Zielony ZyskSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, które daje inwestycja w spółki chroniące zasoby naturalne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielony Zysk. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne.

70% udział we wzroście indeksu

Zielony Zysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowane przez CALI Europe S.A. Oddział w Polsce. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index. Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 70% średniego wzrostu z czterech kolejnych lat. W przypadku spadku indeksu masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 103%.

Ochrona 103% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie poniżej 3% lub ujemny, wówczas otrzymasz 103% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem
Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków)
Minimalny zysk na koniec = 98% zainwestowanego kapitału x 103%
.

Inwestycja w spółki chroniące zasoby naturalne

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielony Zysk zależy od notowań indeksu giełdowego Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index. Na wartość indeksu pracują globalne spółki z różnorodnych sektorów gospodarki, które w swojej działalności opierają się na ochronie zasobów naturalnych, takie jak: Lenovo, Shell, Daimler czy Orange. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia