PSD2 w Credit Agricole

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego to unijna dyrektywa, która została wprowadzona do polskiego prawa, w odpowiedzi na rozwój technologii i wynikających z tego zagrożeń. Jednym z jej celów jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Twoich transakcji.

Zmiany w procesie logowania do serwisu internetowego CA24 eBank (silne uwierzytelnienie)

Jeżeli używasz haseł SMS do autoryzowania transakcji w serwisie internetowym, to co jakiś czas również podczas logowania wyślemy Ci dodatkowe hasło SMS. Dzięki temu Twoje logowanie będzie bezpieczniejsze.

Jeśli używasz tokena sprzętowego Twoje logowanie zawsze przebiega w ten sam sposób. Podajesz identyfikator oraz klucz czyli hasło statyczne oraz aktualne wskazanie tokena.

Uwaga! W związku z tym, że od 1.10 logowanie do CA24 eBank przy użyciu tokena RSA nie będzie możliwe, umów się na wizytę w placówce i do końca września wymień swój token na nowy token sprzętowy lub zmień metodę autoryzacji na SMS. Podczas logowania z użyciem nowego tokena sprzętowego wymagane będzie podanie identyfikatora i hasła, a co jakiś czas poprosimy Cię o dodatkową autoryzację (tzw. silne uwierzytelnienie) poprzez zeskanowanie kodu Cronto.

Jeżeli posługujesz się hasłem statycznym (nie używasz tokena sprzętowego ani haseł SMS) to już teraz prosimy Cię o zmianę metody autoryzacji. Możesz to zrobić najpóźniej do 21.09.2019 w naszej dowolnej placówce bankowej lub w serwisie telefonicznym (wymagany telekod) - po tym terminie nie będziesz mógł korzystać z serwisu internetowego CA24 eBank.

Zmiany w procesie logowania do serwisu mobilnego CA24 eBank (silne uwierzytelnienie)

Podczas logowania do aplikacji mobilnej co jakiś czas będziesz musiał wpisać dodatkowo PIN Mobilny.

Likwidujemy zapytania w Serwisie tekstowym CA24

Wycofujemy możliwość wysyłania zapytań w Serwisie tekstowym CA24, np. zapytanie o saldo. Będziesz jednak mógł nadal otrzymywać powiadomienia, np. o obciążeniu rachunku. Jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do salda czy historii transakcji, zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej.

Autoryzacja przy pobieraniu informacji starszych niż 90 dni

W serwisie internetowym i mobilnym będziemy wymagać autoryzacji również, gdy będziesz pobierać informacje starsze niż 90 dni. Wyświetlając historię lub wyciąg, który obejmuje dane sprzed 90 dni, poprosimy Cię o hasło SMS, klucz (wskazanie tokena oraz hasło), PIN mobilny - w zależności od tego z jakiej metody korzystasz.

Krótsza sesja

Skracamy czas trwania sesji. Jeśli przez 5 minut nie odnotujemy żadnej aktywności w eBanku czy aplikacji mobilnej, zostaniesz automatycznie wylogowany.

PIN w czasie transakcji zbliżeniowych

Podczas wykonywania transakcji zbliżeniowych, również poniżej kwoty 50 zł, możesz zostać poproszony o wprowadzenie kodu PIN na terminalu.

Oferta banku

Twoja opinia