Serwis CA24 eBank

Chcę zapłacić za zakupy przez Internet - w jaki sposób aktywować usługę płatności online?

Aby korzystać z usługi Przelew Online nie musisz aktywować usługi. Usługa ta jest włączona dla wszystkich posiadaczy i współposiadaczy konta, którzy posiadają jedną z poniższych metod autoryzacji:

 • token
 • hasła SMS

Jeśli posiadasz jedyne hasło statyczne zapraszamy do najbliższej placówki bankowej, gdzie będziesz mógł wybrać jedną z powyższych metod autoryzacji i korzystać z usługi Przelew Online.

Zobacz więcej

Co mam zrobić, jeśli mój token nie wyświetla już żadnej cyferki?

Prawdopodobnie token zepsuł się lub wyczerpała się jego bateria. Należy wymienić token na nowy. W tym celu należy udać się do dowolnej placówki Banku z tokenem, a nasz Doradca na miejscu dokona jego bezpłatnej wymiany na nowy. Token, bez względu na datę ważności, może zostać zamieniony na inny sposób autoryzacji, jakim są hasła SMS.

Zobacz więcej

Co należy zrobić, aby móc korzystać z haseł SMS do autoryzacji dyspozycji?

Jeżeli do tej pory korzystałeś z tokena i jest on nadal ważny (data ważności tokena jest widoczna na jego odwrocie):

 • Odwiedź naszą placówkę bankową ,
 • Złóż dyspozycję uruchomienia haseł SMS Będziesz przy tym proszony o zwrot tokena.

Jeśli Twój token utracił ważność lub nie korzystałeś z tokena:

 • Złóż dyspozycję uruchomienia haseł SMS za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24, jeżeli masz nadany telekod, zadzwoń pod numer:
  • 19 019*, jeżeli jesteś właścicielem konta dla osób fizycznych,
  • 801 33 36 66*, jeżeli jesteś właścicielem Konta Biznes.
 • Jeżeli nie masz telekodu - zapraszamy do placówki bankowej.

Aby móc korzystać z haseł SMS, należy posiadać aktywny serwis tekstowy CA24 . Jeżeli do tej pory z niego nie korzystałeś, zostanie on uruchomiony wraz z hasłami SMS przez doradcę. Po uruchomieniu serwisu tekstowego, należy go aktywować poprzez wysłanie sms-a o treści AKTYWUJ pod numer telefonu 697 088 066*. O uruchomieniu usługi, a także o konieczności jej aktywacji zostaniesz poinformowany przez Doradcę.

* koszt połączenia to koszt rozmowy lokalnej zgodny z taryfą Twojego operatora

Zobacz więcej

Co należy zrobić po zmianie identyfikatora?

Przy najbliższym logowaniu w polu "Identyfikator" należy wpisać nowy identyfikator, a w polu "Klucz", w zależności od stosowanego sposobu autoryzacji:

 • hasło
 • hasło i aktualne wskazanie tokena (jeśli korzystasz z tokena).

Dalej obsługa przebiega już standardowo.

Zobacz więcej

Co oznacza opcja "Odbiorca zaufany"?

Dodając odbiorcę przelewu, istnieje możliwość zaznaczenia pola "Odbiorca zaufany". Pozwala to na składanie dyspozycji przelewu bez konieczności potwierdzania ich kluczem lub hasłem sms.

Odbiorcę zaufanego można zdefiniować:

Zobacz więcej

Co oznacza pojęcie limit operacji jednorazowych i limit operacji dziennych?

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa każdy Klient korzystający z dostępu do konta przez Internet, może ustalić indywidualne limity kwotowe dotyczące transakcji wykonywanych w tym serwisie:

 • limit pojedynczej transakcji, który określa maksymalną kwotę jednorazowej operacji wykonywanej przez Internet,
 • limit dzienny, który określa maksymalną kwotę wszystkich operacji internetowych realizowanych jednego dnia za pośrednictwem Internetu.
Zobacz więcej

Co się stanie, jeżeli kilka razy wprowadzę nieprawidłowo hasło SMS?

Trzy nieprawidłowe próby zatwierdzenia dyspozycji hasłem SMS zablokują dostęp do serwisu internetowego CA24. Dostęp do konta przez Internet można odblokować telefonicznie (niezbędny jest telekod) i w placówkach Credit Agricole Polska S.A.

Zobacz więcej

Co to jest hasło SMS?

Hasło SMS to jednorazowy kod, wysyłany w treści wiadomości SMS przez bank użytkownikowi serwisu internetowego CA24. Hasło to służy do zatwierdzenia dyspozycji w serwisie. Hasło SMS wysyłane jest pod wskazany wcześniej przez Klienta numer telefonu.

Zobacz więcej

Co to jest identyfikator?

Służy do jednoznacznej identyfikacji klienta podczas logowania do serwisu internetowego CA24 eBank. Jeden klient (bez względu na liczbę posiadanych przez siebie produktów) zawsze posługuje się jednym identyfikatorem.

Jeżeli konto zostało otwarte 22 września 2019 r. lub później, to jest to ciąg ośmiu cyfr (np.11111111).

Jeżeli konto zostało otwarte przed 22 września 2019 r., to jest to ciąg cyfr i liter (np. aaaa111).

Zobacz więcej

Co to jest KLUCZ?

KLUCZ jest to element autoryzacji w systemie internetowym CA24. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu autoryzacji, składa się on z:

 • hasła ustalonego przez Klienta i wskazania tokena, jeśli użytkownik posługuje się tokenem ,
 • wyłącznie hasła, jeżeli użytkownik nie korzysta z tokena,
 • wyłącznie hasła ustalonego przez użytkownika serwisu internetowego CA24, dotyczy tylko ekranu "Logowanie" - jeżeli użytkownik jako sposób autoryzacji wybrał jednorazowe hasła SMS.

Klucz służy do logowania, potwierdzania i akceptowania dyspozycji złożonych w serwisie internetowym CA24. W przypadku użytkowników serwisu internetowego CA24 korzystających z haseł SMS, zatwierdzanie dyspozycji innych niż logowanie do serwisu internetowego następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu wysłanego na numer telefonu tego użytkownika.

Zobacz więcej

Co to jest TOKEN i do czego służy?

TOKEN to elektroniczne urządzenie generujące co minutę nowy 6-cyfrowy kod, który służy do autoryzacji Klienta serwisie internetowym CA24.
Więcej o tokenie

Zobacz więcej

Czy blokada hasła w nowym serwisie internetowym zablokuje również dostępy w poprzedniej wersji serwisu?

Tak, nowy i poprzedni serwis internetowy CA24 są powiązane. Transakcje wykonane w nowym serwisie są wiążące.

Zobacz więcej

Czy korzystanie z dostępu do konta przez Internet jest bezpieczne?

Tak. Wielostopniowy system zabezpieczeń i ochrony danych gwarantuje absolutną dyskrecję i bezpieczeństwo transakcji dokonywanych serwisie internetowym.

Więcej o bezpieczeństwie

Zobacz więcej

Czy mam możliwość powrotu do starego wyglądu?

W celu skorzystania z poprzedniej wersji serwisu internetowego, należy zalogować się do nowej wersji wybrać przycisk ‘poprzednia wersja CA24’.

Zobacz więcej

Czy mogę obsługiwać w serwisie mój rachunek firmowy?

Tak. Jeżeli jesteś posiadaczem wyłącznie rachunku firmowego po zalogowaniu się widoczny będzie właśnie ten rachunek. Jeśli natomiast jesteś posiadaczem konta indywidualnego i firmowego po zalogowaniu widoczny będzie rachunek indywidualny. W celu przełączenia się na rachunek firmowy należy w prawym górnym rogu w polu Imię i Nazwisko zmienić kontekst.

Zobacz więcej

Czy mogę wyłączyć kategoryzowanie płatności?

Nie, nie można wyłączyć kategoryzowania płatności w Serwisie internetowym CA24 eBank.

Zobacz więcej

Czy można dwa razy wpisać to samo hasło SMS?

Każde hasło SMS może zostać wykorzystane tylko raz. Po wprowadzeniu hasła SMS, dla realizacji następnej dyspozycji zostanie wysłane pod wskazany numer telefonu nowe hasło.

Zobacz więcej

Czy można dwa razy wpisywać to samo wskazanie tokena?

Każde wskazanie tokena może zostać wykorzystane raz. Po jego wprowadzeniu dla realizacji następnej operacji należy poczekać na kolejne wskazanie TOKENA .

Zobacz więcej

Czy można zobaczyć nowy serwis internetowy w wersji demonstracyjnej?

Czy mój stary identyfikator oraz klucz obowiązują w nowym serwisie?

Tak, dane do logowania nie zmieniają się. Jedyną zmianą jest konieczność wyboru obrazka bezpieczeństwa, co będzie miało miejsce podczas pierwszego logowania do nowej bankowości internatowej.

Zobacz więcej

Czy nowy serwis jest dobrze zabezpieczony?

W nowym serwisie stosujemy zabezpieczenia, które są zgodne z obowiązującymi wymogami i skonstruowane w taki sposób, żeby zagwarantować klientom maksimum bezpieczeństwa. Logowanie do serwisu internetowego jest dwukrokowe - klient najpierw podaje identyfikator, następnie zapoznaje się z obrazkiem bezpieczeństwa, który wyświetlany jest po wpisaniu loginu i dopiero po sprawdzeniu zgodności obrazka podaje hasło do serwisu. Używamy również nowego certyfikatu bezpieczeństwa - przy każdym logowaniu zachęcamy do upewnienia się, czy obok adresu strony znajduje się zielona kłódka. Po kliknięciu na nią można sprawdzić szczegóły certyfikatu. Oprócz zabezpieczeń wykorzystywanych podczas procesu logowania dbamy również o bezpieczeństwo w trakcie korzystania z bankowości internetowej. Po pięciu minutach bezczynności Klient zostaje wylogowany automatycznie. W dowolnym czasie można też sprawdzić ostatnie logowania i autoryzacje ostatnio wykonanych transakcji.

Zobacz więcej

Czy w nowej bankowości internetowej CA24 eBank będzie można realizować płatności internetowej (przelew online)?

Skorzystanie z płatności internetowych - przelewy online, można realizować wyłącznie z poprzedniej wersji serwisu internetowego.

Zobacz więcej

Czy w nowym serwisie internetowym można obsługiwać te same produkty, co w poprzedniej wersji?

Początkowo wykonanie niektórych operacji będzie wymagało przełączenia się pomiędzy serwisami. Docelowo w nowym serwisie internetowym udostępnimy wszystkie produkty oraz nowe funkcje.

Zobacz więcej

Czy zmiana PIN karty, która wcześniej została zablokowana z powodu trzykrotnie wprowadzonego błędnie PIN-u spowoduje jej odblokowanie?

Tak. Jeżeli karta została zablokowana przez błędnie wprowadzony PIN i klient w bankowości internetowej dokona zmiany PIN, spowoduje to odblokowanie karty.

Zobacz więcej

Czy zmienił się sposób logowania do bankowości internetowej?

Tak, sposób logowania do serwisu zmienił się. Najbardziej widoczną zmianą jest wprowadzenie obrazka bezpieczeństwa. Dodatkowo proces logowania został rozdzielony na dwa etapy - najpierw Klient podaje sam login a dopiero później, po zapoznaniu się z obrazkiem bezpieczeństwa, wprowadza hasło.

Zobacz więcej

Czy zostały wprowadzone jakieś zmiany oprócz wyglądu?

Tak, zmieniony wygląd to nie wszystko. Nowy serwis został wyposażony w szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających korzystanie z produktów bankowych.

Zobacz więcej

Dlaczego nie wszystkie funkcjonalności są dostępne?

Niektóre funkcje zostaną udostępnione niebawem. Aktualnie można z nich korzystać za pośrednictwem poprzedniej wersji serwisu.

Zobacz więcej

Dlaczego podczas korzystania z tokena na wyświetlaczu pojawia się symbol 3 bądź E?

Moment, w którym na wyświetlaczu tokena pojawia się symbol 3 , jest informacją dla użytkownika, że za 30 dni kończy się okres ważności tokena.

W przypadku pojawienia się litery E , klient informowany jest o przedawnieniu ważności urządzania. W takim wypadku należy udać się do najbliższej placówki bankowej celem jego wymiany.

Zobacz więcej

Do czego służy obrazek bezpieczeństwa?

To grafika wybrana przez każdego klienta spośród prezentowanych propozycji. Obrazek stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Dzięki któremu upewnisz się podczas logowania, że korzystasz z Serwisu internetowego CA24.

Zobacz więcej

Gdzie znajdę identyfikator?

Jeżeli konto zostało otwarte przed 22 września 2019 r., identyfikator został wysłany za pośrednictwem poczty wewnętrznej.

Jeżeli konto zostało otwarte 22 września 2019 r. lub później, identyfikator znajduje się na Umowie Bankowości Elektronicznej w sekcji Parametry dostępu do serwisów bankowości elektronicznej CA24.

Zobacz więcej

Gdzie znajdę opcję zmiany PIN do konta?

Zmianę PIN w Serwisie internetowym CA24 eBank można dokonać w zakładce danego produktu pod sekcją "szczegóły".

Zobacz więcej

Gdzie znajdę w Serwisie internetowym CA24 informacje o posiadanej polisie Antidotum PRO lub Antidotum Progresywnym?

Informacje dotyczące posiadanej polisy Antidotum PRO lub Antidotum Progresywnego znajdziesz w dotychczasowym Serwisie internetowym CA24. Zapraszamy również do naszych placówek bankowych i Serwisu telefonicznego CA24. Nowy Serwis internetowy CA24 nie zawiera informacji o tych produktach. Informujemy również, że 10 czerwca 2019 firma CALI Europe S.A. Oddział w Polsce i Credit Agricole Bank Polska S.A. podjęły decyzję o wycofaniu tych produktów ze swojej oferty.

Zobacz więcej

Ile kosztuje korzystanie z dostępu do konta przez Internet?

Wszystkie informacje o kosztach są dostępne na stronach internetowych w sekcji: Tabela opłat i prowizji .

Zobacz więcej

Ile razy mogę wykorzystać hasło SMS?

Każde hasło SMS może być użyte tylko raz. Każdą nową dyspozycję składaną za pośrednictwem serwisu internetowego CA 24 należy potwierdzać nowym hasłem SMS.

Zobacz więcej

Jak doładować komórkę przez Internet?

Aby złożyć dyspozycję doładowania telefonu należy:

 • zalogować się konta przez Internet,
 • wybrać konto (rachunek), z którego ma nastąpić zasilenie,
 • w menu "Doładowania telefonu" wybrać "Nowe doładowanie",
 • wpisać lub wybrać z listy telefonów zdefiniowanych numer telefonu, następnie wybrać operatora GSM i wpisać kwotę doładowania. W przypadku dostępu do konta bez tokena lub haseł SMS, przed wykonaniem operacji należy zdefiniować numer telefonu. W tym celu należy skontaktować się z serwisem telefonicznym (niezbędny jest telekod):
  • 19 019*, jeżeli jesteś właścicielem konta dla osób fizycznych,
  • 801 33 36 66*, jeżeli jesteś właścicielem Konta Biznes, lub
  • placówką bankową.
 • zatwierdzić operację.

Można zdefiniować "zaufanych odbiorców", co pozwala na składanie dyspozycji doładowania telefonu bez konieczności potwierdzania ich kluczem. Aby zdefiniować zaufanego odbiorcę (dotyczy Klientów korzystających z tokena lub jednorazowych haseł autoryzacyjnych SMS) za pośrednictwem serwisu internetowego CA24 , należy:

 • z lewego menu wybrac pozycje: Lista telefonów, a następnie "Nowy numer" telefonu". Po zdefiniowaniu numeru, należy zaznaczyć opcję: "Numer zaufany".

W przypadku Klientów posługujących się wyłącznie hasłem, zdefiniowanie zaufanego numeru możliwe jest w placówce bankowej lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 (pod warunkiem posiadania telekodu).

Zobacz więcej

Jak mogę sprawdzić saldo rachunku?

W serwisie internetowym saldo rachunku widoczne jest od razu po zalogowaniu, na ekranie startowym lub w sekcji „Moje finanse”.

W aplikacji mobilnej saldo rachunku widoczne jest po zalogowaniu => „Dostępne środki” przy każdym z rachunków. Dodatkowo w aplikacji możesz sprawdzić saldo jeszcze przed zalogowaniem się. Przesuń ekran z góry do dołu, a potem u góry ekranu zobaczysz „sprawdź dostępne środki”. Aby uruchomić tę opcję, wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej, rozwinąć menu w lewym górnym rogu na ekranie. A następnie należy wybrać symbol „zębatego kółka” w górnym prawym rogu na ekranie i przycisk „saldo przed zalogowaniem”. Potem trzeba przesunąć suwak aktywacji usługi oraz wybrać sposób prezentacji salda – kwotowo lub procentowo to ostatnie kroki, całość wystarczy już tylko zatwierdzić PIN-em mobilnym.

Zobacz więcej

Jak mogę zrezygnować z usługi "Serwis tekstowy CA24"?

Dyspozycję rezygnacji z serwisu tekstowego może złożyć jedynie Posiadacz konta.

Rezygnację z usługi można zlecić:

 • w placówce bankowej,
 • za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24, pod numerem telefonu 71 35 49 009 dla klientów indywidualnych, lub w przypadku firm pod numerem: 71 35 49 035 (koszt połączenia, to koszt rozmowy lokalnej zgodny z taryfą Twojego operatora). Rezygnację można złożyć pod warunkiem posiadania aktywnego telekodu.

Każdy Użytkownik usługi może dodatkowo złożyć tymczasową, do czasu odwołania dyspozycji, blokadę serwisu tekstowego. Blokadę można zlecić za pośrednictwem:

 • wymienionych wyżej kanałach dostępu i po spełnieniu podanych tam warunków,
 • serwisu internetowego CA24, korzystając ze ścieżki: Lewe menu/Serwis tekstowy/Zmiana statusu pakietu z "Aktywny" na "Nieaktywny"/Zatwierdzenie dyspozycji.
Zobacz więcej

Jak należy właściwie skonfigurować przeglądarkę?

Przed rozpoczęciem korzystania z usług bankowości internetowej Banku należy sprawdzić i upewnić się, że sposób skonfigurowania przeglądarki jest zgodny z zaleceniami Banku.
Wskazówki odnośnie prawidłowej konfiguracji przeglądarki można znaleźć na stronie poświęconej bezpieczeństwu w Credit Agricole Bank Polska S.A. Można też skontaktować się z nami telefonicznie, wówczas Doradca pomoże poprawnie ustawić przeglądarkę. Przypominamy, że właściwe skonfigurowanie przeglądarki jest jednym z warunków bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego.

Zobacz więcej

Jak odblokować ostęp do serwisu internetowego lub mobilnego?

Aby odblokować dostęp do serwisów, prosimy o zadzwonienie do nas: 19 019, będziesz potrzebował 6-cyfrowego telekodu. Dostęp do serwisów odblokujesz również w placówce bankowej.

Zobacz więcej

Jak podpisać Umowę Bankowości Elektronicznej CA24?

W górnej belce nawigacji wejdź w „oferta i umowy” i wybierz „umowy”.
Kliknij „Podpisz Umowę Bankowości Elektronicznej”

 1. Dane
  Wybierz pytanie identyfikacyjne do kontaktu z Serwisem telefonicznym CA24 i wpisz swoją odpowiedź. W sekcji „dane dodatkowe” potwierdź adres e-mail, nr telefonu oraz wyraź zgodę na zawarcie umowy. Na podany adres e-mail otrzymasz projekt umowy.
  UWAGA: zmiana adresu e-mail w tym miejscu spowoduje też jego zmianę w Twoich danych kontaktowych.
  Na tym ekranie masz też możliwość wygenerowania nowego telekodu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
 2. Limity
  Potwierdź limity do serwisów. Możesz edytować limit dla serwisu mobilnego oraz telefonicznego.
 3. Przeczytaj umowę
  Zapoznaj się z projektem umowy i regulaminu.
 4. Potwierdzenie
  Potwierdź podpisanie umowy - wpisz hasło z SMS-a od banku i kliknij „Dalej”. Umowa zostanie podpisana za bank i prześlemy ją do Ciebie na Twój adres e-mail. Możesz sprawdzić jej status - w górnej belce nawigacji „oferta i umowy” wybierz „umowy”.
Zobacz więcej

Jak uruchomić usługę serwis tekstowy CA24?

Usługę można uruchomić za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznie (niezbędny jest telekod) lub w jednej z naszych placówek bankowych. Po uruchomieniu usługi należy wysłać SMS o treści AKTYWUJ pod numer 697 088 066, aby móc otrzymywać wiadomości. Dowiedz się więcej o serwisie tekstowym CA24

Zobacz więcej

Jak zalogować się do poprzedniej wersji serwisu internetowego?

W celu skorzystania z poprzedniej wersji serwisu, należy zalogować się do bankowości internetowej CA24 eBank i wybrać przycisk ‘poprzednia wersja serwisu’.

Zobacz więcej

Jak złożyć wniosek „Dobry start 300 dla ucznia” za pośrednictwem Banku Credit Agricole?

Zaloguj się do Serwisu internetowego CA24 (nowego Serwisu internetowego CA24 lub poprzedniej wersji Serwisu internetowego CA24).

 • W przypadku nowego Serwisu wybierz opcję „WNIOSKI” w zakładce „OFERTA I UMOY” kliknij na przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” pod ikoną programu „Dobry start 300 dla ucznia”
 • W przypadku poprzedniej wersji Serwis internetowego CA24 przejdź na ekran z informacją o stanie konta i kliknij na przycisk „Dobry start 300 dla ucznia”
Zobacz więcej

Jak złożyć wniosek „Rodzina 500+” za pośrednictwem Banku Credit Agricole?

Zaloguj się do Serwisu internetowego CA24 (nowego Serwisu internetowego CA24 lub poprzedniej wersji Serwisu internetowego CA24).

 • W przypadku nowego Serwisu wybierz opcję „WNIOSKI” w zakładce „OFERTA I UMOY” kliknij na przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” pod ikoną programu „Rodzina 500+”
 • W przypadku poprzedniej wersji Serwis internetowego CA24 przejdź na ekran z informacją o stanie konta i kliknij na przycisk „Rodzina 500+”
Zobacz więcej

Jakie operacje nie zostały przeniesione i wykonam je w starym serwisie?

Funkcje, które będą dostępne wyłącznie w poprzedniej wersji bankowości elektronicznej to:

Zobacz więcej

Kilka razy źle wpisałem klucz i nie mogę się zalogować. Co mam teraz zrobić?

Po trzykrotnym wpisaniu niewłaściwego klucza, wskazania tokena lub hasła SMS system blokuje dostęp do konta traktując to jako potencjalną próbę włamania. Dostęp do konta przez Internet można odblokować telefonicznie (niezbędny jest telekod) i w placówkach Credit Agricole Polska S.A.

Zobacz więcej

Logowanie do bankowości internetowej z hasłem SMS

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej CA24.
 2. Wpisz hasło
 3. Potwierdź tzw. silne uwierzytelnienie
  Dla większego bezpieczeństwa Twoich transakcji, co 90 dni poprosimy Cię o dodatkową autoryzację hasłem SMS

  Logowanie do serwisu internetowego CA24. Haslo nr 1 z dnia 2019-01-01: 11223344. Credit Agricole.

Zobacz więcej

Logowanie do bankowości internetowej z tokenem

Kolejne logowanie z tokenem przebiega następująco:

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej CA24
 2. Wpisz klucz (hasło i wskazanie z tokena)
Zobacz więcej

Loguję się do konta przez Internet pierwszy raz. Co mam robić?

Sposób logowania do serwisu internetowego zależny jest wybranej przez Klienta metody autoryzacji.

Podczas pierwszego logowania w polu "Identyfikator" należy wpisać nadany przez Bank identyfikator, a w polu "Klucz" wprowadzić swoje hasło, które zostało wybrane podczas nadawania dostępów do rachunku. Następnie system poprosi o nadanie i potwierdzenie nowego hasła.

Na ekranie widoczne będą następujące pola:

Obecne hasło - należy wprowadzić hasło, które zostało ustalone podczas nadawania dostępów do rachunku

Nowe hasło - należy wprowadzić nowe hasło. Powinno się ono składać się z 6 do 10 znaków oraz zawierać co najmniej: jedną wielką i małą liter i jedną cyfrę. Hasło może składać się również z wybranych znaków specjalnych (np. . [ ] { } ; : ! @).

Potwierdź nowe hasło - należy ponownie wprowadzić nowe hasło

Wprowadź klucz (pole dostępne dla użytkowników, którzy nie korzystają z haseł SMS) - należy wprowadzić:

 • hasło, które zostało wybrane przez użytkownika podczas nadawania dostępów do rachunku, lub
 • hasło wybrane podczas nadawania dostępów do rachunku i aktualne wskazanie tokena, jeżeli użytkownik z niego korzysta.

W sytuacji, gdy użytkownik korzysta z haseł SMS, zamiast pola "Wprowadź klucz" widoczne będzie miał:

Wprowadź hasło SMS nr X z dnia RRRR-MM-DD - należy wprowadzić wyłącznie 8 cyfrowe hasło SMS wysłane pod wskazany numer telefonu - pole dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy jako metodę autoryzacji wybrali hasła SMS.

Moc hasła - prezentacja graficzna wskazująca, jaki poziom bezpieczeństwa spełnia wybrane hasło. Rekomendacją Banku jest, aby zawsze ustalać hasło na poziomie "mocne"

Szczegółowe informacje na temat tworzenia nowego hasła znajdą Państwo na stronie internetowej banku

Zobacz więcej

Nie pamiętam identyfikatora i hasła do logowania, co mam zrobić?

Jeśli nie pamiętasz identyfikatora i hasła, skontaktuj się z doradcą w placówce bankowej lub infolinii (19 019). Doradca poda identyfikator, a jednorazowe hasło wyśle SMS-em. Należy je zmienić podczas pierwszego logowania.

Zobacz więcej

Nie pamiętam swojego identyfikatora lub hasła. Co mam teraz zrobić?

W celu odtworzenia (ewentualnie nadania nowego) identyfikatora, należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie (niezbędny jest telekod) lub odwiedzić placówkę bankową. Po nadaniu nowego hasła, podczas pierwszego logowania do konta przez Internet, system poprosi o jego zmianę.

Zobacz więcej

Nigdy wcześniej nie korzystałem z bankowość internetowej i mobilnej, jak aktywować dostępy?

Skontaktuj się z doradcą w placówce bankowej, podczas jednej wizyty nadane zostaną zdalne dostępy do konta.

Zobacz więcej

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej hasłem SMS

Logowanie po odblokowaniu dostępu

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej.
 2. Wpisz hasło tymczasowe
  Znajdziesz je w wiadomości od doradcy. SMS o takiej treści:

  Zmiana hasla do serwisu internetowego, 2019-01-01 12:00. Tymczasowe haslo:112233. Zmien je przy najbliższym korzystaniu z serwisu CA24.

 3. Ustaw swoje nowe hasło do logowania
  • w polu obecne hasło - wpisz hasło tymczasowe z SMS-a
  • w polu nowe hasło - wpisz swoje hasło, którego chcesz używać
  • w polu potwierdź hasło - wpisz jeszcze raz swoje nowe hasło

   Twoje nowe hasło powinno składać się z 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Możesz użyć następujących znaków specjalnych: . [ ] { } / \ ~ ` = ‚ „ , ; : ! @ # ^ & * ( ) ? _ -.

  • przejdź dalej, potwierdź zmianę hasła podając kos z SMS-a

   Zmiana hasla dostępu. Haslo nr 1 z dnia 2019-01-01: 11223344. Credit Agricole.

 4. Potwierdź tzw. silne uwierzytelnienie
  Po zmianie hasła do serwisu, dla większego bezpieczeństwa Twoich transakcji wymagamy dodatkowej autoryzacji. Wpisz hasło z kolejnego SMS-a:

  Logowanie do serwisu internetowego CA24. Haslo nr 1 z dnia 2019-01-01: 11223344. Credit Agricole.

Zobacz więcej

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej przy użyciu tokena

W celu odblokowania dostępu do bankowości internetowej, proszę skontaktować się za pośrednictwem serwisu telefonicznego lub w placówce bankowej.

Po odblokowaniu otrzymałeś/aś SMS z hasłem tymczasowym wysłanym przez doradcę. Następnie należy postępować według kroków:

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej CA24.
 2. Wpisz hasło tymczasowe i aktualne wskazanie tokena
  Hasło tymczasowe znajdziesz w SMS-ie od nas. Wskazanie tokena odczytaj ze swojego urządzenia.

  Zmiana hasla do serwisu internetowego, 2019-01-01 12:00. Tymczasowe haslo:112233. Zmien je przy najbliższym korzystaniu z serwisu CA24.

 3. Przykład: Jeśli urządzenie pokazuje np.159795,
  klucz będzie wyglądał tak: 112233159759
 4. Ustaw swoje nowe hasło do logowania
  • w polu obecne hasło - wpisz hasło tymczasowe z SMS-a (nie wpisuj tu wskazania z tokena)
  • w polu nowe hasło - wpisz swoje hasło, którego chcesz używać
  • Twoje nowe hasło powinno składać się z 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Możesz użyć następujących znaków specjalnych: . [ ] { } / \ ~ ` = ‚ „ , ; : ! @ # ^ & * ( ) ? _ -.

  • w polu potwierdź hasło - wpisz jeszcze raz swoje nowe hasło
  • wybierz obrazek bezpieczeństwa - będzie pojawiał się przy każdym logowaniu do CA24 eBank. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że podałeś prawidłowy identyfikator
  • przejdź dalej, potwierdź zmianę hasła i wybór obrazka bezpieczeństwa – wpisz jeszcze raz hasło tymczasowe i dopisz wskazanie tokena.

   Upewnij się, że zmieniło się wskazanie tokena (nie możesz użyć dwa razy tego samego klucza.

Zobacz więcej

Pierwsze logowanie do bankowości internetowej z hasłem SMS

Pierwsze logowanie do bankowości internetowej składa się z 4 kroków:

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej CA24
 2. Wpisz hasło tymczasowe
  Znajdziesz je w SMS-ie od nas o takiej treści:

  Zmiana hasla do serwisu internetowego, 2019-01-01 12:00. Tymczasowe haslo:112233. Zmien je przy najbliższym korzystaniu z serwisu CA24.

 3. Ustaw swoje hasło do logowania
  • w polu obecne hasło wpisz hasło tymczasowe z SMS-a
  • w polu nowe hasło wpisz swoje hasło, którego chcesz używać
  • w polu potwierdź hasło wpisz jeszcze raz swoje nowe hasło

   Twoje nowe hasło powinno składać się z 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Możesz użyć następujących znaków specjalnych: . [ ] { } / \ ~ ` = ‚ „ , ; : ! @ # ^ & * ( ) ? _ -.

  • wybierz obrazek bezpieczeństwa - będzie pojawiał się przy każdym logowaniu do CA24 eBank. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że podałeś prawidłowy identyfikator
  • przejdź dalej, potwierdź zmianę hasła i wybór obrazka bezpieczeństwa – wpisz hasło z kolejnego SMS-a o takiej treści:

   Zmiana hasla dostępu. Haslo nr 1 z dnia 2019-01-01: 11223344. Credit Agricole.

 4. Potwierdź tzw. silne uwierzytelnienie
  Dla większego bezpieczeństwa Twoich transakcji co 90 dni poprosimy Cię o tzw. silne uwierzytelnienie, czyli dodatkową autoryzację hasłem z wiadomości SMS o takiej treści:

  Logowanie do serwisu internetowego CA24. Haslo nr 1 z dnia 2019-01-01: 11223344. Credit Agricole.

Zobacz więcej

Pierwsze logowanie do bankowości internetowej z tokenem

 1. Wpisz identyfikator
  Znajdziesz go w Umowie Bankowości Elektronicznej
 2. Wpisz hasło tymczasowe i aktualne wskazanie tokena (razem)
  • Hasło tymczasowe znajdziesz w SMS-ie od nas. Wskazanie tokena odczytaj ze swojego urządzenia

   Zmiana hasla do serwisu internetowego, 2019-01-01 12:00. Tymczasowe haslo:112233. Zmien je przy najbliższym korzystaniu z serwisu CA24.

 3. Przykład: Jeśli urządzenie pokazuje np. 159795,
  klucz będzie wyglądał tak: 112233159759
 4. Ustaw swoje hasło do logowania
  • w polu obecne hasło - wpisz hasło tymczasowe z SMS-a (nie wpisuj tu wskazania tokena)
  • w polu nowe hasło - wpisz swoje hasło, którego chcesz używać
  • w polu potwierdź hasło - wpisz jeszcze raz swoje nowe hasło
  • Twoje nowe hasło powinno składać się z 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Możesz użyć następujących znaków specjalnych: . [ ] { } / \ ~ ` = ‚ „ , ; : ! @ # ^ & * ( ) ? _ -.

  • wybierz obrazek bezpieczeństwa - będzie pojawiał się przy każdym logowaniu do CA24 eBank. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że podałeś prawidłowy identyfikator
  • przejdź dalej, potwierdź zmianę hasła i wybór obrazka bezpieczeństwa - wpisz jeszcze raz hasło tymczasowe i dopisz wskazanie tokena.

   Upewnij się, że zmieniło się wskazanie tokena (nie możesz użyć dwa razy tego samego kodu)

Zobacz więcej

Skąd wiadomo, które hasło SMS należy wprowadzić?

Hasła SMS są ponumerowane. Numer wprowadzanego hasła musi być tożsamy z tym, który podany jest zawsze przed polem do jego wprowadzenia w serwisie internetowym CA24.

Zobacz więcej

W jaki sposób zalogować się do bankowości internetowej?

Sposób logowania do serwisu internetowego zależny jest wybranej przez Klienta metody autoryzacji.

Zobacz więcej

W jakim czasie mogę wykorzystać hasło SMS, od momentu jego otrzymania?

Hasło SMS można wykorzystać do momentu wygenerowania nowego. Każde nowe otrzymane hasło SMS unieważnia poprzednie.

Hasło SMS traci ważność w niektórych sytuacjach:

 • w składanej dyspozycji została wprowadzona zmiana (np. dokonano zmiany w danych przelewu do realizacji),
 • sesja wygasła przed wykorzystaniem hasła SMS,
 • przed wykorzystaniem hasła, użytkownik "wyszedł" z ekranu, w którym należało, zatwierdzić dyspozycję (np. z ekranu "Nowy przelew zwykły-potwierdzenie", przeszedł do ekranu np. "Oszczędności")
Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www