Ochrona na wszelki wypadek

Ochrona na wszelki wypadek

Indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia ochronę w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody innej osobie, za którą może się ona domagać odszkodowania. Może to być zarówno uszkodzenie mienia, np. zbicie szyby wystawowej w sklepie, zalanie mieszkania sąsiada jak również uszkodzenie komuś ciała np. poparzenie lub złamanie nogi.

Ubezpieczenie dla Ciebie i innych domowników

Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich Osób bliskich

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, Twoje niepełnoletnie dzieci, posiadane przez Ciebie zwierzęta domowe * , a także pomoc domową w zakresie wykonywanych przez nią obowiązków w Twoim domu.
Możesz również wykupić dodatkowe ubezpieczenie opisane w klauzuli "Pełnoletnie Osoby bliskie", wówczas ochroną będą objęte Twoje Osoby bliskie pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym np. Twoje pełnoletnie dzieci, małżonek, dziadkowie.

Pokrycie szkód aż do 100 000 zł

Pokrycie szkód aż do 100 000 zł

Jeżeli wyrządzisz komuś szkodę, w ramach ubezpieczenia może zostać wypłacone tej osobie odszkodowanie. Suma gwarancyjna, do której Ubezpieczyciel może pokryć szkodę to aż 100 000 zł.

Ubezpieczenie w każdym miejscu w Polsce

Ubezpieczenie w każdym miejscu w Polsce

Ochrona obowiązuje na terenie całej Polski i działa 24h na dobę. Ubezpieczenie działa także w sytuacji, gdy wyrządzisz komuś szkodę podczas amatorskiego uprawiania sportów, np. wjedziesz w innego narciarza na oznakowanej trasie zjazdowej powodując zniszczenie jego kombinezonu lub zwichnięcie nadgarstka.

Szerszy zakres ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe klauzule indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb. Za dodatkową składką ubezpieczeniową ochroną ubezpieczeniową zostaną również objęte szkody wyrządzone w mieniu wynajmowanym, szkody powstałe z tytułu posiadania konia lub spowodowane podczas jazdy konnej, lub szkody wyrządzone przez psy ras agresywnych (np. amerykańskiego pit bulla terriera lub rottweilera).

Elastyczna składka

Ubezpieczenie możesz opłacać tak jak Ci wygodnie – w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

Zobacz, jak to działa

Szczegóły

Informacje prawne

  1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
  2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
    Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
    ul. Legnicka 48 bud. C-D
    54-202 Wrocław
  3. Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  4. Ubezpieczony: osoba fizyczna.

Składka ubezpieczeniowa jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym Pakiet OC.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty

Jak zgłosić szkodę lub roszczenie?

W przypadku wypadku ubezpieczeniowego skontaktuj się z Ubezpieczycielem:
801 300 515 ** lub +48 71 77 32 333 **

Zgłoszenie szkody lub roszczenia w godzinach 9.00 - 17.00

Pamiętaj! Powiadomienie o wypadku ubezpieczeniowym powinno być przekazane do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości.

** koszt połączenia wg stawki operatora

Zakup ubezpieczenia

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy udać się do placówki Banku Credit Agricole i zawrzeć umowę ubezpieczenia.

W celu uzyskania informacji dotyczących ubezpieczeń Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., prosimy o kontakt bezpośrednio z placówką bankową lub telefonicznie pod podanymi niżej numerami telefonów:
19 019 ** lub +48 71 354 90 09 **

Obsługa telefoniczna jest możliwa w dni robocze w godzinach 8:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Podczas połączenia należy wybrać 1. Obsługa Twoich produktów, 6. Ubezpieczenia.

** koszt połączenia wg stawki operatora

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku