Produkty kredytowe oferowane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. mogą być podstawowym źródłem finansowania bieżącej aktywności przedsiębiorstwa lub niezbędnym impulsem do rozwoju dalszej działalności. Patrzymy na potrzeby finansowania kompleksowo, oceniając zdolność kredytową przedsiębiorstwa oraz konfrontując ją z planami rozwoju. Finansujemy potrzeby naszych Klientów zarówno w walucie polskiej, jak i w wielu walutach wymienialnych.

Finansowanie zrównoważone

Kredyt ekologiczny to kredyt inwestycyjny, który może być spłacony częściowo premią ekologiczną z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

Kredyt ekologiczny - BGK

Kredyt inwestycyjny przyznaje Credit Agricole Bank Poska S.A., premię ekologiczną w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

O kredyt ekologiczny mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz firmy o średniej kapitalizacji, które zatrudniają do 3 tysięcy pracowników.

Warunkiem jest osiągnięcie minimum 30 proc. oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji na podstawie posiadanego audytu energetycznego.

Rodzaje finansowanych inwestycji:

  • modernizacja lub wymiana maszyn linii technologicznych na bardziej energooszczędne
  • termomodernizacja budynków
  • modernizacja źródeł energii lub wymiany na systemy OZE
  • modernizacja wewnętrznych linii ciepłowniczych
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia
  • modernizacja oświetlenia
  • implementacja systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii

Kredyty obrotowe i inwestycyjne

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, jak i jego potrzeb inwestycyjnych jest możliwe dzięki kredytom obrotowym, inwestycyjnym oraz produktom leasingowym (oferowanym przez EFL S.A.) dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstwa.

Elastyczna oferta kredytowa pozwala m. in. na zdefiniowanie harmonogramu uruchomień i spłat, a także możliwość wyboru indeksu oprocentowania.

Finansowanie projektów

Posiadamy wiedzę ekspercką w zakresie doradztwa finansowego i bogate doświadczenie w aranżowaniu i finansowaniu projektów. Porozumienia w finansowaniu projektów mogą obejmować współpracę z bankami komercyjnymi, agencjami kredytów eksportowych oraz organizacjami międzynarodowymi.

Nasz zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych doradców posiada wysokie umiejętności w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki poszczególnych projektów.

Posiadamy szczególnie duże doświadczenie w finansowaniu takich obszarów gospodarki, jak: zasoby naturalne (ropa naftowa, gaz, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy oraz metale), energetyka, usługi związane z ochroną środowiska (woda, gospodarka odpadami) i infrastruktura.

Kredyty konsorcjalne

Jesteśmy w ujęciu globalnym jednym z głównych uczestników rynku kredytów konsorcjalnych. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w organizowaniu zarówno krajowych jak i międzynarodowych konsorcjów kredytowych. Nasza oferta obejmuje pozyskiwanie kredytów, strukturyzację / dystrybucję, pozyskiwanie inwestorów i działalność na rynku wtórnym.

Finansowanie nieruchomości

Nasze międzynarodowe doświadczenie w finansowaniu rynku nieruchomości połączone z lokalną obecnością i wiedzą sektorową wpływa na wszechstronność naszej oferty finansowania przedsiębiorstw związanych z branżą nieruchomości w Polsce.

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie finansowania budowy nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych. Nasi doradcy mogą zaproponować właściwe rozwiązanie finansowe dla każdej fazy projektu. Potrzeby Klientów poddawane są wnikliwej ocenie w celu opracowania indywidualnych pakietów finansowania dostosowanych do specyfiki danego projektu.

Finansowanie eksportu

Współpracujemy z KUKE

Kredyty oferowane eksporterom lub na cele związane z rozwojem eksportu mogą być realizowane z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej KUKE.

Gwarancja KUKE może zabezpieczyć do 80% wartości kredytu (kapitał, odsetki, prowizje) i może być wykorzystana jako zabezpieczenie kredytów dla klientów prowadzących działalność eksportową lub zabezpieczać finansowanie kontraktów eksportowych.

Nasi przedstawiciele utrzymują bliskie relacje biznesowe z eksporterami i agencjami kredytów eksportowych z krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak również z głównymi importerami oraz administracjami rządowymi państw rozwijających się.

Pomagamy naszym Klientom wygrywać międzynarodowe przetargi i zdobywać zaufanie partnerów biznesowych.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku