Kredyt gotówkowy Spełniaj marzenia i realizuj plany

W banku Credit Agricole uważnie słuchamy naszych Klientów. Wiemy, że tak samo ważne są małe marzenia, jak i duże plany. Dlatego z myślą o Twoich różnych potrzebach przygotowaliśmy Kredyt dla Ciebie. Tak się składa, że bez prowizji.

Nawet 100 000 zł na Twoje plany

(wraz z kredytowanymi kosztami)

Kredyt bez wychodzenia z domu

(zadzwoń do doradcy w placówce lub pod 19 019)

Kredyt spłać szybko lub rozłóż na 120 rat

Twoja rata nie wzrośnie

Aplikacja CA24 Mobile

Wszystko o Twoim kredycie zawsze pod ręką

Kredytem możesz zarządzać on-line. Wszystkie informacje dostępne masz w aplikacji, gdziekolwiek jesteś. To proste!

Pobierz aplikację CA24 Mobile na swój telefon

Aplikacja na platformę Google PlayAplikacja na platformę App Store

Jak uzyskać kredyt?

Wygodnie złóż wniosek online - wstępną decyzję otrzymasz nawet w 10 minut!

Wstępna weryfikacja zdolności kredytowej Klienta przekazywana przez pracownika Call Center na podstawie danych udostępnionych przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej

Decyzja kredytowa wydawana jest nawet w ciągu 10 minut od momentu złożenia przez Klienta kompletnego wniosku o kredyt.

lub porozmawiaj na Messengerze z naszym czatbotem: KrEdytka

Wszystko o kredycie

Oprocentowanie i opłaty

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 24.06.2018 r. >>

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt, wystarczy, że przedstawisz:

 • dowód osobisty
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię dostarczenie odpowiednich dokumentów:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
emeryci:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
 • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub
 • kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
 • oraz kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu:
 • według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

Pytania i odpowiedzi

Czy posiadając umowę o pracę na czas określony mogę otrzymać kredyt w Crédit Agricole?

TAK. W przypadku zatrudnienia na czas określony termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy.

Zobacz więcej

Czy zamiast zaświadczenia o zarobkach mogę przedstawić inny dokument wnioskując o kredyt gotówkowy?

TAK, może to być m.in. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku z okresu 3 ostatnich miesięcy, PIT 11 lub PIT 40 (do 30.06).

Jeśli wynagrodzenie wpływa na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. wówczas zaświadczenie nie jest potrzebne.

Zobacz więcej

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt w Crédit Agricole?

Kredyt może być przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (Dowodem osobistym, Paszportem, Kartą stałego pobytu),
 4. ma nadany numer ewidencyjny PESEL,
 5. ma ukończone 21 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 7. posiada zdolność kredytową.
Zobacz więcej

Czy mogę połączyć klika kredytów w jeden, tak aby płacić jedną ratę?

TAK, zapraszamy do skorzystania z oferty kredytu konsolidacyjnego. Jeśli masz kilka kredytów, możesz zamienić je na jeden oraz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredytem konsolidacyjnym możesz zastąpić kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym i płacić jedną ratę w miesiącu (jeden termin i jedna kwota)

Zobacz więcej

Czy należy mi się zwrot prowizji za udzielenie kredytu, jeżeli spłacę kredyt przed terminem wynikającym z umowy?

Informacja z 11 maja 2020 r. o zwrocie prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Jeśli spłacą lub spłacili Państwo kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie, zwrócimy Państwu część kosztów kredytu (prowizji) za okres, o który została skrócona umowa. Dotyczy to kredytów konsumenckich tj. pożyczki gotówkowej, pożyczki konsolidacyjnej, kredytu na zakup towarów lub usług, które są opisane w art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

Zwrot prowizji dotyczy kredytów zawartych i spłaconych po 18 grudnia 2011 r., czyli po wejściu w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z zastrzeżeniem:

 • dla kredytów spłaconych po 19 kwietnia 2020 r. - zwrot prowizji otrzymają Państwo automatycznie, do 14 dni od dnia, w którym spłacili Państwo kredyt. Nie muszą Państwo nic robić. Kwotę przekażemy na Państwa rachunek podany w umowie kredytu lub – jeśli w umowie nie było numeru rachunku – zwrot wyślemy przekazem pocztowym.
 • dla kredytów spłaconych przed 20 kwietnia 2020 r. – zwrócimy prowizję na podstawie Państwa reklamacji. Mogą ją Państwo złożyć listem na adres Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w placówce bankowej lub przez formularz reklamacji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do naszych placówek i do kontaktu telefonicznego pod numerem: 19 019 (koszt wg stawki operatora).

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www