Tabela aktualnych wycen jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
z dn. 20.01.2021 r.

Nazwa produktuWartość początkowa jednostki UFKWartość jednostki UFK na dzień ostatniej wyceny
Invest Medica II 100,00 PLN103,88 PLN
Invest Medica III 100,00 PLN109,08 PLN
Top Invest Demography100,00 PLN100,01 PLN
Invest Medica IV100,00 PLN119,06 PLN
EuroApetyt100,00 PLN106,39 PLN
30 Europejskich Liderów100,00 PLN99,3 PLN
EkoZysk100,00 PLN121,99 PLN
EkoZysk II100,00 PLN107,39 PLN
Zielony Zysk100,00 PLN101,86 PLN
EkoZysk III100,00 PLN105,39 PLN
InwestFarmacja100,00 PLN101,23 PLN
InwestFarmacja II100,00 PLN99,85 PLN
Top Energia100,00 PLN98,52 PLN
Inwest Klimat100,00 PLN100,31 PLN
Top Energia 2100,00 PLN100,71 PLN
EkoZysk 4100,00 PLN99,37 PLN
Zielona Planeta100,00 PLN97,03 PLN

Notowania - Archiwum

Dodatkowe informacje:

Podstawą obliczenia wartości środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym jest bieżąca wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lub bieżąca wartość Certyfikatu dla danego produktu.

Głównym aktywem UFK jak i Certyfikatu jest instrument finansowy, którego wartość zmienia się w zależności od wartości indeksów podstawowych (najczęściej indeksów giełdowych lub koszyków spółek).

Dla każdego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym wybrany został inny instrument finansowy i tym samym inny indeks podstawowy - szczegóły można znaleźć w regulaminie UFK lub technicznych informacjach o umowie ubezpieczenia dla danego produktu.

Wartości indeksów podstawowych nie są tożsame z wartościami jednostek uczestnictwa UFK lub Certyfikatu, dlatego zmiana wartości indeksu podstawowego może być różna niż zmiana wartości jednostki UFK lub jednostki Certyfikatu. Może się zdarzyć, że bieżąca wartość jednostki UFK lub Certyfikatu będzie niższa niż 100 zł (czyli wartość początkowa jednostki UFK i Certyfikatu), a mimo to na koniec okresu inwestycji Klient może osiągnąć zysk.

W każdym momencie trwania inwestycji można wypłacić środki, jednak w zależności od rozwiązania aktualna wartość wykupu może być pomniejszona o opłatę likwidacyjną.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku