EkoZysk II

Inwestycja zakończona

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „EkoZysk II”.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Procentowe zmiany indeksu w indeksu bazowego w dniach obserwacji kształtowały się odpowiednio: -12,83%, +19,18%, +15,02%, +2,65%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: +6,00%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału plus zyskiem wypracowanym przez indeks bazowy.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu EkoZysk II wystarczy od 27 kwietnia 2023 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia