EkoZysk IVSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EkoZysk IV.

125% udział we wzroście indeksu

EkoZysk IV to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, Twój udział w zysku wyniesie 125% po 5 latach. W przypadku spadku indeksu poniżej 90% wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 90% po 5 latach inwestycji.

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeżeli na koniec inwestycji, wartość indeksu będzie równa lub poniżej 90%, wówczas otrzymasz 90% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:
Wpłacona składka ubezpieczeniowa - pobrana opłata początkowa = zainwestowany kapitał
Minimalny zysk na koniec = 90% zainwestowanego kapitału
.

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk IV zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Na wartość indeksu pracują europejskie spółki z sektora zielonej gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, wybrane z szerszego indeksu - MSCI Europe IMI (MXEUIM Index). Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać. Zakres akcji jest określony przez dział MSCI ESG Research zgodnie z tzw. zielonymi kryteriami wyboru, które skupiają się na firmach oferujących produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia