Invest Medica IVSUBSKRYPCJA ZAKOŃCZONA

 

Invest Medica po raz czwarty

Invest Medica IV to już czwarta edycja ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym opartego o indeks europejskich spółek sektora ochrony zdrowia - STOXX Europe 600 Health Care.

100% udział we wzroście indeksu

Invest Medica IV to indywidualne ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu STOXX Europe 600 Health Care. Jeśli indeks wzrośnie, Ty zarobisz 100% średniego wzrostu z czterech kolejnych lat.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Kwota wpłaconej składki, po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie na koniec okresu inwestycji. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie równy 0 lub ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem: Wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków) x 100%.

Inwestycja w wyselekcjonowane spółki

Zysk z ubezpieczenia Invest Medica IV zależy od notowań indeksu giełdowego STOXX Europe 600 Health Care. Indeks ten reprezentuje spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu ogólnoświatowym, takie jak: GlaxoSmithKline, Novartis, Astrazeneca, Roche, czy Sanofi. Firmy te zostały wybrane z szerszego indeksu – STOXX Europe 600, który skupia czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. Raz na kwartał ta lista jest aktualizowana tak, by zapewnić możliwość stałego wzrostu indeksu.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia