Zielona Planeta IIUbezpieczenie na życie i dożycie z Premią

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z Eurostrefy, które dbają o środowisko naturalne. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta II.

120% udział we wzroście indeksu

Zielona Planeta II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50), który jest częścią aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel. Jeśli indeks wzrośnie, do lub ponad zakładaną wartość początkową, Twój udział w zysku wyniesie 120% po 5 latach. W przypadku spadku indeksu poniżej 90% wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 90% po 5 latach inwestycji. Trzecim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy wartość indeksu będzie pomiędzy 90% a 100% jego wartości początkowej wtedy otrzymasz kwotę gwarantowaną (90% składki inwestowanej) powiększoną o Premię z przedziału od 0% do 10%.

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o Wskaźnik kosztu obsługi Umowy ubezpieczenia, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeżeli na koniec inwestycji, wartość indeksu będzie poniżej 90% wartości początkowej, wówczas otrzymasz 90% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:

Wpłacona składka ubezpieczeniowa - Wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% zainwestowanego kapitału.
.

Inwestycja w zielone spółki z Eurostrefy

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta II zależy od notowań Certyfikatu, którego jedną z części stanowi indeks giełdowy Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50). Na wartość indeksu pracuje 50 płynnych spółek ze strefy euro o zasięgu ogólnoświatowym, wybranych z szerszego indeksu - Euronext Eurozone 300 index. Spółki przechodzą szczegółową selekcję poprzez zastosowanie kryteriów środowiskowych przez niezależną firmę Vigeo Eiris. Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania Certyfikatu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jego wartości.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia