Oprocentowanie

Oszczędności i inwestycje

Oszczędności i inwestycje

Dotyczy Klientów indywidualnych

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej

Rachunek Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj ofertyStopa bazowa + marżaStawka oprocentowania1
„Codzienne zyski”WIBOR 1M +(- 4,5%)2,29%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj ofertyStopa bazowa + marżaStawka oprocentowania1
Oferta standardowaWIBOR 1M +(- 4,5%)2,29%
Oferta specjalna "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują"2WIBOR 1M + (- 4,5%) + 0,3%2,59%

1 Stawka oprocentowania jest aktualizowana każdego 1 dnia miesiąca kalendarzowego według wartości WIBOR 1M z 25 dnia poprzedniego miesiąca.
2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek oraz jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam: 50 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

LOKATY

Lokaty terminowe w PLN - oprocentowanie stałe

Długość lokatyOferta standardowaOferta na nowe pieniądze4
30 dni1,50%-
60 dni1,50%-
90 dni2,00%5,00%
180 dni2,50%5,25%
270 dni2,50%-
1 rok3,00%5,50%
2 lata3,00%-
3 lata3,00%-

4 Oferta na nowe pieniądze dostępna w placówkach bankowych i serwisie CA24 Infolinia na łączną kwotę do 50 000 PLN w każdym z podanych okresów (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od 1.08.2023 r. w ramach jednego konta dla osób fizycznych). Przez nowe pieniądze należy rozumieć ich przyrost na koncie Klienta w stosunku do stanu pieniędzy zgromadzonych na jego koncie 30.06.2023 r., z wyłączeniem pieniędzy przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i Rolników Indywidualnych.

Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty terminowej.

Lokaty terminowe w walutach obcych

Waluty (oprocentowanie stałe)
Długość lokaty EUR USD GBP
30 dni0,01%0,01%0,01%
60 dni0,01%0,01%0,01%
90 dni0,01%0,01%0,01%
180 dni0,01%0,01%0,01%
270 dni0,01%0,01%0,01%
1 rok0,01%0,01%0,01%
2 lata0,01%0,01%0,01%
3 lata0,01%0,01%0,01%

Minimalna kwota lokaty terminowej (zależnie od waluty): 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Produkty wycofane z oferty

Lokata dynamiczna w PLN - oferta mobilna

Lokata dynamiczna odnawiana od 22.01.2023 r.

Długość lokatyOprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2023 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (-4,00%)2,79%
2 miesiąceWIBOR 1M + (-3,90%)2,89%
3 miesiąceWIBOR 1M + (-3,80%)3,99%
4 miesiąceWIBOR 1M + (-3,70%)3,09%
5 miesięcyWIBOR 1M + (-3,60%)3,19%
6 miesięcyWIBOR 1M + (-3,50%)3,29%
7 miesięcyWIBOR 1M + (-3,40%)3,39%
8 miesięcyWIBOR 1M + (-3,30%)3,49%
9 miesięcyWIBOR 1M + (-3,20%)3,59%
10 miesięcyWIBOR 1M + (-3,10%)3,69%
11 miesięcyWIBOR 1M + (-3,10%)3,69%
12 miesięcyWIBOR 1M +(-3,00%)3,79%

Lokatę można odnowić według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.08.2023 r.: 6,79%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Lokata dynamiczna założona do 19 lutego 2022 r. lub odnowiona do 21.01.2023 r.

Długość lokatyOprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2023 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)6,29%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)6,29%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)6,34%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)6,34%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)6,34%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)6,59%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)6,59%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)6,64%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)6,64%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)6,64%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)6,69%
12 miesięcyWIBOR 1M6,79%

Lokatę można odnowić według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.08.2023 r.: 6,79%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Lokaty terminowe w PLN - oprocentowanie zmienne

Lokaty terminowe odnawiane od 22.01.2023 r.

Długość lokatyStopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2023 r.
30 dniWIBOR 1M + (-4,00%)2,79%
60 dniWIBOR 1M + (-4,00 %)2,79%
90 dniWIBOR 1M + (-4,00 %)2,79%
180 dniWIBOR 1M + (-3,90%)2,89%
270 dniWIBOR 1M + (-3,80%)2,99%
1 rokWIBOR 1M + (- 3,70%)3,09%
2 lataWIBOR 1M + (- 3,40%)3,39%
3 lataWIBOR 1M + (- 3,00%)3,79%

Lokatę można odnowić według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.
Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.08.2023 r.: 6,79%.

Lokaty terminowe założone do 23 kwietnia 2022 r. lub odnowione do 21.01.2023 r.

Długość lokatyStopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2023 r.
30 dniWIBOR 1M + (- 1,3%)5,49%
60 dniWIBOR 1M + (- 1,1%)5,69%
90 dniWIBOR 1M + (- 1,0%)5,79%
180 dniWIBOR 1M + (- 0,6%)6,19%
270 dniWIBOR 1M + (- 0,5%)6,29%
1 rokWIBOR 1M + (- 0,4%)6,39%
2 lata
3 lata

Lokatę można odnowić według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.08.2023 r.: 6,79%.
Kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym lokaty.

Ubezpieczenie Antidotum PRO w PLN

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczeniaWskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki umowie grupowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna kwota składki to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych i spełniać warunki opisane w dokumencie: Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., "Antidotum PRO", które są dostępne na stronach www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.
więcej

Ubezpieczenie Antidotum Progresywne w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2020 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
36 miesięcy (3 lata)dla pierwszego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla drugiego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla trzeciego roku ubezpieczeniowego: 1,00%

Premia ubezpieczeniowa z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia obliczana jest według wskaźnika ubezpieczeniowego dla 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie Antidotum Progresywne. Wskaźnik ubezpieczeniowy na dzień 22.06.2020 r. wynosi 1,00% dla każdego z trzech lat trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie Antidotum Progresywne oferowane jest na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Ubezpieczający), a CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1 000 PLN. Osoba przystępująca do ubezpieczenia (max. 67 lat) powinna być posiadaczem konta dla osób fizycznych. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum Progresywne" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.

Pakiet Zyskowny Duet

założony do dnia 06.03.2011 r. i odnowiony od 1.06.2023 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
1 rok (oprocentowanie lokaty terminowej)3,00%3,00%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od 19.04.2020 r. do 22.07.2023 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont, dla których zawarty został aneks do Umowy konta

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.07.2023 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,6%6,30%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,20%
od 37 do 42 wpłaty1,40%
od 43 do 48 wpłaty1,60%
od 49 do 54 wpłaty1,80%
od 55 do 60 wpłaty1,90%
od 61 do 66 wpłaty2,00%
od 67 do 72 wpłaty2,10%
od 73 do 78 wpłaty2,20%
od 79 do 84 wpłaty2,30%
od 85 do 90 wpłaty2,40%
od 91 do 96 wpłaty2,50%
od 97 do 102 wpłaty2,60%
od 103 do 108 wpłaty2,70%
od 109 do 114 wpłaty2,80%
od 115 do 120 wpłaty3,00%

Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 czerwca 2023 r.: 6,90%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony w okresie 1.04.2016 r. - 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. do 22.07.2023 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.07.2023 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%6,10%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 czerwca 2023 r.: 6,90%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom

Założony do 22.07.2023 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.07.2023 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%6,10%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

Minimalny okres oszczędzania 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 czerwca 2023 r.: 6,90%.
Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

Obowiązuje dla lokat założonych do 22.07.2023 roku.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)9,00%7,50%

Oprocentowanie stałe.

Lokatę można odnowić według stałej stopy procentowej obowiązującej w banku w dniu odnowienia.

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy naszych Klientów, że Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kalkulator oszczędności »

Konta

Konta

Rachunek

Obowiązuje od dnia 18.08.2013 r.

Rachunek konta w PLNnieoprocentowany
Rachunek walutowynieoprocentowany

Limit w koncie (dawniej Indywidualna Linia Kredytowa)

Obowiązuje od dnia 8.09.2022 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Konto Premium
1 Konto
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające
Konto Klasyczne
e-Konto
Konto PLUS
19%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dnia 21.07.2010 włącznie
Obowiązuje od dnia 8.09.2022 r.

Rodzaj pożyczki Oprocentowanie nominalne
opcja PROFIT19%

Udzielona do dn. 17.05.2004 r. włącznie
Obowiązuje od dnia 8.09.2022 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
opcja PLUS
opcja STANDARD
19%

Miesięczna kapitalizacja odsetek dla pożyczki w koncie.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Karty

Karty Gold
Karty Silver
Karty Standard

Kredyty

Kredyt gotówkowy
Kredyt konsolidacyjny
Kredyt ratalny

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Oprocentowanie zmienne = marża ustalana indywidualnie z Klientem + Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (zmienny w okresach 3-miesięcznych)

Oprocentowanie stałe w okresie 7 lat = marża ustalana indywidualnie z Klientem + Stopa bazowa stała w okresie 7 lat

Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNod 2,1%
dla pożyczki hipotecznej w PLNod 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNod 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu/pożyczki hipotecznej jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej ustalonej marży Banku oraz zmiennej stopy bazowej/wskaźnika referencyjnego.

Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, SARON 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 1.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

WalutaStopa referencyjnaStopa bazowaWspółczynnik zmiany oprocentowania
PLN1WIBOR 3M6,98%0,25%
CHF2SARON 3M1,44%0,10%

1 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawartych do 08.05.2011r.

2 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r., dla których we wrześniu 2023 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów

WalutaStopa referencyjnaStopa bazowaWspółczynnik zmiany oprocentowania
PLN3WIBOR 3M6,68%0,25%
EUR4EURIBOR 3M3,80%0,20%

3 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 09.05.2011r. do 22.07.2017 r.

4 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLN5WIBOR 3M z dnia 25.08.2023 r.66,67%

5Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 23.07.2017 roku.

6Dla kredytów udzielonych od 23.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl/.

Wartość wskaźnika referencyjnego obowiązującego dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

WalutaWskaźnik referencyjnyWartość wskaźnika referencyjnego
PLNWIBOR 3M z dnia 25.08.2023 r.6,67%

Wysokość stopy bazowej obowiązującej dla kredytów i pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, udzielanych od 1.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

WalutaStopa bazowa dla kredytów/pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat
PLN5,00%

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia