z obserwacji wartości spółek po III-im roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 14 lipca 2014 Zmiana wartości
TOTAL SA38,905 EUR51,11 EUR15,00%
SIEMENS AG-REG90,659 EUR93,59 EUR3,23%
TELEFONICA SA16,25 EUR12,17 EUR-25,11%
BANCO SANTANDER SA7,936 EUR7,528 EUR-5,14%
SANOFI54,85 EUR76,47 EUR15,00%
EXXON MOBIL CORP85,02 USD102,68 USD15,00%
APPLE INC387,29 USD ** 96,45 USD15,00%
GENERAL ELECTRIC CO19,16 USD26,66 USD15,00%
CHEVRON CORP109,43 USD129,26 USD15,00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP184,90 USD189,86 USD2,68%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H6,07 HKG5,58 HKG-8,07%
IND & COMM BK OF CHINA-H5,71 HKG5,01 HKG-12,26%
BANK OF CHINA LTD-H3,51 HKG3,5 HKG-0,28%
PETROCHINA CO LTD-H11,52 HKG9,99 HKG-13,28%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H26,10 HKG20,95 HKG-19,73%
Średnia arytmetyczna0,802%
Zysk za trzeci rok 0,802%

** w związku ze splitem akcji Apple INC w dniu 6 czerwca 2014, wartość początkowa została skorygowana do wartości skorelowanej ze splitem ( 7 to 1 split), a więc:

 • wartość początkowa obecnie wynosi wartość początkowa z dnia 21.07.2011 / 7
 • wartość początkowa na dzień 21/07/2011 uwzględniająca korektę po splicie wynosi 387,29 USD : 7 = 55,3271 USD

split - podział wartości nominalnej akcji dokonywany kiedy wartość akcji osiąga wysoki poziom

Ponad połowa spółek odnotowała wzrost wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji. Ich wyniki zdołały zrekompensować ujemną wartość osiąganą przez spółki chińskie i hiszpańskie. W związku z tym średnia arytmetyczna jest dodatnia (0,802 %), co oznacza zysk z inwestycji w wysokości 0,802 % osiągnięty po trzecim roku inwestycji.

Formuła zysku

Produkt inwestycyjny Siła Trzech Kontynentów oparty jest o wycenę koszyka akcji 15 spółek. Do koszyka wybrano po 5 spółek o największej kapitalizacji z głównych indeksów notowanych na 3 kontynentach: europejskim, azjatyckim oraz północnoamerykańskim - Top 5 z indeksów: DJ EUROSTOXX 50, HSCEI, S&P500.

Są to stabilne spółki reprezentujące jedne z najbardziej atrakcyjnych i dochodowych sektorów: energetyczny, finansowy, IT, farmaceutyczny, telekomunikacyjny oraz multisektorowy - m.in. APPLE, GENERAL ELECTRIC CO, TOTAL SA, SIEMENS AG, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP, PETROCHINA CP LTD

Przez 3 lata, co roku, badamy poziom wzrostu wartości koszyka akcji. W każdej z trzech obserwacji sprawdzamy o ile procent zmieniła się wartość akcji poszczególnych spółek w stosunku do poziomu z obserwacji początkowej. Następnie sumujemy wartości (procentowe zmiany wartości akcji) i wyciągamy średnią arytmetyczną, która w rezultacie wyznacza nam oprocentowanie za dany rok inwestycji.

Oprocentowanie za każdy rok inwestycji jest sumowane na koniec 3 letniego okresu i wyznacza poziom zysku, który może sięgnąć nawet 45% w skali trzech lat.

Do wyliczenia wartości koszyka akcji przyjmujemy rzeczywiste zmiany ceny w przedziale od 15% do -50%. Oznacza to, że jeśli wartość akcji danej spółki wzrasta o więcej niż 15%, to i tak do wyliczenia średniej przyjmujemy 15%, a jeśli spada o więcej niż -50% to przyjmujemy -50%.

Przykład wyliczenia oprocentowania za jeden rok inwestycji

Koszyk akcji Zmiana wartości akcji
po roku
Dane do obliczenia
oprocentowania za rok
Spółka 130%15%
Spółka 228%15%
Spółka 326%15%
Spółka 422%15%
Spółka 518%15%
Spółka 615%15%
Spółka 713%13%
Spółka 811%11%
Spółka 97%7%
Spółka 105%5%
Spółka 110%0%
Spółka 12-2%-2%
Spółka 13-5%-5%
Spółka 14-10%-10%
Spółka 15-70%-50%
Roczne oprocentowanie: 3,93%

Przykład obliczenia zysku za cały okres inwestycji

Oprocentowanie za rok 13,93%
Oprocentowanie za rok 28%
Oprocentowanie za rok 315%
Zysk na koniec inwestycji
(suma oprocentowania z 3 lat)
26,93%

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółowy opis koszyka akcji .

Szczegóły subskrypcji
 • gwarancja 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji
 • możliwość osiągnięcia stopy zwrotu nawet 45% po trzech latach
 • Siła Trzech Kontynentów ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie, oznacza to, że:
  • jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową przez cały okres inwestycji
  • możesz ustanowić osoby Uposażone
  • nie ma podatku od spadków i darowizn
 • minimalna kwota inwestycji 1000 zł
 • maksymalna kwota inwestycji 1 000 000 zł, z tym, że możesz kupić dowolną ilość polis o łącznej wartości nie przekraczającej tej kwoty
 • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 2.06 do 14.07.2011 roku
 • okres inwestycji trwa 3 lata począwszy od 15.07.2011 roku
 • wypłata środków z polisy następuje od 14 do 30 dni po jej zakończeniu
 • wypłata środków w okresie inwestycji wiąże się z pobraniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 2% od wartości inwestycji z dnia umorzenia instrumentu
 • brak prowizji i opłat za zarządzanie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółową prezentację produktu .

Dokumenty

Formularze

MiFID

Dokumenty obowiązujące przed zmianą nazwy Banku

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia