Przeniesienie konta (zmiana rachunku bankowego)

Pomożemy Ci dopełnić formalności związane z przeniesieniem dotychczasowego rachunku z innego banku. O zmianie numeru rachunku poinformujemy Twojego pracodawcę, Urząd Skarbowy oraz inne instytucje, które nam wskażesz. Konto możemy przenieść z innego banku jeśli ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak przenieść konto (rachunek płatniczy) do Banku Credit Agricole?

1. Wypełniasz wniosek wraz z upoważnieniem o przeniesienie rachunku płatniczego2. Przekazujemy upoważnienie do Twojego dotychczasowego banku 3. Przenosimy Twoje dotychczasowe konto (rachunek płatniczy) do Banku Credit Agricole4. Otwieramy Twoje nowe konto (rachunek płatniczy)
Dokumenty możesz złożyć w dowolnej placówce Banku Credit Agricole. Będą potrzebne Twoje dane osobowe, dane dotyczące adresu zamieszkania oraz dotychczasowy numer rachunku. W przypadku przenoszenia konta wspólnego pamiętaj, że będzie również wymagana obecność i dane współposiadacza konta. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Ciebie upoważnienia, zwracamy się do Twojego dotychczasowego banku o przekazanie informacji na temat świadczonych dla Ciebie usług.Dotychczasowy bank przekazuje nam niezbędne informacje o prowadzonych dla Ciebie usługach w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od przekazania upoważnienia.Do 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi od Twojego dotychczasowego banku otworzymy Twoje nowe konto w Banku Credit Agricole.

Ile kosztuje przeniesienie konta (rachunku płatniczego) do Banku Credit Agricole?

Przeniesienie jest całkowicie bezpłatne. Pieniądze z Twojego dotychczasowego banku zostaną przelane na nowy rachunek w Banku Credit Agricole. Jedyne koszty, które mogą się pojawić będą wynikały z umowy z Twoim dotychczasowym bankiem.

Co możesz przenieść w ramach konta (rachunku płatniczego)?

Przeniesiemy za Ciebie również rachunek walutowy w EUR, USD lub GBP. W tym celu otworzymy najpierw konto w PLN, a następnie rachunek walutowy. Na nowo otwarty rachunek walutowy przeniesiemy wyłącznie saldo z Twojego dotychczasowego banku. Nie ma możliwości, aby do Banku Credit Agricole przenieść rachunek walutowy w walucie, w jakiej nie prowadzimy takich rachunków (np. w rublach). Wraz z przeniesieniem zmieni się numer Twojego rachunku. Pamiętaj, aby poinformować znajomych i rodzinę oraz zaktualizować numer rachunku wraz z wydaną do niego kartą na swoich aplikacjach (np. Netflix, Showmax czy Spotify).

Jakie przeszkody uniemożliwiają zamknięcie dotychczasowego konta (rachunku płatniczego)?

Mogą pojawić się sytuacje, w których przeniesienie Twojego rachunku do Banku Credit Agricole może być utrudnione. Twój dotychczasowy bank może również odmówić zamknięcia poprzedniego rachunku. Upewnij się, że nie posiadasz nieuregulowanych zobowiązań, blokady środków na rachunku oraz współposiadacz konta wyraził zgodę na przeniesienie w przypadku konta wspólnego.

Jeżeli jesteś już zdecydowany na konto w Banku Credit Agricole, możesz też wypełnić wniosek o otwarcie rachunku online i zaznaczyć prośbę o przeniesienie konta. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i umówi wizytę w najbliższej placówce.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia