Finansowanie fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energiiKredyt na panele fotowoltaiczne i inne rodzaje OZE z możliwą dotacją

 • paneli fotowoltaicznych
 • pomp ciepła
 • solarów
 • magazynów energii

Jeśli będziesz korzystać z odnawialnych źródeł energii, włączysz się do ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

Możesz produkować energię na własny użytek. Taka inwestycja zwraca się średnio w ciągu 6-8 lat, po tym czasie możesz już mieć zupełnie darmową energię i być niezależnym od zmian cen energii elektrycznej.

Po montażu instalacji nie musisz już nic robić. Masz ekologiczną energię na lata.

Mimo rosnących cen i inflacji - dajemy Ci gwarancję stałej raty. Masz pewność, że Twoja rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Twój domowy budżet będzie bardziej bezpieczny i łatwiejszy do zaplanowania.

Finansowanie do 120 000 zł

i 100% wartości inwestycji

Nawet 10 lat na spłatę kredytu

Atrakcyjne oprocentowanie

Umowę podpiszemy w miejscu inwestycji

Wygodny, elektroniczny proces kredytowy

bez tradycyjnych, papierowych dokumentów

Szybka decyzja kredytowa, nawet w 15 minut

(od momentu złożenia kompletnego wniosku o kredyt)

Jak wziąć kredyt?

 • Spotkaj się z wybraną firmą- partnerem banku na wycenę instalacji

 • Złóż wniosek kredytowy ( z pomocą sprzedawcy z firmy, którą wybrałeś)

 • Potwierdź zawarcie umowy kredytowej

 • W umówionym terminie dostawca zainstaluje Twoje urządzenie

Umowę kredytową podpiszesz w Twoim domu lub innym miejscu inwestycji. Pieniądze z kredytu przekażemy na konto firmy instalującej. Ty dostaniesz umowę kredytową na adres e-mail i zaczniesz spłacać raty zgodnie z harmonogramem.

Dotacje

Możesz skorzystać z programów, które wspierają ekologiczne rozwiązania.

W tej chwili funkcjonują dotacje w ramach programów:

Czy wiesz, że?

TROSKA O ŚRODOWISKO JEST W SERCU NASZYCH DZIAŁAŃ

 • Mamy bogate doświadczenie w finansowaniu instalacji fotowoltaicznych
 • Rozwijamy ofertę „zielonych produktów”, aby odpowiadać na potrzeby klientów i promować ekologiczne postawy
 • Wspieramy klientów w korzystaniu ze środowiska w świadomy i odpowiedzialny sposób
Oprocentowanie i opłaty

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt, wystarczy, że przedstawisz:

 • dowód osobisty
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię dostarczenie odpowiednich dokumentów:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
emeryci:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
 • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub
 • kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
 • oraz kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu:
 • według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia