30 Europejskich LiderówSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Sprawdź korzyści, które daje inwestycja we wzrost indeksu europejskich spółek będących liderami w swoich branżach. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W Banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym 30 Europejskich Liderów.

100% udział we wzroście indeksu

30 Europejskich Liderów to indywidualne ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR. Jeśli indeks wzrośnie, Ty zarobisz 100% średniego wzrostu z trzech kolejnych lat.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Gdy kupujesz to ubezpieczenie, wpłacasz składkę, która po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie równy 0 lub ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem: Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 100%.

Inwestycja w europejskie spółki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym 30 Europejskich Liderów zależy od notowań indeksu giełdowego Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR. Indeks ten reprezentuje 30 europejskich spółek o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: Deutsche Telekom, BMW, czy Zurich Insurance Group. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu STOXX Global ESG Leaders Index, który skupia czołowe spółki z całego świata o stabilnych przychodach i dbających o zrównoważony rozwój (w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego). Raz na kwartał ta lista jest aktualizowana tak, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia