Polityka prywatności

W Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: Bank) chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie przez użytkownika formularza kontaktowego, wniosku kredytowego lub wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym (np. Facebook i inne prowadzone przez Bank), oznacza przekazanie danych osobowych - Bankowi, który jest ich administratorem - oraz informacji o: urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu, wniosku lub stronach WWW uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza lub wniosku.

W przypadku wniosku kredytowego dodatkowo sprawdzana jest aktywność numeru telefonu oraz adresu e-mail użytkownika, numer PESEL użytkownika (zgodność płci z imieniem) oraz czas trwania operacji na bramce płatniczej Autopay. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Bank aby umożliwić doradcy Banku kontakt telefoniczny lub mailowy z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danym produkcie i dokonania innych czynności związanych z realizacją formularza lub wniosku, jak również w celu oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy.

Wysyłając formularz, wniosek lub wiadomość w serwisie społecznościowym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank uzyskanych w ten sposób swoich danych osobowych, w celu (w przypadku formularza lub wniosku kredytowego) stworzenia profilu użytkownika i wykorzystywania podanych danych w przyszłości do oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. Wysyłając wniosek kredytowy, użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska S.A. swoich danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Credit Agricole Bank Polska S.A. lub w celach określonych w zgodach wyrażonych przez użytkownika.

Wiadomości prywatne przesłane do Banku za pośrednictwem serwisu społecznościowego powinny zawierać minimum informacji niezbędnych do poprawnej identyfikacji użytkownika przez Bank, czyli powinny zostać ograniczone do numeru telefonu użytkownika, pod którym Bank może skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia pełnej weryfikacji użytkownika. Bank nie będzie prosił o dosłanie za pośrednictwem tego kanału dodatkowych danych osobowych. Bank może prosić o dosłanie dodatkowych informacji związanych ze zgłaszaną sprawą o ile nie podlegają tajemnicy bankowej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, jest administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w formularzu lub wniosku.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na: www.credit-agricole.pl/RODO


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia