Pytania i odpowiedzi

Jakie jest oprocentowanie lokat terminowych w banku Credit Agricole?

Tabela oprocentowania lokat znajduje się na stronach internetowych Banku

Zobacz więcej

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania szacunkowej* kwoty odsetek z lokaty to:

Kwota zdeponowana x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365 dni

Od naliczonych odsetek pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych.

* Uwaga: Na koniec okresu umownego lokaty Bank sumuje odsetki naliczane na koniec każdego dnia trwania lokaty i nalicza podatek. Rzeczywista wartość odsetek może się więc nieznacznie różnić od kwoty wyliczonej na podstawie ww. wzoru.

Zapraszmy także do skorzystania z naszego wygodnego kalkulatora oszczędności.

Zobacz więcej

Czy są jakieś konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu powoduje utratę całości odsetek, zgodnie z Regulaminem konta.

Zobacz więcej

Jakie jest oprocentowanie na rachunku oszczędzam?

Oprocentowanie Rachunku Oszczędzam prezentujemy na stronie Oprocentowanie w zakładce Oszczędności i inwestycje.

Zobacz więcej

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

  • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty ;
  • stopa zmienna - wysokość oprocentowania może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.
Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www