W ramach Grupy Crédit Agricole w Polsce istnieje szereg jednostek, które świadczą usługi w branży finansowej, dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Leasing

Grupa Crédit Agricole oferuje usługi leasingu w Polsce za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. to jedna z pierwszych spółek leasingowych, jakie pojawiły się na rynku polskim w okresie przemian gospodarczych początku lat 90. Od rozpoczęcia działalności w 1991 roku EFL jest niekwestionowanym liderem swojej branży. Ugruntowana pozycja spółki na rynku jest dowodem zaufania Klientów i oferowania korzystnych, nowoczesnych rozwiązań.

EFL zapewnia pełen zakres usług w obszarze finansowania dóbr inwestycyjnych (pojazdów, maszyn, linii produkcyjnych, nieruchomości), opracowuje korzystne modele finansowania inwestycji i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb Klientów.

EFL finansuje inwestycje we wszystkich kluczowych obszarach polskiej gospodarki, między innymi w takich sektorach, jak:

 • Transportowy
 • Publiczny
 • Energetyczny
 • Budowlany
 • Retail (sieci handlowe)
 • Nieruchomości

Będąc członkiem Grupy Crédit Agricole firma korzysta z doświadczeń jednej z największych instytucji finansowych na świecie zapewniając swoim Klientom możliwość bezpiecznego finansowania.

Wydzieloną linią biznesową Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. dedykowaną obsłudze przedsiębiorstw jest leasing korporacyjny.

Kontakt

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
infolinia: 0 801 677 666
www.efl.pl

Zarządzanie flotą

Spółką świadczącą usługi wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą samochodową w ramach Grupy Crédit Agricole w Polsce jest Carefleet S.A.

Carefleet S.A. powstała w 2004 roku jako spółka zależna Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Spółka współpracuje ze wszystkimi markami i producentami na polskim rynku. Oferta spółki pozwala Klientom w pełni kontrolować koszty związane z flotą samochodową, a także dostosowywać ilość i rodzaj pojazdów do bieżącego zapotrzebowania. Mobilni doradcy Carefleet S.A., obecni w pięciu miastach Polski, służą fachową wiedzą i pomocą w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań.

W ramach bieżącej działalności Carefleet S.A. w sposób kompleksowy i efektywny zarządza flotą pojazdów swoich Klientów:

 • kontroluje i minimalizuje wydatki związane z flotą samochodową poprzez profesjonalny system raportowania
 • rozkłada koszty na cały okres najmu, dzięki czemu łatwiej budżetuje wydatki
 • pomaga w wyborze właściwych pojazdów i zapewnieniu ciągłości w ich użytkowaniu
 • zapewnia kompleksową obsługę administracyjną i techniczną parku samochodowego
 • posiada profesjonalne narzędzia i duże doświadczenie

Efektywność i skuteczność działań Carefleet S.A. przyczynia się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z usług spółki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Klienci powierzający Carefleet S.A. czynności związane z obsługą floty mogą skupić się na właściwej działalności przedsiębiorstwa.

Kontakt

Carefleet S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
http://www.carefleet.pl

Bankowość detaliczna

Pracownicy firm, które są Klientami korporacyjnymi Banku mogą liczyć na preferencyjne warunki dotyczące usług bankowości detalicznej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. oferuje bogaty wybór produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Kluczowymi elementami oferty skierowanej do Klientów detalicznych są między innymi pakiety kont osobistych, produkty oszczędnościowe, karty kredytowe, kredyty hipoteczne i fundusze inwestycyjne. We współpracy z sieciami handlowymi Bank oferuje karty kredytowe na preferencyjnych warunkach. Dopełnieniem oferty Banku są produkty ubezpieczeniowe (komunikacyjne i na życie).

Bank umożliwia korzystanie ze swoich usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (serwis internetowy CA24), telefon (serwis telefoniczny CA24), a także rozbudowaną sieć placówek bankowych na terenie całego kraju.

Kontakt

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Tel.: 19 019
www.credit-agricole.pl

Kredyty konsumenckie

Przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą nastawioną na sprzedaż oferowanych usług i produktów Credit Agricole Bank Polska S.A. umożliwia wprowadzenie sprzedaży ratalnej. Usługa dostępna jest w sklepach tradycyjnych pod marką LUKAS Finanse oraz w sklepach internetowych pod marką CA Raty.

Gotowe rozwiązania oferowane przez Bank gwarantują prostotę, wygodę i bezpieczeństwo dla Klientów firm. Klienci korporacyjni z nich korzystający z kolei, zapewniają sobie zysk i gwarancję otrzymania środków. Wprowadzenie usługi kredytu ratalnego w działalności przedsiębiorstw umożliwia zwiększenie sprzedaży, polepszenie konkurencyjności, a także zyskanie nowych, lojalnych klientów. Credit Agricole Bank Polska S.A. zapewnia pełną obsługę oraz dodatkowo wsparcie marketingowe.

Dzięki udostępnianej usłudze sprzedaży ratalnej, obsługiwani Klienci firm mogą zyskać nowoczesną formę płatności, rozwiązania zapewniające minimum formalności oraz towarzyszący korzystny system ubezpieczeń.

Kontakt

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Tel.: 801 700 101
https://www.credit-agricole.pl/kontakt/e-mail/kontakt-dla-firm

Ubezpieczenia grupowe

Grupa Crédit Agricole rozpoczęła działalność ubezpieczeniową w Polsce w 2007 r. pod nazwą Predica Europe Oddział w Polsce.

Działając obecnie pod nazwą handlową Crédit Agricole Ubezpieczenia na Życie, spółka oferuje Klientom biznesowym produkty o charakterze ochronnym i inwestycyjnym przy wykorzystaniu modelu sprzedaży bancassurance.

Głównym założeniem działalności spółki jest tworzenie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem prostoty procesu sprzedaży oraz dopasowania produktów do produktów bankowych. Oferta jest systematycznie poszerzana o nowe produkty i modyfikowana w zależności od zmieniających się potrzeb Klientów.

Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie oferuje Klientom korporacyjnym polisę grupowego ubezpieczenia na życie, dedykową pracownikom korporacji. Produkt skierowany jest do Klientów, którym zależy na zagwarantowaniu finansowego wsparcia rodzinie pracownika w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji.

Składka na ubezpieczenie pobierana jest w regularnych odstępach czasu z rachunku wskazanego przez Klienta. Istnieje możliwość elastycznego definiowania częstotliwości pobierania składki. Produkt jest skonstruowany w przejrzysty sposób i charakteryzuje się elastycznością cenową. Wszelkie formalności związane z ubezpieczeniem załatwiane są bardzo sprawnie.

Kontakt

Credit Agricole Life Insurance Europe Oddział w Polsce
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Tel.: 801 300 515
www.calie.pl

Faktoring

Dopełnieniem oferty silnej i stabilnej Grupy Crédit Agricole w Polsce są usługi faktoringu świadczone przez spółkę Eurofactor Polska S.A.

Spółka powstała w 2011 roku w ramach grupy Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w odpowiedzi na ciągłe zapotrzebowanie rynku na usługi faktoringowe. Przez pierwsze lata działała pod nazwą Crédit Agricole Commercial Finance S.A. Zmiana nazwy na Eurofactor Polska S.A. z dniem 1 września 2015 była konsekwencją strategii przyjętej przez Crédit Agricole Leasing & Factoring uspójnienia wizerunku europejskich spółek wchodzących w skład Grupy poprzez nadanie im wspólnej nazwy EUROFACTOR.

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączona z finansowaniem Klientów oraz świadczeniem na ich rzecz usług dodatkowych.

Eurofactor Polska S.A. oferuje rozwiązania faktoringowe dopasowane do specyfiki branży i skali działalności Klienta. Jest specjalistą w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu należnościami swoich Klientów.

Usługi Eurofactor Polska S.A. bazują na 2 podstawowych rodzajach faktoringu:

 • Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) - zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych wraz z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności.
 • Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) - zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę prowadzonej sprzedaży oraz finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych.

Kontakt

Eurofactor Polska S.A.
Budynek Business Garden, 6 piętro
ul. Żwirki i Wigury 18A,
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 560 74 40
www.eurofactor.pl

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku