PSD2 w Credit Agricole

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. To unijna dyrektywa, która została wprowadzona do polskiego prawa, w odpowiedzi na rozwój technologii i wynikających z tego zagrożeń.

Jednym z jej celów jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Twoich transakcji, ma temu służyć tzw. Silne Uwierzytelnienie Klienta (ang. Strong Customer Authentication).

W banku Credit Agricole na podstawie dyrektywy PSD2 wprowadziliśmy:

Zmiany w procesie logowania do serwisu CA24 eBank

Logowanie do serwisu CA24 eBank (/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/serwis-internetowy-ca24) zawsze przebiega w ten sam sposób, niezależnie od metody autoryzacji, z jakiej korzystasz. Żeby się zalogować podajesz identyfikator oraz hasło. Natomiast raz na jakiś czas, przy logowaniu poprosimy Cię o dodatkową autoryzację z wykorzystaniem metody, z której aktualnie korzystasz.

Może to być:

Dzięki dodatkowej autoryzacji Twoje logowanie będzie bezpieczniejsze.

Po wprowadzeniu tej zmiany (od 21.09.2019 r.) klienci, którzy nie wybrali żadnej metody autoryzacji i mają tylko hasło statyczne, nie mogą zalogować się do serwisu CA24 eBank. Żeby przywrócić dostęp zapraszamy do naszej dowolnej placówki lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 19 019 (koszt wg stawki operatora) żeby ustawić jedną z wymaganych i bezpiecznych metod autoryzacji. Do rozmowy z naszą infolinią potrzebny będzie telekod.

Zmiany w procesie logowania do aplikacji CA24 Mobile

Podczas logowania do aplikacji CA24 Mobile, co jakiś czas będziesz musiał wpisać dodatkowo PIN Mobilny

Skrócenie sesji w serwisach internetowych CA24 eBank i CA24 Mobile

Skróciliśmy czas trwania sesji. Jeśli przez 5 minut nie będziesz nic robić w serwisie CA24 eBank i w aplikacji CA24 Mobile, zostaniesz automatycznie wylogowany.

Zmiany w Serwisie tekstowym CA24

Wycofaliśmy możliwość wysyłania zapytań w Serwisie tekstowym CA24, np. o saldo. Nadal można tą drogą dostać tzw. powiadomienia, np. o obciążeniu rachunku. Jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do salda lub historii transakcji, zachęcamy do pobrania aplikacji CA24 Mobile.

Zmiany w sposobie autoryzacji podczas pobierania informacji starszych niż 90 dni

W serwisie CA24 eBank i w aplikacji CA24 Mobile będziemy wymagać autoryzacji również, gdy będziesz pobierać informacje starsze niż 90 dni. Wyświetlając historię lub wyciąg, który obejmuje dane sprzed 90 dni, poprosimy Cię o Silne Uwierzytelnienie. W zależności od wybranej przez Ciebie metody autoryzacji, może to być: hasło SMS, zeskanowanie kodu Cronto z tokena lub wpisanie PIN-u mobilnego.

Zmiany podczas transakcji zbliżeniowych kartą

Podczas płatności zbliżeniowych kartą dla kwoty powyżej 100 zł w sklepach i punktach stacjonarnych zawsze wymagane jest podanie PIN-u na terminalu. PIN może być wymagany również dla płatności zbliżeniowych do 100 zł.

PIN nie będzie wymagany przy opłatach za przejazd autostradą, za parkingi i za bilety komunikacji miejskiej.

Zmiany w procesie zatwierdzania płatności kartą w internecie

Podczas płacenia kartą w internecie transakcję potwierdzisz jedną z metod:

  • za pomocą aplikacji CA24 Mobile i PIN-u Mobilnego
  • z kodem 3D-Secure i PIN-em do karty
  • z kodem 3D-Secure
  • bez dodatkowych zabezpieczeń

Zmiany we wpłatach we wpłatomacie

Wpłacając gotówkę z użyciem karty we wpłatomacie zostaniesz poproszony o podanie PIN-u karty.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia