Kredyt hipoteczny na remont mieszkania i domu Remont z kredytem jest teraz wyjątkowo prosty

Planujesz remont swojej nieruchomości? A może przed Tobą etap wykończenia domu lub mieszkania? Często koszty wykończenia czy remontu domu przekraczają założony budżet. Z naszym kredytem na remont łatwiej zrealizujesz swoje plany, wybierzesz meble kuchenne, kupisz drzwi, położysz wybraną glazurę oraz podłogi. Kredyt weźmiesz już od 20% wkładu własnego, możesz wypłacić go w transzach. Aby odetchnąć po pracach remontowych, możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału nawet do 6 miesięcy po wypłacie ostatniej transzy.

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości
40 000 zł
3 500 000 zl

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

1 rok
35 lat

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Indywidualne wpłaty na konto, z wyłączeniem przelewów z innych kont prowadzonych w Banku. Minimalna wysokość wpływu to 2000 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Przez wynagrodzenie rozumie się: wynagrodzenie z umowy o pracę wraz z dodatkami, dochody z umów zleceń, o dzieło, renty/emerytury, a także wpłaty z rachunku firmowego lub od kontrahentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Proszę zaznaczyć wpływy

Ubezpieczenia
Przystąpienie przynajmniej jednego z kredytobiorców do ubezpieczenia na życie z oferty Banku, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu.
Ubezpieczenie nieruchomości w ramach oferty Banku przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytowej.
Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja

Prowizja 0%

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

0 zł

Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja*

Niższa marża

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

1% od kwoty kredytu
*kwota prowizji może zostać doliczona do kredytu; w symulacji przyjęto założenie, że prowizja zostanie zapłacona gotówką

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,11%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 427 705,69 zł; całkowity koszt kredytu 169 705,69 zł (w tym: 157 075,39 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 191,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 528,77 zł; oprocentowanie kredytu 4,56% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (2,45%) i marży banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 159,01 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Jest to suma marży Banku i zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Istnieje ryzyko zmiany oprocentowania na skutek zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego. W szczególności, gdy wskaźnik ten wzrośnie, wzrośnie oprocentowanie kredytu, wysokość raty i całkowity koszt kredytu. W związku z tym, że jednym z elementów zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, w trakcie spłaty kredytu może wystąpić ryzyko istotnej jego zmiany, wstrzymania lub zaprzestania jego publikacji. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach naszego postępowania w przypadku jego wystąpienia znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych. Pobierzesz go ze strony: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne

Jako zabezpieczenia umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości.
Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych.Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

 1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
 2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.

Materiał ma charakter informacyjny.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,77%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 448 050,90 zł; całkowity koszt kredytu 190 050,90 zł (w tym: 177 191,70 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 420,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 682,75 zł; oprocentowanie stałe kredytu 5,61 % będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (3,50 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 160,09 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 7 lat kredytowania. W okresie obowiązywania stałej stopy zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), w szczególności jego obniżenie, nie wpływa na wysokość raty. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania stałej stopy wystąpi skumulowany wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, co może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po upływie 7 lat, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się w dalszym okresie spłaty na oprocentowanie zmienne czy wybierzesz oprocentowanie stałe na kolejny okres.

Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości. Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

 1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
 2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.
Materiał ma charakter informacyjny.

Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj oprocentowania
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
konto z miesięcznym zadeklarowanym wpływem min. 2 000 zł
konto z wpływem wynagrodzenia w kwocie:
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości

Harmonogram rat:

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Remont krok po kroku
 • 1.

  Porozmawiaj z naszym ekspertem hipotecznym

  Zapraszamy do naszej placówki bankowej lub rozmowy przez telefon. Ekspert pomoże Ci w wyborze oferty dopasowanej do Twoich potrzeb, przygotuje symulację kredytu i listę niezbędnych dokumentów.

  Skontaktuj się z ekspertem

 • 2.

  Sprawdź, jaki kredyt możesz otrzymać

  Skompletuj dokumenty wymagane do potwierdzenia Twojej zdolności kredytowej i wypełnij Formularz klienta. Możesz to zrobić w placówce lub online. W odpowiedzi przekażemy Ci informację o dostępnym kredycie.

  Wypełnij formularz online

 • 3.

  Złóż wniosek kredytowy

  Zrobisz to w placówce bankowej przy wsparciu naszego eksperta. Decyzję kredytową przekażemy Ci w placówce lub prześlemy na Twój adres e-mail.

 • 4.

  Podpisz umowę

  Umowę podpiszesz w wybranej przez siebie placówce bankowej. Potwierdź z ekspertem hipotecznym warunki, jakie muszą zostać spełnione, abyśmy mogli wypłacić kredyt.

 • 5.

  Wypłata kredytu – to już nasze zadanie

 • od 40 000 zł

  minimalna kwota kredytu

 • do 35 lat

  okres kredytowania

 • PLN

  waluta kredytu

 • do 80%

  wartości nieruchomości

 • 0% prowizji

  za wcześniejszą spłatę

Dlaczego warto?

Sam decydujesz o wysokości swojej raty

W Banku Credit Agricole to Ty decydujesz o wysokości swojej raty. Biorąc kredyt mieszkaniowy, możesz skorzystać z ofert dodatkowych produktów – ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości, karty kredytowej, Programu Systematycznego Oszczędzania. Wybierz te, które są odpowiednie dla Ciebie, a przy okazji obniż marżę swojego kredytu. Niższa marża oznacza niższe raty co miesiąc.

0% prowizji za udzielenie kredytu lub niższa marża

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie oferty. Pierwsza – bez prowizji za udzielenie kredytu, ale z wyższą marżą. Druga – z niższą marżą, ale z prowizją za udzielenie kredytu. Sam wybierasz, która z nich bardziej Ci odpowiada, a następnie możesz obniżyć marżę, decydując się na skorzystanie z dodatkowych produktów.

Wcześniejsza spłata zawsze bez prowizji

Kredyt mieszkaniowy bierzesz na wiele lat, jeśli jednak będziesz chciał spłacić część lub całość zadłużenia wcześniej, masz taką możliwość. Nie pobierzemy za to prowizji, niezależnie od tego, kiedy dokonasz wcześniejszej spłaty.

Wakacje kredytowe

Po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty, raz w roku możesz otrzymać „wakacje kredytowe”. Dzięki wakacjom, część miesięcznego budżetu możesz przeznaczyć na inne wydatki, bo nie płacisz kapitałowej części raty.

Do 80% wartości nieruchomości

Minimalna kwota kredytu to 40 000 zł, maksymalna – zależy tylko od Twojej zdolności kredytowej i wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu.

Ubezpieczenia do kredytu

Kredyt hipoteczny jest dużym zobowiązaniem finansowym, często zaciąganym na całe życie. Dlatego, razem z kredytem mieszkaniowym warto skorzystać z odpowiedniego ubezpieczenia - zapewni Ci ono pomoc w spłacie kredytu w trudnych sytuacjach życiowych oraz zabezpieczy Twoje mienie. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu nieruchomości.

Karencja w spłacie kapitału

Remont nieruchomości często wiąże się z dużo większymi wydatkami, niż planowane. Dajemy Ci możliwość złapania finansowego „oddechu” – możesz odroczyć płatność kapitałowej części raty w początkowym okresie spłaty. W przypadku remontu karencja może trwać do 12 miesięcy.

Pomoc w wycenie nieruchomości

Nie musisz szukać rzeczoznawcy na własną rękę. Za naszym pośrednictwem, wykonasz operat szacunkowy nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Podgląd online oraz w aplikacji mobilnej

Masz kontrolę nad swoim kredytem dzięki dostępowi przez Serwis internetowy CA24 i aplikację CA24 Mobile. Informacje o kredycie są dostępne gdziekolwiek jesteś.

Oprocentowanie i opłaty
Dokumenty

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Formularz klienta

Wniosek kredytowy

Pozostałe dokumenty

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Życie TU S.A.

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Informacje prawne

Jak wziąć kredyt?

Pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia