Zielona Planeta IIUbezpieczenie na życie i dożycie z Premią

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z Eurostrefy, które dbają o środowisko naturalne. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta II.

120% udział we wzroście indeksu

Zielona Planeta II to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50), który jest częścią aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel. Jeśli indeks wzrośnie, do lub ponad zakładaną wartość początkową, Twój udział w zysku wyniesie 120% po 5 latach. W przypadku spadku indeksu poniżej 90% wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 90% po 5 latach inwestycji. Trzecim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy wartość indeksu będzie pomiędzy 90% a 100% jego wartości początkowej wtedy otrzymasz kwotę gwarantowaną (90% składki inwestowanej) powiększoną o Premię z przedziału od 0% do 10%.

Ochrona 90% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o Wskaźnik kosztu obsługi Umowy ubezpieczenia, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeżeli na koniec inwestycji, wartość indeksu będzie poniżej 90% wartości początkowej, wówczas otrzymasz 90% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:

Wpłacona składka ubezpieczeniowa - Wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% zainwestowanego kapitału.
.

Inwestycja w zielone spółki z Eurostrefy

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zielona Planeta II zależy od notowań Certyfikatu, którego jedną z części stanowi indeks giełdowy Euronext Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50). Na wartość indeksu pracuje 50 płynnych spółek ze strefy euro o zasięgu ogólnoświatowym, wybranych z szerszego indeksu - Euronext Eurozone 300 index. Spółki przechodzą szczegółową selekcję poprzez zastosowanie kryteriów środowiskowych przez niezależną firmę Vigeo Eiris. Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania Certyfikatu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jego wartości.

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia