Indeksy Świata

Inwestycja zakończona

Z dniem 24 sierpnia 2015 roku zakończył się 3-letni okres produktu strukturyzowanego "Indeksy Świata".

Pomimo bardzo dobrych wyników indeksu EuroStoxx 50 (SX5E) przez cały czas inwestycji (w każdym dniu obserwacji indeks odnotował wzrost wartości ceny powyżej 7,5% w stosunku do wartości początkowej), indeksy WIG 20 i S&P BRIC 40 nigdy nie osiągnęły docelowego wzrostu wartości w dniach obserwacji. W związku z tym suma kuponów na koniec 3-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest równa 0% wartości wpłaconej składki, a zatem inwestycja kończy się zwrotem 100% zainwestowanego kapitału , zgodnie z konstrukcją produktu. Szczegółowe informacje na temat wyników poszczególnych indeksów można znaleźć w zakładce Notowania.

Notowania

Formuła produktu strukturyzowanego Indeksy Świata polega na badaniu poziomu wzrostu 3 światowych indeksów giełdowych: S&P BRIC 40 Euro, SX5E (Euro Stoxx 50) oraz WIG 20.

Przez 3 lata, co roku sprawdzamy procentową zmianę wartości każdego z indeksów w stosunku do jego wartości początkowej. Wartość początkowa wyliczona jest dla każdego z indeksów na podstawie średniej arytmetycznej wartości tego indeksu z dni 16, 17, 20, 21 i 22 sierpnia 2012 roku. Wartość początkową każdego z indeksów przyjmujemy jako T0 = 100%.

SX5E WIG20 S&P BRIC 40
Data Wartość Wartość Wartość
16/08/20122456,532343,942304,62
17/08/20122471,532313,692315,60
20/08/20122466,322281,862295,19
21/08/20122490,272299,362273,59
22/08/20122452,732279,152261,17
2467,476 2303,600 2290,034

Jeśli w danym roku każdy z trzech indeksów osiągnie lub przekroczy poziom 107,5% swojej wartości początkowej, to za dany rok otrzymasz na koniec inwestycji kupon (oprocentowanie) w wysokości 10%. Kupony będą sumowane na koniec 3 letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej i wyznaczą poziom zysku, który może wynieść nawet 30% od wartości wpłaconej składki

Dane z obserwacji wartości indeksów po I-szym roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 16 sierpnia 2013 Zmiana wartości
SX5E2467,4762854,27 115,68%
WIG202303,6002445,6 106,16%
S&P BRIC 402290,0342074,02 90,57%
Zysk za pierwszy rok 0%

Po pierwszym roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po pierwszym roku wynosi 0%.

Dane z obserwacji wartości indeksów po II-gim roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 18 sierpnia 2014 Zmiana wartości
SX5E2467,4763073,45 124,56%
WIG202303,6002448,73 106,30%
S&P BRIC 402290,0342356,03 102,88%
Zysk za drugi rok 0%

Po drugim roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po drugim roku wynosi 0%.

Dane z obserwacji wartości indeksów po III roku inwestycji

Indeks Wartość początkowa 17 sierpnia 2015 Zmiana wartości
SX5E2467,4763497,9 141,76%
WIG202303,6002174,11 94,38%
S&P BRIC 402290,0342353,61 102,78%
Zysk za trzeci rok 0%

Po trzecim roku zmiana wartości dwóch z trzech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po trzecim roku wynosi 0%.

Pomimo bardzo dobrych wyników indeksu EuroStoxx 50 (SX5E) przez cały czas inwestycji (w każdym dniu obserwacji indeks odnotował wzrost wartości ceny powyżej 7,5% w stosunku do wartości początkowej), indeksy WIG 20 i S&P BRIC 40 nigdy nie osiągnęły docelowego wzrostu wartości w dniach obserwacji.
W związku z tym suma kuponów na koniec 3-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest równa 0% wartości wpłaconej składki.

Szczegóły subskrypcji
 • Minimalna kwota inwestycji 1000 zł.
 • Możesz zawrzeć dowolną ilość ubezpieczeń o łącznej wartości do 1 000 000 zł.
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 2.07 do 13.08.2012,
  • okres inwestycji trwa 3 lata i 10 dni - od 14.08.2012 do 24.08.2015,
  • wartość początkowa indeksów - średnia arytmetyczna z poziomu każdego z indeksów w dniach 16,17,20,21 i 22.08.2012
  • coroczne obserwacje wartości indeksów: 16.08.2013, 18.08.2014, 17.08.2015
 • Produkt w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - możliwość ustanowienia osób Uposażonych . W razie wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby te są aktualnie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres inwestycji - od 14.08.2012 do 24.08.2015.
 • Brak prowizji i opłat za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Zysk z inwestycji obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji.
 • Środki wpłacone podczas subskrypcji są oprocentowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółową prezentację produktu .

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia