Restrukturyzacja zadłużenia

Jeśli z powodu epidemii koronawirusa lub z innych przyczyn masz trudności ze spłatą swojego kredytu, złóż wniosek o zmianę warunków umowy (restrukturyzację).

Po złożeniu wniosku o restrukturyzację powinieneś nadal terminowo spłacać raty, do czasu zawarcia aneksu do umowy.

Troszczymy się o Twoje bezpieczeństwo finansowe: jeśli skorzystasz z restrukturyzacji, może być nam trudniej przyznać Ci nowy kredyt. Będziemy brać pod uwagę to, że zgłosiłeś nam trudności finansowe.

Informację o restrukturyzacji przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. i będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników BIK (m.in. innych banków).

Kredyty konsumenckie

Dla pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych (w tym umów o limit kredytowy na etapie planu spłaty) i konsolidacyjnych możesz wnioskować o:

 1. zawieszenie spłaty kapitału z wydłużeniem okresu kredytowania (przez okres zawieszenia płacisz odsetki umowne; w aneksie ustalimy nowy, dłuższy okres kredytowania, aby wysokość raty po okresie zawieszenia nie zwiększyła się)

  Ta opcja jest dla Ciebie jeżeli:

  • Twój problem finansowy ma charakter przejściowy czyli Twoja sytuacja poprawi się w ciągu od 1 do 6 miesięcy
  • uzyskujesz czasowe obniżenie raty od 1 do 6 miesięcy
  • po okresie zawieszenia chcesz płacić raty w dotychczasowej wysokości
 2. zawieszenie spłaty kapitału bez wydłużenia okresu kredytowania (przez okres zawieszenia płacisz odsetki umowne; w aneksie ustalimy nową, wyższą kwotę raty po okresie zawieszenia, aby okres kredytowania nie wydłużył się)

  Ta opcja jest dla Ciebie jeżeli:

  • Twój problem finansowy ma charakter przejściowy czyli Twoja sytuacja poprawi się w ciągu od 1 do 6 miesięcy
  • uzyskujesz czasowe obniżenie raty od 1 do 6 miesięcy
  • po okresie zawieszenia chcesz płacić raty w nowej wyższej wysokości
 3. zmniejszenie kwoty miesięcznej raty (Twoja rata zmniejszy się, jednak w aneksie ustalimy nowy, dłuższy okres kredytowania)

  Ta opcja jest dla Ciebie jeżeli:

  • Twój problem finansowy ma charakter trwały czyli Twoja sytuacja nie poprawi się do końca spłaty kredytu
  • chcesz płacić niższą ratę w dłuższym okresie kredytowania
 4. zawieszenie spłaty rat (przez okres zawieszenia nie płacisz nic, ale bank nalicza w tym czasie odsetki umowne; w aneksie ustalimy nowy, dłuższy okres kredytowania, aby wysokość raty po okresie zawieszania nie zwiększyła się)

  Ta opcja jest dla Ciebie jeżeli:

  • Twój problem finansowy ma charakter przejściowy czyli Twoja sytuacja poprawi się w ciągu od 1 do 6 miesięcy
  • nie możesz spłacać rat w okresie od 1 do 6 miesięcy
  • po okresie zawieszenia chcesz płacić raty w dotychczasowej wysokości
 5. zmiana terminu płatności rat (ustalasz nowy termin spłaty rat nie dłuższy niż 25 dni od obecnej daty płatności raty, okres kredytowania wydłuży się o te dni i bank naliczy odsetki umowne)

  Ta opcja jest dla Ciebie jeżeli:

  • chcesz płacić raty w innym terminie (od 1 do 25 dni od terminu obecnej raty)

Tu możesz wyliczyć kwotę odsetek umownych za okres zawieszenia spłaty rat.

Oblicz odsetki

Dla karty kredytowej i indywidualnej linii kredytowej możesz wnioskować o:

 1. zawieszenie wymaganych spłat minimalnych na kartach kredytowych,
 2. spłatę w ratach limitu indywidualnej linii kredytowej (w przypadku decyzji o nieodnowieniu limitu).

Wniosek o restrukturyzację możesz złożyć:

 • elektronicznie (przez stronę internetową)

Wniosek o restrukturyzację

Pamiętaj:

Wnioski złożone elektronicznie wymagają autoryzacji i zatwierdzenia poprzez wiadomość SMS wysyłaną na numer telefonu podany we wniosku. Zadbaj o to, aby numer telefonu we wniosku był aktualny i zgodny z tym, który podałeś nam wcześniej. Jeżeli zmieniłeś numer telefonu, zaktualizuj go w banku, zanim złożysz wniosek (poprzez CA24 Infolinia, w dowolnej placówce bankowej lub CA24 eBank).

 • pisemnie (listem na adres banku)

Wydrukuj go i wypełnij wymagane pola

Wyślij go do nas pod adres:

ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja"

Jak wypełnić wniosek o restrukturyzację:

 • podaj swoje dane z dowodu osobistego. Opisz dokładnie swoją sytuację: im więcej konkretnych, rzetelnych informacji nam podasz, tym lepiej i szybciej przeanalizujemy Twój wniosek.
 • podaj numer umowy, którą chcesz zrestrukturyzować i o co wnioskujesz,
 • do wniosku o zawieszenie spłaty koniecznie dołącz dokumenty dotyczące Ciebie i współkredytobiorców - ich wykaz znajdziesz tutaj.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

 • jeśli zaakceptujemy Twój wniosek, to otrzymasz od nas aneks do umowy i harmonogram pocztą lub na adres mailowy,
 • przeczytaj dokumenty i jeżeli akceptujesz warunki podpisz 2 egzemplarze aneksu w postaci papierowej (musisz je wydrukować z korespondencji elektronicznej) i odeślij do nas niezwłocznie na adres:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54-202 Wrocław

  z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja"
 • pamiętaj, że na aneksie muszą się podpisać także wszyscy współkredytobiorcy,
 • podpiszemy aneks otrzymany od Ciebie i odeślemy Ci jeden egzemplarz z podpisem za bank.

Pamiętaj:

Aneks wyślemy na adres e-mail lub korespondencyjny podany w umowie lub zaktualizowany po jej zawarciu. Zadbaj o to, by podany e-mail/adres był aktualny i zgodny z tym, który podałeś nam wcześniej. Jeżeli zmieniłeś e-mail/adres, zaktualizuj go w banku zanim złożysz wniosek.

Wniosek rozpatrzony negatywnie

 • jeśli nie możemy zaakceptować Twojego wniosku o restrukturyzację, powiadomimy Cię o tym wiadomością sms lub pisemnie,
 • wyjaśnimy Ci powód odrzucenia Twojego wniosku.

Wniosek, którego nie możemy zaakceptować, ale chcemy Ci przedstawić inną propozycję.

 • skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub pisemnie,
 • wyjaśnimy Ci dlaczego nie możemy uwzględnić Twojego wniosku,
 • przedstawiamy Ci naszą propozycję restrukturyzacji - może będzie dla Ciebie interesująca.

Jeśli zaakceptujesz naszą propozycję restrukturyzacji, wykonamy czynności jak dla Wniosku rozpatrzonego pozytywnie, a jeśli nie zaakceptujesz, wykonamy czynności, jak dla Wniosku rozpatrzonego negatywnie.

Jeżeli nie jesteś pewien, jaka opcja restrukturyzacji byłaby dla Ciebie najlepsza lub masz problemy ze spłatą/zaległość skontaktuj się z nami.

Wspólnie z doradcą przeanalizujesz swoją sytuację i wybierzecie odpowiednie rozwiązanie.

Czekamy na dla Ciebie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 71 78 71 700.

Kredyty hipoteczne

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Możesz złożyć wniosek, jeżeli spłacasz kredyt/pożyczkę zabezpieczone hipotecznie.

Nie będziemy mogli zrestrukturyzować Twojego kredytu, jeśli:

 • wypowiedzieliśmy Ci umowę i upłynął już okres wypowiedzenia,
 • upłynął termin płatności ostatniej raty z harmonogramu umowy.

Pobierz wniosek oraz załącznik do wniosku, wydrukuj je, wypełnij (zaznaczając opcję 16 – restrukturyzacja) i podpisz Ty oraz pozostali współkredytobiorcy:

 • podaj dane z dowodu osobistego swoje i współkredytobiorców,
 • opisz dokładnie swoją sytuację: im więcej konkretnych, rzetelnych informacji nam podasz, tym lepiej i szybciej przeanalizujemy Twój wniosek,
 • podaj numer umowy, którą chcesz zrestrukturyzować i o co wnioskujesz,
 • dołącz dokumenty potwierdzające dochód Twój, współkredytobiorców - ich wykaz znajdziesz tutaj.

Do przygotowania aneksu potrzebujemy aktualnych danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości. Jeżeli Ty lub inny uczestnik umowy zmienił dokument, którym posługuje się w kontaktach z bankiem (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), zadbaj o aktualizację tych danych w banku. Prosimy, zrób to przed złożeniem wniosku. Możesz zrobić to tutaj.

O CO MOŻESZ W SZCZEGÓLNOŚCI WNIOSKOWAĆ?

 1. wydłużenie okresu kredytowania - z zastrzeżeniem że nie może wykraczać poza maksymalny dostępny okres kredytowania dla nowych kredytów/pożyczek hipotecznych,
 2. karencja w spłacie kapitału - z zastrzeżeniem że zawieszenie spłaty raty kapitałowej nie może przekroczyć 18 miesięcy,
 3. zmiana rat z malejących na stałe.

Wniosek o restrukturyzację wraz z kompletem dokumentów:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja kredyt hipoteczny".

Dokładnie przeanalizujemy Twój wniosek.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i powiadomimy o decyzji pozytywnej oraz przedstawimy przygotowaną dla Ciebie propozycję restrukturyzacji.

Zaproponujemy Ci w szczególności:

 • zawieszenie spłaty rat i wydłużenie okresu kredytowania albo
 • zawieszenie spłaty rat albo
 • zmianę sposobu spłaty rat z malejących na stałe.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

Jeśli ustalimy nowe warunki spłaty:

 • przygotujemy dla Ciebie aneks do umowy,
 • zaprosimy do placówki bankowej, aby go podpisać. Aneks wymaga podpisu wszystkich współkredytobiorców i poręczycieli.

Pamiętaj!

 • Za okres, o który wydłużymy okres kredytowania naliczymy odsetki od kapitału, który pozostaje jeszcze do spłaty zgodnie z warunkami Twojej umowy.
 • Jeśli Twoja Tabela opłat i prowizji to przewiduje, pobierzemy opłatę za restrukturyzację (aneks do umowy kredytu).
 • Restrukturyzacja kredytu hipotecznego może mieć wpływ na wypłatę kolejnych transz.

Wniosek rozpatrzony negatywnie

Jeśli nie będziemy mogli zaakceptować Twego wniosku, powiadomimy Cię o tym pisemnie. Dokładnie opiszemy przyczyny takiej decyzji i zaproponujemy zawarcie ugody w zakresie spłaty.

Wsparcie z BGK

dla spłacających kredyt hipoteczny

Jeśli masz trudności ze spłatą swojego kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipotecznie, możesz zwrócić się o wsparcie z BGK.

Przypominamy!

Kredyt mieszkaniowy jest udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy na budowę domu jednorodzinnego, nabycie:

 1. prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.

Zasady otrzymania, korzystania i zwrotu wsparcia określa ustawa z 9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy ze wszystkimi zmianami (Dz.U. z 2019.2138 t.j.).

Informacje znajdziesz również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na czym polega wsparcie z BGK?

 • możesz otrzymać wsparcie, jeśli udzieliliśmy Ci kredytu mieszkaniowego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, niezależnie od waluty kredytu,
 • możesz otrzymać wsparcie w wysokości równowartości przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego, ale miesięczna kwota wsparcia nie przekroczy 2 000 zł,
 • wsparcie otrzymasz max przez 36 miesięcy,
 • otrzymaną kwotę zaczniesz spłacać po 2 latach od zakończenia 36 miesięcy wsparcia, w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach - jeśli pierwsze 100 rat spłacisz bez opóźnienia, BGK umorzy pozostałą kwotę.

Możesz złożyć wniosek, jeśli spłacasz kredyt mieszkaniowy oraz:

 • Ty lub współkredytobiorca jesteście osobami bezrobotnymi albo
 • rata kredytu jest wyższa niż 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego albo
 • po odliczeniu raty od dochodu pozostaje 1402 zł jeśli prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe, lub 1056 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Kiedy nie możesz dostać wsparcia?

 • sam rozwiązałeś umowę o pracę lub zostałeś zwolniony w trybie artykułu 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
 • Ty lub współkredytobiorca korzystałeś już ze wsparcia przez okres 36 miesięcy,
 • raty są spłacane ze środków pochodzących z ubezpieczenia spłaty kredytu,
 • umowa kredytu została wypowiedziana lub z kredytowanej nieruchomości prowadzone są czynności egzekucyjne,
 • posiadasz inny lokal, dom, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o przeniesienie własności szczegóły na stronie BGK.

Pobierz wniosek wydrukuj, wypełnij.

Pamiętaj!

Jeśli jesteś bezrobotny, do wniosku załącz potwierdzenie posiadania statusu bezrobotnego.

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "FWK".

Do zrealizowania wniosku potrzebujemy aktualnych danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości. Jeżeli Ty lub inny uczestnik umowy zmienił dokument, którym posługuje się w kontaktach z bankiem (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), zadbaj o aktualizację tych danych w banku. Prosimy, zrób to przed złożeniem wniosku. Możesz zrobić to tutaj.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

 • przygotujemy dla Ciebie umowę o udzielenie wsparcia,
 • zaprosimy Ciebie i wszystkich współkredytobiorców do placówki bankowej, aby ją podpisać.

Uwaga!

Umowa wymaga podpisu wszystkich współkredytobiorców i poręczycieli.

Wniosek rozpatrzony negatywnie

Jeśli nie będziemy mogli zaakceptować Twego wniosku o udzielenie wsparcia z BGK, powiadomimy Cię o tym pisemnie i opiszemy przyczyny takiej decyzji.

Pamiętaj!

Jeśli masz trudności ze spłatą kredytu zawsze możesz złożyć wniosek o restrukturyzację.

Kredyty MSP i AGRO

Możesz złożyć wniosek, jeśli spłacasz kredyt udzielony dla Twojego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego:

Nie będziemy mogli zrestrukturyzować Twojego kredytu, jeśli:

Gdy umowa kredytu/pożyczki została zakończona, ponieważ:

 • wypowiedzieliśmy Ci umowę i upłynął już okres wypowiedzenia,
 • upłynął termin płatności ostatniej raty z harmonogramu.

Pobierz wniosek, wypełnij, wydrukuj, podpisz zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców.

We wniosku opisz swoją sytuację, podaj nam dane niezbędne do analizy i podjęcia najlepszej dla Ciebie decyzji. Im więcej konkretnych informacji nam podasz, tym lepiej i szybciej przeanalizujemy Twój wniosek.

Do podjęcia decyzji są nam niezbędne dokumenty finansowe potwierdzające sytuację ekonomiczną Twojego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa oraz uzasadniające wniosek od wszystkich uczestników restrukturyzowanej umowy. Listę niezbędnych dokumentów podamy Ci po wstępnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

Do przygotowania aneksu potrzebujemy Twoich danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości. Jeżeli Ty lub inny uczestnik umowy zmieniłeś dokument, którym posługujesz się w kontaktach z bankiem (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), zadbaj o aktualizację swoich danych w banku. Prosimy, zrób to przed złożeniem wniosku. Możesz zrobić to tutaj.

Wniosek o restrukturyzację możesz:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja MSP/AGRO".

Po wstępnym rozpoznaniu wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, mailowo lub listownie (w zależności od preferowanej przez Ciebie formy) i przedstawimy listę dokumentów niezbędnych do analizy i przygotowania propozycji restrukturyzacji.

Do każdego kredytobiorcy podchodzimy indywidualnie, dlatego formę restrukturyzacji dostosujemy do Twojej sytuacji. Możemy zaproponować:

 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zmniejszenie kwoty rat lub redukcji limitu,
 • karencję w spłacie rat lub redukcji limitu.

Zakres restrukturyzacji zależy od:

 • rodzaju kredytu, który u nas posiadasz,
 • zdolności kredytowej (firmy, gospodarstwa rolnego lub osoby),
 • planu naprawy gospodarki,
 • możliwości dodatkowego zabezpieczenia transakcji.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

Jeśli zgodzimy się na nowe warunki spłaty, przygotujemy dla Ciebie aneks do umowy. Aby go podpisać:

 • zaprosimy Cię do placówki lub
 • umówimy spotkanie z Twoim Doradcą.

Pamiętaj! Na aneksie do umowy konieczny jest podpis wszystkich uczestników umowy.

Za realizację wniosku o restrukturyzację pobieramy opłatę określoną w Tabeli Opłat i Prowizji. Dodatkowo za czas wydłużenia okresu spłaty, naliczymy odsetki od kapitału pozostającego jeszcze do spłaty. Zastosujemy oprocentowanie zgodne z warunkami Twojej umowy.

Restrukturyzacja kredytu inwestycyjnego może mieć wpływ na wypłatę transz.

Wniosek rozpatrzony negatywnie

Gdy decyzja będzie negatywna, poinformujemy Cię o jej powodach listownie oraz zaproponujemy zawarcie ugody w zakresie polubownej spłaty.

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia