Dokumenty

Dokumenty w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wzory dokumentów w Polskim Języku Migowym

Dokumenty z banku w wersji elektronicznej - trwały nośnik

Archiwum dokumentów

Konta

Konta osobiste

Umowa

Regulaminy

Tabele

Bankowość elektroniczna

Inne

Karty kredytowe

Karty Gold

Regulaminy

Toip

Ubezpieczenia

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Inne

Karty Silver

Regulaminy

Toip

Ubezpieczenia

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Inne

Karta Classic (Standard)

Regulaminy

Toip

Ubezpieczenia

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Inne

Mastercard Silver (poprzednio Decathlon Mastercard) - niedostępna w sprzedaży

Regulaminy

Opłaty i oprocentowanie

Ubezpieczenia

Dokumenty archiwalne

Obowiązujące Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed 01.04.2015 r.

Obowiązujące Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 31.03.2018 r.

Visa Standard (poprzednio Carrefour Visa) - niedostępna w sprzedaży
Mastercard Standard - niedostępna w sprzedaży
Karta Maxima - niedostępna w sprzedaży
Visa Dom - niedostępna w sprzedaży

Regulamin

Tabele

Ubezpieczenia

Oferta aktualna

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed 01.04.2015 r.

Visa Silver (poprzednio Visa Auchan) - niedostępna w sprzedaży

Regulaminy

Regulamin obowiązujący dla umów zawartych za pośrednictwem Oney Polska S.A. do 31.01.2015 r. włącznie bez aneksowania.

Tabela opłat i prowizji

Inne

Visa Silver (poprzednio Visa Leroy Merlin) - niedostępna w sprzedaży

Regulaminy

Regulamin obowiązujący dla umów zawartych za pośrednictwem Oney Polska S.A. do 31.01.2015 r. włącznie bez aneksowania.

Tabela opłat i prowizji

Inne

Kredyty

Kredyt gotówkowy

Ubezpieczenia

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne (obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.)

Dokumenty archiwalne (obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.)

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 31.03.2018 r.

Kredyt konsolidacyjny

Ubezpieczenia

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 22.02.2018 r.

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Kredyt ratalny
Limit w koncie
Pożyczka w koncie
Pożyczka ratalna

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Formularz klienta

Wniosek kredytowy

Pozostałe dokumenty

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Życie TU S.A.

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Oszczędności

Lokaty
Rachunek Oszczędzam
Tabele oprocentowania

Klienci indywidualni

Archiwum »

2024 r.

2023 r.

2022 r.

Klienci instytucjonalni

Archiwum »

2023 r.

2022 r.

Rolnicy Indywidualni

Archiwum »

2023 r.

2022 r.

Inwestycje

Fundusze - dokumenty wspólne

Dokumenty Archiwalne

Fundusze - Kluczowe informacje

Credit Agricole FIO

Archiwum Kluczowych informacji »

Amundi Parasolowy FIO

Archiwum Kluczowych informacji »

Amundi Stars SFIO

Archiwum Kluczowych informacji »
Credit Agricole FIO

Karty subfunduszy

Skład portfeli

Archiwum »

Scenariusze

Archiwum »

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za I półrocze 2023 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Informacje wymagane przez rozporządzenie SFTR Credit Agricole FIO

Archiwum sprawozdań »

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za I półrocze 2022 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Informacje wymagane przez rozporządzenie SFTR Credit Agricole FIO

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za 2021 rok dla poszczególnych subfunduszy>

Oświadczenie depozytariusza dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdania z badania biegłego rewidenta dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za I półrocze 2021 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Informacje wymagane przez rozporządzenie SFTR CA FIO

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenie depozytariusza dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdania z badania biegłego rewidenta dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2020 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za pierwsze półrocze 2020 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie Finansowe za 2019 roku

Sprawozdania finansowe za 2019 rok dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenie depozytariusza dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdania z badania biegłego rewidenta dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za pierwsze półrocze 2019 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za cały rok 2018 dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta dla poszczególnych subfunduszy

Informacje wymagane przez Rozporządzenie SFTR dla poszczególnych subfunduszy

Ogłoszenia Funduszu

Archiwum ogłoszeń »

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Amundi Parasolowy FIO

Dokumenty i regulaminy

Karty subfunduszy

Skład portfeli

Sprawozdania finansowe za I połowę 2023 r

Sprawozdania finansowe funduszy z poprzednich okresów publikacji dostępne na stronie www.amundi.pl

Ogłoszenia Funduszu

Amundi Stars SFIO

Dokumenty i regulaminy

Ogłoszenia

Karty subfunduszy

Sprawozdania finansowe za I połowę 2023 r.

Sprawozdania finansowe funduszy z poprzednich okresów publikacji dostępne na stronie www.amundi.pl

Doradztwo inwestycyjne
Zyskowny Duet – wycofany ze sprzedaży z dniem 23.07.2023 r.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie - Pakiet Życie

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczenie na życie

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenie na życie

Poważne Zachorowanie

Hospitalizacja

Ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie

Pomoc dla Ciebie

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Pomoc dla Ciebie

Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenie Pakiet OC

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenie Pakiet DOM

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenie NNW - Pakiet na Wypadki

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenie Pakiet Turystyczny

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne – obowiązujące do 07.10.2018 r.

Ubezpieczenie Multipakiet
Ubezpieczenie Pakiet Przezorni

Ubezpieczenia wycofane ze sprzedaży

Od 9 kwietnia 2021 firma AXA zmienia nazwę na UNIQA

Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zgłoszenie roszczenia

Wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia. Dołącz do niego wymagane dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i we Wniosku o wypłatę świadczenia).

Zgłoszenie roszczenia powinno być przesłane do UNIQA niezwłocznie na poniższy adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
z dopiskiem: "Obszar Bancassurance"

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zgłoszenia roszczenia lub wypłaty świadczeń, zadzwoń lub wyślij wiadomość do do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  • +48 22 599 95 221, czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 20.00
  • [email protected]

1 opłata wg stawek operatora

Ubezpieczenia komunikacyjne
Antidotum PRO
Antidotum Progresywne

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia