EuroApetytSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Sprawdź korzyści, które daje inwestycja we wzrost indeksu europejskich spółek z sektora żywności i napojów. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W Banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EuroApetyt.

100% udział we wzroście indeksu

EuroApetyt to indywidualne ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu STOXX Europe 600 Food and Beverage. Jeśli indeks wzrośnie, Ty zarobisz 100% średniego wzrostu z czterech kolejnych lat.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Gdy kupujesz to ubezpieczenie, wpłacasz składkę, która po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie równy 0 lub ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem: Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 100%.

Inwestycja w sektor żywności i napojów

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EuroApetyt zależy od notowań indeksu giełdowego STOXX Europe 600 Food and Beverage. Indeks ten reprezentuje 22 spółki z sektora żywności i napojów o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: Nestle, Danone, Heineken, czy Coca-Cola HBC. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu - STOXX Europe 600, który skupia czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. Raz na kwartał ta lista jest aktualizowana tak, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia