Pakiet na Wypadki - indywidualne ubezpieczenie NNW Kompleksowa pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet na Wypadki to ubezpieczenie, które zapewni Tobie i Twoim bliskim szeroką ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków: złamań kości, uszczerbku na zdrowiu oraz trwałego inwalidztwa.

 • dzięki wypłaconym świadczeniom łatwiej poradzisz sobie w trudnych chwilach
 • z pakietem assistance szybciej wrócisz do formy
 • ubezpieczając siebie i bliskich zapłacisz niższą składkę za ubezpieczenie
 • możesz ubezpieczyć osoby dorosłe w wieku 18 – 70 lat oraz dzieci w wieku 3 – 18 lat
Ochrona NNW na całym świecie

Na całym świecie

7 dni w tygodniu

24 h na dobę

365 dni w roku

Oferta Powitalna Ubezpieczenia 2024

15% niższa składka przez pierwsze 6 miesięcy, wystarczy tylko, że:

 • masz Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie VIP nie dłużej niż 3 miesiące,
 • zgodzisz się na otrzymywanie ofert marketingowych od nas i podmiotów, które z nami współpracują
 • zawrzesz umowę ubezpieczenia Pakiet Życie.

Dobierz ubezpieczenie do
swoich potrzeb

Możesz skorzystać z jednego z dwóch wariantów Pakietu na Wypadki dla osób dorosłych – Podstawowego i Rozszerzonego oraz Wariantu Szkolnego - dla dzieci.
Warianty różnią się zakresem i wysokością sumy ubezpieczenia. W Wariancie Rozszerzonym suma ubezpieczenia możewynieść nawet 50 000 zł.

  Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia
Ryzyko Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony Wariant Szkolny

Uszczerbek na zdrowiu

25 000 zł

50 000 zł

25 000 zł

Całkowite i trwałe inwalidztwo

25 000 zł

50 000 zł

25 000 zł

Złamanie kości

Złamanie kategorii A

1 000 zł

2 000 zł

500 zł

Złamanie kategorii B

500 zł

1 000 zł

250 zł

Złamanie kategorii C

250 zł

500 zł

125 zł

Bogaty pakiet świadczeń assistance

W zależności od wariantu ubezpieczenia możesz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń assistance. Dzięki niemu będziesz mógł pokryć koszty koniecznego sprzętu ortopedycznego, czy też rehabilitacji. Wszystko po to, aby szybciej wrócić do zdrowia. Możesz również skorzystać z usługi pomocy domowej, a także zasięgnąć drugiej opinii medycznej.

Świadczenia Assistance dla dorosłych Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony

Rehabilitacja w przypadku hospitalizacji na skutek NW

brak

3 000 zł

Zakup sprzętu ortopedycznego przepisanego przez lekarza, w przypadku hospitalizacji na skutek NW

1 000 zł

3 000 zł

Pomoc psychologa lub pomoc domowa w przypadku hospitalizacji na skutek NW

brak

2 razy

Telefoniczna konsultacja lekarska, organizacja drugiej opinii lekarskiej, infolinia medyczna

bez limitów

bez limitów

Z myślą o dzieciach

Pakiet na Wypadki w Wariancie Szkolnym to ochrona dla Twoich dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzięki ubezpieczeniu, dzieci będą chronione na wypadek złamań wszystkich kości.
Będą też mogły skorzystać z pakietu świadczeń assistance. To szeroka pomoc powypadkowa obejmująca wizytę lekarza, rehabilitację, jak również wsparcie w nauce w razie potrzeby. Świadczenia assistance realizowane są na terenie Polski.

Świadczenia Assistance dla dzieci Wariant Szkolny

Wizyta lekarza pierwszego kontaktu

500 złjedno świadczenie

Wizyta pielęgniarki

400 złjedno świadczenie

Zakup sprzętu ortopedycznego przepisanego przez lekarza, w przypadku hospitalizacji na skutek nieszczęśliwego wypadku lub po złamaniu kości

1 000 złjedno świadczenie

Rehabilitacja w przypadku hospitalizacji na skutek nieszczęśliwego wypadku

1 000 złjedno świadczenie

Korepetycje

5 hjedno świadczenie

Na życzenie: infolinia medyczna

bez limitów

Ochrona już od 44 groszy dziennie

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Pakiecie na Wypadki jest bardzo szeroki, ale ubezpieczenie kosztuje już od 13 zł miesięcznie. Dla miesiąca liczącego 30 dni to tylko 44 gr dziennie. Jeśli ubezpieczysz jeszcze kogoś ze swoich bliskich, składka za osobę będzie niższa.

Składka miesięczna za jednego Ubezpieczonego
Tabela składek Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony Wariant Szkolny

Jeżeli wariant obejmuje tylko jednego Ubezpieczonego

13 zł

27 zł

10 zł

Jeżeli wariant obejmuje więcej niż jednego Ubezpieczonego

11 zł

23 zł

9 zł

Zobacz, jak działa ubezpieczenie

Na filmie zobaczysz jak działa ubezpieczenie Pakiet na Wypadki. A szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w broszurze informacyjnej.

Wygodne opłacanie składki

Składkę za ubezpieczenie możesz płacić wygodnie, bo automatycznie.

Może być pobierana z Twojego konta osobistego lub z rachunku karty kredytowej w naszym banku. Możesz też wybrać okres za jaki będzie pobierana - miesiąc, kwartał, pół roku lub też rok.

CO ZROBIĆ, GDY DOSZŁO DO NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU?

 • Poddaj się leczeniu, aby zminimalizować skutki wypadku

 • Powiadom ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia tak szybko, jak to możliwe, najlepiej do 14 dni od daty wypadku. Pamiętaj, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat

  Skontaktuj się z ubezpieczycielem pod nr telefonu: 801 300 515 lub +48 71 77 32 333 (koszt wg stawki operatora)

 • Skompletuj dokumentację wskazaną przez ubezpieczyciela

 • Jeśli to potrzebne, skorzystaj z pomocy assistance (zakup sprzętu ortopedycznego, pomoc psychologa, pomoc domowa, infolinia medyczna)

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie

Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet na Wypadki. Wysokość stawek za ubezpieczenie wskazana jest w: Tabeli składek Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.(CATU).

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Dokumenty
Jak zgłosić roszczenie?

KATEGORIE ZŁAMAŃ

Złamania - kategoria A

Kości czaszki(wyłącznie podstawy), z wyjątkiem sklepienia i twarzoczaszki

Kości miednicy z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej, kulszowej oraz ogonowej

Kości w obrębie stawu biodrowego(panewka stawu, nasady bliższej, kości udowej, krętarze, złamania pod- i nadkrętarzowe) oraz kości talerza biodrowego

Kości kręgosłupa(wyłącznie komprezyjne złamanie złamanie kręgu), z wyjątkiem wyrostków kolczastych i poprzecznych

Kości udowej

Złamania - kategoria B

Kości piętowej

Kości ramiennej lub przedramiennej

Kości podudzia

Kości rzepki

Złamania - kategoria C

Wszystkie pozostałe złamania kości niesklasyfikowane w kategorii złamań A oraz B

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia