Top Invest DemographySUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Ubezpieczenie i inwestycja w jednym

TOP Invest Demography to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Korzystając z tego produktu inwestujesz we wzrost indeksu giełdowego 50 światowych spółek, na które mają wpływ zmiany demograficzne zachodzące na świecie - iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR.

92% udziału we wzroście indeksu

To produkt, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR. Umożliwia on udział w średnim wzroście indeksu w 92%, dzięki czemu Twoje potencjalne zyski mogą być wyższe niż na lokacie.

Ochrona 101% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Kwota wpłaconej składki, po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie równy 0 lub ujemny, wówczas otrzymasz 101% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem: Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 101%.

Inwestycja w wyselekcjonowane spółki

Indeks iSTOXX Global Demography Select 50 Price EUR, od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu TOP Invest Demography, reprezentują wyselekcjonowane spółki z grona 1800 spółek z indeksu Stoxx Global 1800. Jest to 50 firm z sektorów: Finanse, Infrastruktura, Wypoczynek i Luksus, Farmaceutyka, Surowce (zasoby naturalne), Nieruchomości, Telekomunikacja-Media-Technologia. Są to spółki z sektorów, na które wpływ mają zachodzące zmiany demograficzne. Spółki zostały wybrane według wysokich kryteriów jakościowych, takich jak najniższa zmienność notowań czyli stabilność inwestycji, a jednocześnie należą do tych, które wypłacają najwyższą dywidendę.

Źródło: dane z https://www.stoxx.com/document/Bookmarks/CurrentFactsheets/SXGD50GR.pdf na dzień 14.09.2017 r.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia