Dowolny
  • Dowolny
  • Powyżej 1 roku

Bez ograniczeń
  • Bez
    ograniczeń
  • Systematyczne oszczędzanie
  • Wpłata jednorazowa
2
produktów
Invest Medica III - subskrypcja zakończona
Invest Medica III - subskrypcja zakończona Invest Medica po raz trzeci 100% udziału we wzroście indeksu Ochrona kapitału na koniec inwestycji Inwestycja w sektor ochrony zdrowia
Euro Top 30 - subskrypcja zakończona
Euro Top 30 - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 67% udziału we wzroście indeksu spółek dywidendowych Ochrona kapitału 98% na koniec inwestycji Brak dodatkowych kosztów
EUROpejski Zysk - Inwestycja zakończona
EUROpejski Zysk - Inwestycja zakończona gwarancja 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu produkt w formie grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie jasna i z góry określona reguła wyliczania zysku z inwestycji
Indeksy Świata - Inwestycja zakończona
Indeksy Świata - Inwestycja zakończona możliwość osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż na standardowych lokatach - nawet do 30% w skali 3 lat transparentne zasady obliczania zysku z inwestycji ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji możliwość wskazania osób Uposażonych
Siła Trzech Kontynentów - Inwestycja zakończona
Siła Trzech Kontynentów - Inwestycja zakończona gwarancja 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jasna i z góry określona formuła wyliczania zysku z inwestycji
InvestMedica - subskrypcja zakończona
InvestMedica - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 65% udziału we wzroście indeksu bazowego Co najmniej 1% premii Inwestycja w sektor ochrony zdrowia
Invest Medica II - subskrypcja zakończona
Invest Medica II - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 100% udziału we wzroście indeksu Ochrona kapitału na koniec inwestycji Inwestycja w sektor ochrony zdrowia
Top 100 Dywidenda - subskrypcja zakończona
Top 100 Dywidenda - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 72% udziału we wzroście indeksu bazowego Coroczna weryfikacja zdywersyfikowanego indeksu Zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny
TOP 100 Dywidenda II - subskrypcja zakończona
TOP 100 Dywidenda II - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 85% udziału we wzroście indeksu spółek dywidendowych Ochrona kapitału na koniec inwestycji Coroczna weryfikacja indeksu
TOP 100 Dywidenda III - subskrypcja zakończona
TOP 100 Dywidenda III - subskrypcja zakończona Ubezpieczenie i inwestycja w jednym 85% udziału we wzroście indeksu spółek dywidendowych Ochrona kapitału na koniec inwestycji Coroczna weryfikacja indeksu

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku