Nasza ugruntowana pozycja eksperta rynku pieniężnego i walutowego oraz dostęp do globalnych linii biznesowych Crédit Agricole pozwala nam oferować bogaty wybór produktów powiązanych z walutą polską i walutami obcymi. Oferujemy produkty skarbowe, jak również produkty zarządzania ryzykiem finansowym. Nasza oferta umożliwia dobór elastycznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.

Lokaty terminowe

W Credit Agricole Bank Polska S.A. zarządzanie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstwa jest ułatwione dzięki możliwości wyboru lokat w wielu walutach, ze wskazaniem wielu terminów ważności. Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mają do dyspozycji lokaty o okresie trwania dopasowanym do indywidualnych potrzeb. Posiadanie rachunku firmowego w naszym Banku daje możliwość zakładania wszystkich rodzajów lokat w dowolnej ilości za pomocą naszego systemu transakcyjnego CA24 Biznes.

Korzystne lokowanie nadwyżek finansowych, przy zachowaniu pełnej dostępności środków, jest możliwe dzięki lokatom jednodniowym. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie wszystkich rodzajów lokat. Mamy elastyczne podejście do Klienta, w związku z czym dla lokat negocjowanych wysokość oprocentowania jest każdorazowo ustalana indywidualnie z naszymi dealerami rynku pieniężnego.

Wymiana walut

Zarządzanie ryzykiem walutowym w rozliczeniach międzynarodowych w walutach wymienialnych, możliwe jest dzięki dedykowanym produktom i profesjonalnemu wsparciu naszych doświadczonych dealerów rynku walutowego.

Kursy wymiany proponowane przez naszych dealerów mogą być indywidualnie negocjowane w oparciu o aktualny kurs walutowy.

Wśród instrumentów związanych z transakcjami wymiany walutowej w naszej ofercie znajdują się między innymi następujące transakcje:

  • FX Spot,
  • FX Forward,
  • Opcje walutowe.

Inne produkty rynków finansowych

W oparciu o nasze wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w działalności na rynkach kapitałowych oferujemy produkty zoptymalizowane pod kątem potrzeb i możliwości Klienta.

Klienci w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań mają możliwość wyboru spośród oferowanych instrumentów rynku kapitałowego, w tym m.in.:

  • Instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów umożliwiających zabezpieczenie przed:
    • ryzykiem walutowym: FX Forward. Opcje walutowe,
    • ryzykiem zmiany stopy procentowej: Basis Swap, FRA, IRS, CIRS, FX Swap, Opcje.
  • Zakupu i sprzedaży bonów i obligacji skarbowych na rynku pierwotnym i wtórnym.

FX CALL - platforma walutowa

Platforma FX CALL jest narzędziem dla Klientów korporacyjnych do zawierania on-line za pośrednictwem Internetu transakcji walutowych w Credit Agricole Bank Polska S.A. Przyjazna w obsłudze, Platforma efektywnie wspomaga profesjonalne zarządzanie transakcjami walutowymi.

Za pośrednictwem Platformy można zawierać transakcje walutowe w złotych (PLN), innych walutach europejskich oraz dolarze amerykańskim (USD). Rozliczenie transakcji jest możliwe na datę dzisiejszą, dzień następny lub na spot (dwa dni robocze po zawarciu transakcji). Transakcje rozliczane są na rachunkach prowadzonych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Użytkownicy platformy FX CALL otrzymują dostęp do bieżących komentarzy rynkowych publikowanych przez bank Credit Agricole.


Więcej na temat bezpieczeństwa i warunków korzystania z platformy FX Call

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku