Nasza ugruntowana pozycja eksperta rynku pieniężnego i walutowego oraz dostęp do globalnych linii biznesowych Crédit Agricole pozwala nam oferować bogaty wybór produktów powiązanych z walutą polską i walutami obcymi. Oferujemy produkty skarbowe, jak również produkty zarządzania ryzykiem finansowym. Nasza oferta umożliwia dobór elastycznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.

Lokaty terminowe

W Credit Agricole Bank Polska S.A. zarządzanie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstwa jest ułatwione dzięki możliwości wyboru lokat w wielu walutach, ze wskazaniem wielu terminów ważności. Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mają do dyspozycji lokaty o okresie trwania dopasowanym do indywidualnych potrzeb. Posiadanie rachunku firmowego w naszym Banku daje możliwość zakładania wszystkich rodzajów lokat w dowolnej ilości za pomocą naszego systemu transakcyjnego CA24 Biznes.

Korzystne lokowanie nadwyżek finansowych, przy zachowaniu pełnej dostępności środków, jest możliwe dzięki lokatom jednodniowym. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie wszystkich rodzajów lokat. Mamy elastyczne podejście do Klienta, w związku z czym dla lokat negocjowanych wysokość oprocentowania jest każdorazowo ustalana indywidualnie z naszymi dealerami rynku pieniężnego.

Wymiana walut

Zarządzanie ryzykiem walutowym w rozliczeniach międzynarodowych w walutach wymienialnych, możliwe jest dzięki dedykowanym produktom i profesjonalnemu wsparciu naszych doświadczonych dealerów rynku walutowego.

Kursy wymiany proponowane przez naszych dealerów mogą być indywidualnie negocjowane w oparciu o aktualny kurs walutowy.

Wśród instrumentów związanych z transakcjami wymiany walutowej w naszej ofercie znajdują się między innymi następujące transakcje:

  • FX Spot
  • FX Forward
  • FX Swap
  • Opcje walutowe

Inne produkty rynków finansowych

W oparciu o nasze wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w działalności na rynkach finansowych oferujemy produkty zoptymalizowane pod kątem potrzeb i możliwości klienta.

Klienci w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań mają możliwość wyboru spośród oferowanych instrumentów rynku finansowego, w tym m.in.:

  • instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów umożliwiających zabezpieczenie przed:
    • ryzykiem walutowym
    • ryzykiem zmiany stopy procentowej
  • zakupu i sprzedaży bonów i obligacji skarbowych

FX CALL - platforma walutowa

Platforma FX CALL jest nowoczesnym, przyjaznym i bezpiecznym narzędziem wspomagającym profesjonalne zarządzanie ryzykiem walutowym.
Platforma umożliwia klientom korporacyjnym Banku zawieranie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu transakcji walutowych FX Spot i FX Forward.

Za pomocą Platformy można zawierać transakcje w obrębie szerokiego wachlarza par walutowych obejmującego kluczowe waluty (EUR, USD, GBP, CHF, JPY), waluty skandynawskie (NOK, DKK, SEK), jak również inne waluty (AUD, CAD, CZK, HUF) do polskiego złotego, a także kursy krzyżowe tych walut. Transakcje rozliczane są bezpośrednio na rachunkach prowadzonych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zakres usług świadczonych poprzez Platformę FX CALL określa właściwa dokumentacja.

Więcej na temat bezpieczeństwa i warunków korzystania z platformy FX CALL

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku