Inwestycje Daj sobie szansę na większy zysk

Fundusze inwestycyjne

Możesz wybrać pomiędzy funduszami Amundi Parasolowy FIO oraz Credit Agricole FIO. W każdym z nich jest dostępnych kilka subfunduszy różniących się strategią inwestycyjną.

Doradzamy w inwestowaniu

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

  • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty ;
  • stopa zmienna - wysokość oprocentowania może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.
Zobacz więcej

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania szacunkowej* kwoty odsetek z lokaty to:

Kwota zdeponowana x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365 dni

Od naliczonych odsetek pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych.

* Uwaga: Na koniec okresu umownego lokaty Bank sumuje odsetki naliczane na koniec każdego dnia trwania lokaty i nalicza podatek. Rzeczywista wartość odsetek może się więc nieznacznie różnić od kwoty wyliczonej na podstawie ww. wzoru.

Zapraszmy także do skorzystania z naszego wygodnego kalkulatora oszczędności.

Zobacz więcej

Jakie jest oprocentowanie na rachunku oszczędzam?

Oprocentowanie Rachunku Oszczędzam prezentujemy na stronie Oprocentowanie w zakładce Oszczędności i inwestycje.

Zobacz więcej

Czy lokata może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres umowny?

Tak, podczas zakładania lokaty klient dokonuje wyboru czy po okresie umownym lokata ma się automatycznie odnowić, czy środki z lokaty mają zostać przekazane na rachunek główny konta.

Zobacz więcej

Jestem zainteresowany założeniem lokaty w banku Credit Agricole. Co muszę zrobić?

Aby założyć lokatę , należy najpierw otworzyć konto.
Posiadacze konta w banku Credit Agricole mogą zakładać lokaty w serwisie internetowym, posiadając dostęp do konta przez Internet, w serwisie telefonicznym CA24 pod nr telefonu 19 019 oraz +48 71 35 49 009 (Klienci posiadający telekod), lub w dowolnej placówce Banku Credit Agricole.

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www