Kredyt konsolidacyjny Kiedy życzysz sobie więcej

W Banku Credit Agricole słuchamy naszych Klientów i chcemy wesprzeć Cię w realizacji Twoich planów. Dlatego mamy dla Ciebie kredyt konsolidacyjny, w którym wszystkie swoje dotychczasowe kredyty możesz połączyć w jeden i płacić możliwie niższą ratę raz w miesiącu. Wygodnie, prawda?

Nawet 100 000 zł na Twoje plany

(wraz z kredytowanymi kosztami)

Decyzję otrzymasz nawet w 10 min

Dodatkowa gotówka dla Ciebie

Minimum formalności

Aplikacja Mobilna CA24

Wszystko o Twoim kredycie zawsze pod ręką

Kredytem możesz zarządzać on-line. Wszystkie informacje dostępne masz w aplikacji, gdziekolwiek jesteś. To proste!

Pobierz aplikację CA24 Mobile na swój telefon

Aplikacja na platformę Google PlayAplikacja na platformę App Store

Jak uzyskać kredyt?

Wygodnie złóż wniosek online - wstępną decyzję otrzymasz nawet w 10 minut!

Wstępna weryfikacja zdolności kredytowej Klienta przekazywana przez pracownika Call Center na podstawie danych udostępnionych przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej

Decyzja kredytowa wydawana jest nawet w ciągu 10 minut od momentu złożenia przez Klienta kompletnego wniosku o kredyt.

lub porozmawiaj na Messengerze z naszym czatbotem: KrEdytka

Wszystko o kredycie

Oprocentowanie i opłaty

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 24.06.2018 r. >>

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt, wystarczy, że przedstawisz:

 • dowód osobisty
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię dostarczenie odpowiednich dokumentów:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
emeryci:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
 • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub
 • kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
 • oraz kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu:
 • według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

Pytania i odpowiedzi

Z jakim tytułem dokonywać spłaty rat mojego kredytu?

Tytuł przelewu jest dowolny, ponieważ każdy rachunek kredytowy ma swój unikalny numer przypisany do konkretnej umowy kredytowej. Można więc wpisać przykładowo i dla porządku: "Spłata raty".

Tytuł przelewu jest dowolny, ponieważ każdy rachunek kredytowy ma swój unikalny numer przypisany do konkretnej umowy kredytowej. Można więc wpisać przykładowo i dla porządku: "Spłata raty".

Zobacz więcej

Czy mogę otrzymać kredyt jeśli pracuję za granicą?

Można otrzymać kredyt, jeśli dochód uzyskiwany jest za granicami kraju, Bank Credit Agricole może zaakceptować to źródło tylko w przypadku, jeśli dana firma posiada przedstawicielstwo w Polsce w celu weryfikacji zatrudnienia.

Zobacz więcej

Czy mogę połączyć klika kredytów w jeden, tak aby płacić jedną ratę?

TAK, zapraszamy do skorzystania z oferty kredytu konsolidacyjnego. Jeśli masz kilka kredytów, możesz zamienić je na jeden oraz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredytem konsolidacyjnym możesz zastąpić kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym i płacić jedną ratę w miesiącu (jeden termin i jedna kwota)

Zobacz więcej

Jaki jest minimalny okres zatrudnienia w przypadku ubiegania się o kredyt?

W przypadku ubiegania się o kredyt minimalny wymagany okres zatrudnienia (na czas nieokreślony lub określony) w danym zakładzie pracy wynosi 1 miesiąc.

Zobacz więcej

Czy należy mi się zwrot prowizji za udzielenie kredytu, jeżeli spłacę kredyt przed terminem wynikającym z umowy?

Informacja z 11 maja 2020 r. o zwrocie prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Jeśli spłacą lub spłacili Państwo kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie, zwrócimy Państwu część kosztów kredytu (prowizji) za okres, o który została skrócona umowa. Dotyczy to kredytów konsumenckich tj. pożyczki gotówkowej, pożyczki konsolidacyjnej, kredytu na zakup towarów lub usług, które są opisane w art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

Zwrot prowizji dotyczy kredytów zawartych i spłaconych po 18 grudnia 2011 r., czyli po wejściu w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z zastrzeżeniem:

 • dla kredytów spłaconych po 19 kwietnia 2020 r. - zwrot prowizji otrzymają Państwo automatycznie, do 14 dni od dnia, w którym spłacili Państwo kredyt. Nie muszą Państwo nic robić. Kwotę przekażemy na Państwa rachunek podany w umowie kredytu lub – jeśli w umowie nie było numeru rachunku – zwrot wyślemy przekazem pocztowym.
 • dla kredytów spłaconych przed 20 kwietnia 2020 r. – zwrócimy prowizję na podstawie Państwa reklamacji. Mogą ją Państwo złożyć listem na adres Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w placówce bankowej lub przez formularz reklamacji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do naszych placówek i do kontaktu telefonicznego pod numerem: 19 019 (koszt wg stawki operatora).

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www