• stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty ;
  • stopa zmienna - wysokość oprocentowania może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku