Zyskowna Piątka Amundi IIUbezpieczenie na życie i dożycie z premią

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w specjalnie dobrane fundusze inwestycyjne z grupy Amundi. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Zyskowna Piątka Amundi II. Masz do wyboru dwa warianty produktu. W ramach jednej subskrypcji możesz zawrzeć oba warianty ubezpieczenia:

 1. możesz wybrać 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i udział w zysku ze zwrotu indeksu, który wynosi 90%
  lub
 2. dopuszczasz ochronę swojego kapitału w wysokości 90% na koniec okresu ubezpieczenia, przy udziale w zysku ze zwrotu indeksu, który wynosi aż 160%.

Nawet 160% udział we wzroście indeksu

Zyskowna Piątka Amundi II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% Index, który jest częścią aktywów (not), w jakie inwestuje Ubezpieczyciel.

Jeśli wartość końcowa indeksu będzie większa lub równa 100% wartości początkowej indeksu, Twój udział w zysku (premia) wyniesie:

 • 90% (dla wariantu z 100% ochroną kapitału) po 5 latach okresu ubezpieczenia
  albo
 • 160% (dla wariantu z 90% ochroną kapitału) po 5 latach okres ubezpieczenia

Jeśli indeks spadnie poniżej wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału:

 1. Dla wariantu z 100% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
  Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie poniżej 100% jego wartości początkowej, wtedy świadczenie z tytułu dożycia wynosie 100% składki inwestowanej.
 2. Dla wariantu z 90% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
  Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie równa lub wyższa niż 90%, a niższa niż 100% wartości początkowej to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: świadczenie gwarantowane w wysokości 90% składki inwestowanej + premię w wysokości od 0 do 10%.

Jeżeli końcowa wartość indeksu jest niższa niż 90% jego wartości początkowej, to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: 90% składki inwestowanej.

Ochrona 90% albo 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji wartość indeksu będzie poniżej wartości początkowej, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 90% albo 100% inwestowanej składki, w zależności od wariantu ubezpieczenia, który wybrałeś.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, gdy nie zrezygnujesz wcześniej z ubezpieczenia.
Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (stanowiący opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana).

Inwestycja w indeks zbudowany z funduszy Amundi STARS

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zyskowna Piątka Amundi II zależy od notowań indeksu giełdowego: CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% Index.

Na wartość indeksu pracują wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne Amundi, które otrzymały gwiazdy w swojej kategorii od niezależnej firmy konsultingowej MorningStar.
Indeks wdraża strategię bezwzględnego zwrotu, która ma na celu zapewnienie dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od warunków rynkowych, a jednocześnie jest ukierunkowana na roczny zwrot indeksu przewyższający określony benchmark: EONIA + 3% oraz kontrolowane ryzyko z poziomem zmienności, który nie przekracza 3,5%.

Zarządzający indeksem dokonują alokacji zainwestowanych środków pomiędzy pięcioma dostępnymi funduszami Amundi STARS:

 1. First Eagle Amundi Income Builder,
 2. Amundi Funds Abs. Return Multi-Strategy,
 3. Amundi Funds Emerging Markets Bond,
 4. Amundi Funds Bond Global Aggregate,
 5. Amundi Funds Bond Euro High Yield.

Osoby, które zarządzają indeksem wybierają do portfela raz na kwartał 3 fundusze, które pracują w danym momencie na najlepszy wynik i wskazują na dobry zwrot w przyszłym kwartale.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.
W skład noty oprócz indeksu CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% wchodzą również „zielone obligacje” emitowane przez Credit Agricole CIB (CACIB). Zielone obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia