Ubezpieczenie - Pakiet Dom Twój dom lub mieszkanie chronione tak, jak tego potrzebujesz

Szeroki zakres ochrony

Dzięki indywidualnemu ubezpieczeniu Pakiet Dom zyskujesz pewność, że Twój dom lub mieszkanie jest chronione w przypadku zdarzeń takich, jak: pożar, huragan, grad, deszcz nawalny, wandalizm, czy wiele innych.

Mienie ruchome znajdujące się w ubezpieczanej nieruchomości możesz zabezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, czy też wandalizmu.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości w naszym banku?

  • składkę ubezpieczeniową możesz płacić w ratach
  • czy jesteś właścicielem, czy wynajmujesz od kogoś nieruchomość - nasze ubezpieczenie jest odpowiednie dla Ciebie
  • dostajesz dodatkowe korzyści – OC w życiu prywatnym i assistance domowy
  • w przypadku szkody nie ponosisz kosztów udziału własnego
  • roszczenia możesz zgłaszać telefonicznie
Warianty ubezpieczenia
 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczeniaPakiet Dom
Nieruchomości
Pakiet Dom
Ruchomości
Pakiet Dom
Kompleksowy

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych, wandalizmu

-

Ubezpieczenie stałych elementów od zdarzeń losowych, wandalizmu


do 2000 zł

Ubezpieczenie ruchomości domowych od zdarzeń losowych

-

Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu

-

Ubezpieczenie małej architektury ogrodowej od zdarzeń losowych, wandalizmu

-

-

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działające w miejscu ubezpieczenia

-

Assistance domowy

-

Ubezpieczeniem możesz objąć także domek letniskowy lub nieruchomość w budowie wraz z ich wyposażeniem.

 

Szczegółowe informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Dom.

Pakiet Dom Nieruchomość

Pakiet obejmuje:
  • ubezpieczenie mieszkania, domu albo domku letniskowego oraz stałych elementów (powłoki ścian, podłóg i sufitów) od zdarzeń losowych i wandalizmu,

Wybierz ten pakiet, jeśli poszukujesz podstawowej ochrony, tzw. "murów", bez ochrony wyposażenia wnętrza nieruchomości.

Pakiet Dom Ruchomości

Będzie chronić mienie ruchome stanowiące wyposażenie Twojej nieruchomości od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Pakiet ten obejmuje również Assistance domowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działające w miejscu ubezpieczenia.

Wybierz ten pakiet jeśli masz już podstawową ochronę tzw. „murów”. Wybierz go też, jeśli jesteś najemcą i chcesz chronić swoje rzeczy w wynajmowanym lokalu,a także zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych szkód wyrządzonych w wynajmowanej nieruchomości.

Zobacz sumy ubezpieczenia

Ubezpieczeniem od wandalizmu nie są objęte: nieruchomość w budowie, domek letniskowy, a także inne mienie stanowiące wyposażenie lub znajdujące się w tych nieruchomościach lub na tej samej posesji.

Pakiet Dom Kompleksowy

Pakiet ten zapewnia ochronę Twojej nieruchomości, a także mienia, które się w niej znajduje.

Wybierz ten pakiet, jeśli szukasz kompleksowych rozwiązań.

OC w życiu prywatnym

Dodatkowa korzyść w Pakiecie Dom Ruchomości i Kompleksowy

To ochrona na wypadek nieumyślnych szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia innej osobie. Szkód wyrządzonych przez Ciebie lub Twoje osoby bliskie - jak małżonek, dziecko, rodzice - pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie z Twojej polisy.

Assistance Domowy

Dodatkowa korzyść w Pakiecie Dom Ruchomości i Kompleksowy

To pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń życia codziennego. W ramach ochrony możesz otrzymać:
- pomoc specjalistów, np. elektryka, ślusarza,
- naprawę sprzętu RTV/AGD/PC aż do 5 lat od jego zakupu, wraz z pokryciem kosztu części zamiennych.

Wygodne opłacanie składki

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i może zostać automatycznie wznowiona na kolejny rok, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Dom.

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie. Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana – miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Na filmie zobaczysz jak działa ubezpieczenie Pakiet na Dom. A szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w broszurze informacyjnej.

Co zrobić, gdy doszło do wypadku ubezpieczeniowego?

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Ubezpieczony: osoba fizyczna

Składka ubezpieczeniowa jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Dom.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty

SUMY UBEZPIECZEŃ DLA RUCHOMOŚCI DOMOWYCH

 

Dostępne sumy ubezpieczeń dla ruchomości domowych

Dla zdarzeń losowych

20 000 zł

50 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

Dla kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu1

10 000 zł

25 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

1 Uwaga! Wybrana suma ubezpieczenia ruchomości domowych dla kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia dla zdarzeń losowych.
Jak zgłosić roszczenie?

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia