Pakiet OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody innej osobie

Ochrona dla Ciebie i bliskich w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody innej osobie, za którą może się ona domagać odszkodowania. Może to być zarówno uszkodzenie mienia, np. zbicie szyby wystawowej w sklepie, zalanie mieszkania sąsiada, jak również uszkodzenie komuś ciała np. poparzenie lub złamanie nogi.

 • ubezpieczyciel może pokryć szkody do wysokości 100 000 zł
 • jesteś chroniony także w czasie amatorskiego uprawniania sportów
OC prywatne na terenie Polski

Ubezpieczenie działa na terenie całej Polski

24h na dobę

Możesz wybrać dodatkowe opcje ochrony dla:

 • osób wynajmujących nieruchomość od innej osoby
 • osób jeżdżących konno
 • właścicieli psów ras agresywnych
 • pełnoletnich osób bliskich

W jakich sytuacjach przyda Ci się ubezpieczenie?

Jadąc rowerem wjechałeś w zaparkowany samochód – uszkodziłeś lusterko.

Podczas zakupów w sklepie Twój przedszkolak potracił szklaną gablotkę, która przewróciła się i zniszczyła. Właściciel sklepu poprosił Cię o pokrycie szkody.

Zalałeś sąsiadowi mieszkanie. Sąsiad poprosił Cię o odszkodowanie.

Na stoku wjechałeś w innego narciarza. W efekcie ma skręcona rękę i uszkodzony kombinezon. Za poniesione szkody domaga się rekompensaty.

Nie odśnieżyłeś zimą chodnika przy swojej posesji i przechodzień złamał nogę. Oczekuje on odszkodowania za koszty leczenia.

Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich Osób bliskich

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, Twoje niepełnoletnie dzieci, posiadane przez Ciebie zwierzęta domowe (których nie trzymasz w celach hodowlanych lub handlowych), a także Twoją pomoc domową w zakresie wykonywanych przez nią obowiązków w Twoim domu.

Możesz również wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla pełnoletnich osób bliskich opisane niżej na stronie.

Dodatkowe opcje ochrony

Możesz wykupić dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe.

 • OC dla osób wynajmujących od innej osoby dom lub mieszkanie

  Za szkody wyrządzone w mieniu najmowanym.

 • OC dla osób jeżdżących rekreacyjnie konno

  Za szkody wyrządzone przez konie lub podczas jazdy konnej.

 • OC dla właścicieli psów ras agresywnych

  Za szkody przez nie wyrządzone.

 • OC dla pełnoletnich osób bliskich ubezpieczonego

  Za szkody przez nie wyrządzone. Osoby bliskie to np. małżonek, pełnoletnie dzieci, rodzice, dziadkowie, jeżeli pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wygodne opłacanie składki

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie.

Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana - miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Na filmie zobaczysz jak działa ubezpieczenie Pakiet OC. A szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w broszurze informacyjnej.

WYRZĄDZIŁEŚ SZKODĘ - CO DALEJ?

 • Przekaż osobie poszkodowanej numer Twojej polisy i kontakt do ubezpieczyciela.

 • Po zgłoszeniu przez nią szkody, skontaktujemy się z Tobą żeby potwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce.

 • Osoba poszkodowana otrzyma od nas odszkodowanie. Poinformujemy Cię o jego wysokości. Suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty.

SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna jest łączna dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem.
Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna jest pomniejszona o kwotę wypłacanego odszkodowania.

Zakres ochronySuma gwarancyjna w rocznym okresie ubezpieczenia
Naprawienie szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej 100 000 zł
Klauzule dodatkowe
(limity w ramach sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstała w ciągu roku)
OC Najemcy 10 000 zł (w odniesieniu do szkód w mieniu ruchomym)
50 000 zł (w odniesieniu do szkód w pozostałych rodzajach mienia)
OC dla osób jeżdżących rekreacyjnie konno 10 000 zł
OC dla właścicieli psów ras agresywnych 10 000
OC pełnoletnie osoby bliskie W ramach sumy gwarancyjnej
Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Ubezpieczony: osoba fizyczna

Składka ubezpieczeniowa jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym Pakiet OC.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty
Jak zgłosić roszczenie?

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia