Wszystko, co niezbędne w koncie AGRICOLE

Wszystko, co niezbędne

Konto AGRICOLE posiada wszystkie funkcje potrzebne Rolnikowi, jako przedsiębiorcy, do rozliczeń z urzędami, Agencjami, dostawcami i odbiorcami.

0 zł za konto i kartę w koncie AGRICOLE

0 zł za konto i kartę

Konto AGRICOLE i kartę możesz mieć za darmo. Wystarczy tylko, że masz u nas czynną umowę kredytu na działalność rolniczą lub co miesiąc wpłynie na Twoje konto min. 1 000 zł. Wydanie pierwszej karty płatniczej Visa Business Debit także jest darmowe.

Darmowe przelewy, wpłaty i wypłaty w koncie AGRICOLE

Darmowe przelewy, wpłaty i wypłaty

Przelewy w serwisie CA24 eBank i aplikacji CA24 Mobile masz darmowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z konta są za 0 zł. Wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce... również bez opłat!

Dostępne, jak chcesz - konto AGRICOLE

Dostępne, jak chcesz

Do Konta AGRICOLE masz całodobowy dostęp przez aplikację CA24 Mobile, CA24 Infolinia i CA24 eBank . Comiesięczne wyciągi z konta mogą być wysyłane pocztą bądź e-mailem, a bez opłat dostępny jest wyciąg elektroniczny w serwisie CA24 eBank.

Kto może założyć?

Konto AGRICOLE przeznaczone jest dla rolników indywidualnych, którzy mogą wygodnie otworzyć konto przez aplikację. Jak również dla rolników uzyskujących dochody z działów specjalnych rolnictwa, płacących podatek dochodowy w oparciu o normy szacunkowe dochodu rocznego.

Kredyt Agro w rachunku bieżącym

Do konta proponujemy kredyt odnawialny, w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Możesz mieć nawet 2 mln zł do wykorzystania, a na ich spłatę aż do 5 lat.

Karta – klucz do Twoich pieniędzy

Kartą Visa Business Debit , wydawaną do Konta AGRICOLE, możesz płacić w ponad 4 mln punktów handlowo-usługowych na całym świecie, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Oszczędności

Jeśli chcesz, żeby każda Twoja złotówka zarabiała, Bank Credit Agricole oferuje wiele rozwiązań, które nie dość, że gwarantują zysk, to pozostawiają Ci również swobodny dostęp do zgromadzonych środków. Poznaj ofertę produktów oszczędnościowych

Szczegóły

Opłaty i regulaminy

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane dla Rolników indywidualnych do otwarcia Konta AGRICOLE:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość właściciela/osób reprezentujących Klienta,
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego, tj:
  • aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego (nie starsze niż 3 miesiące) lub
  • zaświadczenie o opłaceniu SKŁADEK ubezpieczenia KRUS (nie starsze niż 3 miesiące) lub
  • zaświadczenie z terenowego biura ARiMR o zarejestrowaniu stada lub
  • aktualna decyzja Agencji o przyznaniu dopłat bezpośrednich albo ostatnia decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich i potwierdzenie złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie lub
  • umowa dzierżawy gruntów rolnych (w przypadku gdy obciążenie związane z podatkiem rolnym ponosi właściciel gruntu) lub
  • zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
   UWAGA: w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej w oparciu o normy szacunkowe dochodu rocznego.
 • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - jeśli dotyczy (dopuszczalna forma: NIP-4 decyzja, NIP-5 potwierdzenie, VAT -5/VAT 5UE - potwierdzenie rejestracji płatnika VAT)
 • Inne dokumenty wymagane przez Bank jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub są niezbędne do ustalenia właściwej reprezentacji Klienta w Banku.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku